overloon nieuws

Home » regionieuws » Meest gemelde punten enquête verkeersveiligheid

Meest gemelde punten enquête verkeersveiligheid

Gepubliceerd op 16 mei 2019 om 20:12

Zoals afgesproken tijdens de presentatie van de uitkomsten van de  enquête Verkeersveiligheid begin 2019, houden we de inwoners op de hoogte van de acties rondom de meest genoemde knelpunten.

Het kruispunt Schilderspad/Spoorstraat in Boxmeer stond in de meldingen van inwoners en scholieren samen, met stip op 1 als onveilige verkeerssituatie. Dit is een situatie waar in het verleden al meerdere keren onderzoek is gedaan naar mogelijke verbeteringen. Er zijn verschillende maatregelen onderzocht, waaronder ongelijkvloerseoplossingen. Deze bleken echter zo kostbaar dat ze niet realistisch zijn. Een tunnel alleen voor het fietsverkeer van Schilderspad naar Stationsweg, zou zo’n 6 tot 8 miljoen kosten. Een tunnel waarbij het verkeer van de St. Anthonisweg-Spoorstraat ook onder het spoor door zou kunnen, zou rond de 25 tot 30 miljoen kosten.

 

Vanwege de spoorwegovergang is het niet eenvoudig om verbeteringen te realiseren. Maar juist die spoorwegovergang biedt nu kansen. In het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) is in opdracht van ProRail de veiligheid van de spoorwegovergang St. Anthonisweg onderzocht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten dat er redenen zijn om de veiligheid te verbeteren. Daaruit zijn twee maatregelen gekomen: verdubbeling van het spoor over een langer traject dan nu en het verleggen van de fietsroute Schilderspad.

 

Voor het verkeer dat over het spoor wil, is de verdubbeling over eenlanger deel van het spoor gunstig omdat de spoorbomen minder vaak en minder lang dicht hoeven, daarmee wordt de overgang veiliger en de verkeersafwikkeling beter. Echter, voor de fietsers die de Spoorstraat moeten oversteken van het Schilderspad en terug, komen er dan minder momenten waarop ze veilig kunnen oversteken.

 

Na onderzoek is als meest realistische optie voor de aanpak van het knelpunt Schilderpad/Spoorstraat, het afsluiten van het Schilderspad en het inrichten van de route via een gedeelte van de Jeroen Boschstraat,Rembrandt van Rijnstraat en Oranjestraat als fietsstraat uit de bus gekomen. Op dit moment wordt gekeken wat de kosten daarvan zijn en worden verschillende zaken nader onderzocht, zoals een zo veilig mogelijke omgeving voor basisscholen Canadas en Peppels.

 

De totale projectkosten voor beide maatregelen worden nu nog geraamd op € 2.400.000. Vanuit de LVO-regeling wordt maximaal 50% van de kosten gedragen. Normaal zou dan vervolgens 50% voor rekening van de gemeente Boxmeer komen. Omdat de provincie Noord- Brabant ook een subsidieregeling heeft waarmee ze bij een LVO-project 25% van de kosten voor haar rekening neemt, geldt dat uiteindelijk 25% van de kosten voor rekening van de gemeente Boxmeer gaat komen.

 

Omdat medio augustus 2019 de integrale studie binnen de Maaslijn gaat starten, waarin het plan voor de spoorverdubbeling weer moet worden meegenomen, wordt medio juni 2019 het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen een definitief besluit genomen over het doorgaan van de maatregelen om de spoorwegovergang veiliger te maken. De gemeenteraad beslist 4 juli of we als gemeente op deze manier het knelpunt willen aanpakken. Rond de zomervakantie wordt duidelijk of de verdubbeling van het spoor en het inrichten van de fietsstraat kunnen worden uitgevoerd.


«   »