overloon nieuws

Deel informatie over geweldplegers en verstoring openbare orde

Gepubliceerd op 27 januari 2021 om 19:45

Meld Misdaad Anoniem (M.) roept op om onderbouwde informatie te delen over mensen die geweld gebruiken, plunderen en vernielen.

Het meldpunt is ook bereikbaar voor signalen over het oproepen tot geweld en rellen. Met deze tips kunnen autoriteiten aan de voorkant maatregelen nemen om rellen te voorkomen, maar daarnaast dragen de meldingen ook bij aan de identificatie en opsporing van geweldplegers en relschoppers die plunderen en vernielen.

Het aankondigen tot het verstoren van de openbare orde is pure ondermijning van onze samenleving. Om deze excessen zo krachtig mogelijk te bestrijden zijn meldingen noodzakelijk. Het is altijd het beste om rechtstreeks bij de politie te melden, maar als mensen dat niet durven of willen biedt M. een vangnet. Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via 0800-7000.

Het meldpunt ervaart de afgelopen dagen een hoge bereidheid om te melden over de rellen. “De samenleving tolereert de gebeurtenissen van de afgelopen dagen niet. We merken in de gesprekken dat melders echt ontstemd en boos zijn over het geweld tegen hulpverleners, de vernielingen van winkels, brandstichtingen en plunderaars. Daarnaast maken ze zich ook zorgen over hun eigen leefomgeving, bijvoorbeeld als het gaat over oproepen tot rellen in hun eigen wijk of woonplaats.”

Meld Misdaad Anoniem

U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis). U kunt daar ook iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen om uw omgeving veiliger te maken.

Team Criminele Inlichtingen

Wilt u informatie over een ernstig misdrijf vertrouwelijk melden? Belt u dan naar Team Criminele Inlichtingen via 079 - 345 89 99 (gebruikelijke belkosten).

meer informatie vindt u op https://www.meldmisdaadanoniem.nl/


«   »