overloon nieuws

Karel van Soest benoemd tot Ereburger van gemeente Boxmeer

Gepubliceerd op 18 september 2021 om 19:00

Karel van Soest werd op 17 september tot Ereburger van de gemeente Boxmeer benoemd. Dit gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering voor zijn afscheid als burgemeester van de gemeente. Het is de hoogste onderscheiding die de gemeenteraad aan een persoon kan toekennen. De raad spreekt met het ereburgerschap namens de gemeenschap dank en waardering uit voor bijzondere en opvallende prestaties van een inwoner.

Zijn bestuurlijke loopbaan begon de heer Van Soest als wethouder en locoburgemeester van Waddinxveen en in 1996 werd hij burgemeester van het Limburgse Heel.

Op 21 mei 2003 werd hij verkozen tot burgemeester van de gemeente Boxmeer middels een raadplegend burgemeestersreferendum. Op 1 september 2003 startte hij zijn burgemeestersambt voor de gemeente Boxmeer. Daarmee was en is hij een van de weinige verkozen burgemeesters in Nederland.

In september 2021 neemt de heer Van Soest afscheid als burgemeester van de gemeente Boxmeer. Hij is daarmee de laatste burgemeester van de gemeente Boxmeer en heeft dan het ambt 25 jaar bekleed. Op 1 januari 2022 staat de gemeentelijke herindeling gepland zodat Boxmeer opgaat in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Tot die tijd blijft de heer Van Soest waarnemend burgemeester van de gemeente Boxmeer. Al met al is de heer Van Soest bij zijn afscheid achttien jaar burgemeester geweest van de gemeente Boxmeer.

Naast zijn burgemeesterschap heeft hij diverse, ambtgerelateerde nevenfuncties bekleed waaronder lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, lid van het Platform Mooi Maasvallei, lid van het Dagelijks Bestuur Euregioraad Rijn-Waal, lid van het Stichtingsbestuur AgriFood Capital, lid van de bestuurlijke Regiegroep Noordoost Brabant, lid van het coördinatie-overleg Samenwerking Land van Cuijk.

Ook buiten zijn burgemeestersambt bekleedt hij een aantal nevenfuncties waaronder beschermheer van een vijftal gilden uit onze gemeente, zijn betrokkenheid bij het Brabants Monumentenfonds en zijn alom geprezen inzet voor Energy4All, dat zich inzet voor kinderen met een stofwisselingsziekte.

Ook is hij beschermheer van Harmonie en Tamboerkorps Semper Unitas Sambeek. Daarnaast is hij sinds 2013 voorzitter van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, kring Land van Cuijk.

De heer Van Soest heeft zich in de gemeente Boxmeer geprofileerd als verbinder. Hij karakteriseert zich als een toegankelijk persoon voor alle inwoners van Boxmeer en daarbuiten. Hij gaat graag de dialoog aan en heeft voor eenieder een luisterend oor. Hij wil alle belangen van zijn inwoners behartigen, ook al zijn die wel eens tegenstrijdig aan elkaar. Goede uitleg en argumentatie van de genomen besluiten staan dan aan de basis van begrip en daardoor respectvol omgaan met elkaar. 

Na achttien jaar burgemeester is de heer Van Soest vergroeid met de samenleving. Een samenleving die per 1 januari 2022 zal opgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Hij stond mede aan de basis van het proces om te komen tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Het Ereburgerschap is een keer eerder toegekend. In 2008 werd de in 2015 overleden Dien Cornelissen tot Ereburger van de gemeente Boxmeer benoemd. Bron:https://www.boxmeer.nl


«   »