overloon nieuws

Home » regionieuws » Gemeente Boxmeer start jongerenforum

Gemeente Boxmeer start jongerenforum

Gepubliceerd op 4 juli 2019 om 12:06

Om jongeren een stem te geven in de eigen omgeving en voor onderwerpen die voor hen belangrijk zijn, wil de gemeente Boxmeer een jongerenforum starten. Daarvoor gaat de gemeente op zoek naarenthousiaste leden.

Wat doet het jongerenforum Boxmeer?

 1. Het jongerenforum geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouder en aan de gemeenteraad, over onderwerpen die jongeren raken.

 2. Het jongerenforum treedt minimaal een keer per jaar naar buiten door een activiteit te organiseren, die gericht is op de Boxmeerse jeugd.

 3. Het jongerenforum maakt andere jongeren enthousiast over onderwerpen die hen aangaan.

 Voor wie en hoe?

We zoeken minimaal  5 en maximaal 15 jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 20 jaar, die wonen in Boxmeer of op een school in Boxmeer zitten.

 De zittingsduur van de leden van het jongerenforum is 2 jaar. Daarna ben je herkiesbaar. Als je 21 jaar wordt, eindigt het lidmaatschap van het jongerenforum.

 De leden van het jongerenforum kiezen zelf hun voorzitter en hun plaatsvervangend voorzitter. Ook bepalen ze zelf hoe vaak ze bij elkaar komen en hoeveel tijd ze kunnen besteden. Je wordt door de gemeente ondersteund in je activiteiten voor het jongerenforum.

 Het jongerenforum is niet alleen leuk, maar ook nuttig, want je doet ervaring op en je verdient er nog wat mee ook.

 Meld je aan op www.boxmeer.nl/jongerenforum

 

Wil je meer informatie?

Bel, app of mail naar Frits van de gemeente Boxmeer.

06 30 90 93 52

f.harteveld@boxmeer.nl


«   »