Eerste Kamer stemt in met herindelingswet: Gemeente Land van Cuijk

Gepubliceerd op 13 juli 2021 om 19:50

De Eerste Kamer heeft dinsdag 13 juli ingestemd met de herindelingswet voor gemeente Land van Cuijk. Het is nu dus officieel: per 1 januari 2022 vormen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis samen de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

Een bijzonder traject

Het traject dat is afgelegd om hiertoe te komen, mag gerust bijzonder worden genoemd.  Op 26 maart 2020 hebben de - toen 4 - gemeenteraden Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis het herindelingsontwerp vastgesteld. Dit herindelingsontwerp is op basis van zienswijzen aangepast en op 9 april 2020 als herindelingsadvies unaniem goedgekeurd door de 4 gemeenteraden. In het Herindelingsadvies is ook de nieuwe naam al opgenomen: gemeente Land van Cuijk. 

Zoals voorgeschreven is het herindelingsadvies via de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister heeft het herindelingsadvies getoetst aan de criteria die gelden voor gemeentelijke herindelingen, waarna het advies is omgezet in een voorstel voor de herindelingswet. De herindelingswet is voor advisering voorgelegd aan de Raad van State. Daarna is de herindelingswet begin 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft hier op 11 februari mee ingestemd, waardoor alleen de Eerste Kamer nog over het wetsvoorstel zou moeten stemmen. 

Echter, op 7 april 2021 hebben de gemeenteraden van de 5 gemeenten – mede naar aanleiding van het referendum in Grave - besloten dat de gemeente Grave toch aansluit bij de gemeente Land van Cuijk per januari 2022. Lees meer op bron:https://gemeentelandvancuijk.nl/nieuws/eerste-kamer-stemt-met-herindelingswet-gemeente-land-van-cuijk-1-januari-2022-een-feit