overloon nieuws

Home » regionieuws » Inzameling schoon snoeihout

Inzameling schoon snoeihout

Gepubliceerd op 11 januari 2021 om 20:23

Schoon snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom zamelen we in het buitengebied van het Land van Cuijk en Boekel bij u schoon snoeihout in. Dit gebeurt tussen 22 februari en 22 maart 2021. U moet zich hiervoor aanmelden voor 8 februari 2021.

Wat moet u doen

Hoe werkt het

Wanneer uw aanmelding voor 8 februari 2021 bij ons binnen is én de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, dan halen we het snoeihout tussen 22 februari en 22 maart op.

Snoeihout voor 22 februari 2021 klaarleggen

Het snoeihout dient voor 22 februari op één hoop klaar te liggen. Dat mag alleen schoon snoeihout zonder blad zijn. Coniferen, bladhoudende takken, naaldhout, boomstronken, timmerhout, e.d. worden niet geaccepteerd.

Kijkt u hier voor alle aanbiedvoorwaarden. Het snoeihout moet aan die voorwaarden voldoen.

Wanneer het aangeboden snoeihout niet voldoet aan de voorwaarden accepteert de inzamelaar het snoeihout niet.

Voorwaarden aanbieden snoeihout

Het snoeihout moet aan onderstaande kwaliteitseisen voldoen. Alleen dan kunnen we het gebruiken voor het opwekken van duurzame energie en zamelen we het bij u in.

 

Nog even alle voorwaarden op rij

 

 • U woont buiten de de bebouwde kom
  of
  U heeft in het verleden meegedaan aan het convenant erfbeplanting. Alleen dan kunt u ook binnen de bebouwde kom snoeihout laten ophalen.

 

Snoeihout

 • Het snoeihout mag geen blad hebben.
 • Coniferen, takken met bladeren, naaldhout, boomstronken, timmerhout worden niet meegenomen.
 • Aan het snoeihout mag geen zand/grond zitten.
 • Het snoeihout mag maximaal 7 meter lang
 • De aan te bieden hoeveelheid snoeihout is minimaal 4 m3.
 • Het snoeihout is afkomstig van onderhoud aan erf- of landschappelijke beplantingen (landschapselementen). Zie uitleg hieronder.
 • Het snoeihout is niet afkomstig van boomkwekerijen, fruittelers, hoveniers. Het gaat dan namelijk om bedrijfsafval.

 

Waar en hoe legt u het snoeihout klaar

 • Voor 22 februari moet het op één grote hoop klaar liggen.
 • Leg het snoeihout tot maximaal 6 meter vanaf een verharde weg op een hoop. Dan kunnen we het makkelijk laden.
 • Het snoeihout moet op een eigen perceel liggen en dus niet op openbaar terrein.
 • De houthoop moet via een verharde weg goed bereikbaar zijn voor een vrachtauto met kraan (denk aan bomen en andere obstakels die in de weg kunnen staan).
 • U bent verantwoordelijk voor het snoeihout tot het moment van ophalen. Dus ook voor vervuiling of brandstichting door derden.

 

Aanvraag

 • Zorg ervoor dat uw aanmelding  uiterlijk op 8 februari 2021 bij ons binnen is.

 

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, nemen we het aangeboden snoeihout mee. Is dit niet het geval, dan moet u zelf het snoeihout op de juiste manier afvoeren.

 

Wat is een landschapselement?

Een landschapselement is een beplanting in een landelijke omgeving die bestaat uit inheemse boom- en struiksoorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een houtwal, een houtsingel, een bomenrij langs landbouwgronden of een hoogstamfruitboomgaard.

Naaldhout is niet geschikt om te verwerken en dat zamelen we dan ook niet in. Dit naaldhout en overig snoeihout kunnen particulieren wegbrengen naar de groenstraat in Haps of bij één van de minimilieustraten in het Land van Cuijk en Boekel volgens de daar geldende regels.

meer informatie vind je op bron:https://www.afvalaanbieden.nl/nieuws/962-inzameling-snoeihout-2021


«   »