overloon nieuws

Weer naar de kroeg en het theater open tot 22.00 uur

Gepubliceerd op 25 januari 2022 om 20:14

De meeste locaties in ons land gaan woensdag 26 januari weer open onder voorwaarden.Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen zoals kappers, openen vanaf morgen dus ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun deuren.

Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

 

Het aantal besmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Naar verwachting zal het aantal coronapatiënten stijgen door deze versoepelingen. Toch heeft het kabinet besloten dat, ondanks de risico’s en onzekerheden, deze grote stap verantwoord gezet kan worden. Want nog langer met maatregelen leven die ons dagelijks leven beperken, beschadigt ook onze gezondheid én de samenleving.

Op dinsdag 8 maart besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Algemene maatregelen en adviezen

 • Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur.
 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Ontvang thuis niet meer dan 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.
 • Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond het openbaar vervoer. En in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, bioscopen en de horeca. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als u zit, het mondkapje af kan.
 • Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, ook buiten. Bijvoorbeeld in drukke winkelstraten.
 • In alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht.
 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer de horeca, theaters en concertzalen, musea, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s. Op sportlocaties geldt het coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar.
 • Op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een maximum van 1 bezoeker per 5m2, tot maximaal 1.250 personen per ruimte. 
 • Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van 100% van de maximale capaciteit op 1,5 meter. Dit is circa 1/3 van de reguliere capaciteit.
 • Voor sport, evenementen, kunst en cultuur geldt binnen een maximum van 1.250 personen per ruimte.
 • Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan.
 • Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan.
 • Het thuiswerkadvies is ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.

Bekijk het korte overzicht van alle basisregels, maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen.

Quarantaine

Het quarantaineadvies verandert.

U hoeft niet meer in quarantaine na contact met een positief getest persoon als u

 • geen klachten hebt

EN:

 • een kind of leerling bent die naar de kinderopvang, het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs gaat; OF
 • een mbo- of ho-student onder de 18 jaar bent; OF
 • in overleg met uw werkgever hebt afgestemd dat u een werknemer in een essentieel bedrijfsproces bent en dat u voldoet aan de voorwaarden OF
 • langer dan een week geleden een boosterprik hebt gehad OF
 • korter dan 8 weken geleden positief bent getest.

Voor iedereen met klachten blijft gelden:

In alle situaties geldt het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona.

Kijk voor de actuele quarantaineregels in de Quarantainecheck. In verband met de benodigde tijd voor de uitwerking van het beleid en de implementatie ervan, kan de informatievoorziening van het RIVM en de GGD hier nog van afwijken.

Samen verder

Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. Niemand wil dat over enkele weken de heropening moet worden teruggedraaid. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen bij het naleven van de algemene maatregelen en adviezen die nog wel gelden. Want alleen zo komen we samen verder.

Visuele toelichting door minister Kuipers

Minister Kuipers gaf tijdens de persconferentie met verschillende beelden uitleg over

 • het effect van het hoge aantal mensen in isolatie op de samenleving en
 • dat er veel minder mensen in het ziekenhuis terecht komen na vaccinatie, en zeker na een boostervaccinatie.

 

maandag 65.000, dinsdag 65.000, woensdag 65.000, donderdag 65.000, vrijdag 65.000, zaterdag 65.000 en zondag 65.000 maakt in totaal 455.000 mensen besmet thuisCoronatoegangsbewijs, zelftesten, 1,5 meter afstand en mondkapje.

 Bronvermelding toelichting minister Kuipers

 

 

Versoepeling quarantaineregels in het onderwijs

 

Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. Dit geldt ook voor studenten onder de 18 jaar in het mbo en hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat leerlingen en studenten meer fysiek les kunnen krijgen. 

 

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ,,De quarantaineregels pakten dramatisch uit in het onderwijs. We zagen dat veel klassen en leraren naar huis moesten, omdat er drie of meer besmettingen waren binnen zeven dagen. Terwijl het juist belangrijk is dat kinderen en jongeren les op school blijven krijgen, dat is het beste voor ze. Uiteraard alleen als dat veilig kan en je geen klachten of positieve test hebt. Daarom blijft het belangrijk om te zelftesten, mondkapjes te dragen in de gang en te zorgen voor frisse lucht en ventilatie. Samen met leerlingen, ouders en scholen houden dit scherp in de gaten.”

Regels op school

De volgende regels blijven van kracht in het primair en voortgezet onderwijs:

 • Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
 • Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben.Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.
 • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
 • Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool tot en met alle klassen op de middelbare school dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel. 
 • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. 
 • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), er wordt gezorgd voor goede ventilatie, ouders komen niet het schoolgebouw in en vergaderingen zijn online.

De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld over quarantaine bij een grote uitbraak van het coronavirus. 

Quarantaineregels in het mbo en hoger onderwijs

Ook in het mbo en hoger onderwijs veranderen de quarantaineregels. Studenten die jonger zijn dan 18 jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die corona heeft en zij zelf geen klachten hebben. Hierbij is géén onderscheid of de student wel of niet gevaccineerd is. Hiermee wordt aangesloten bij de regels die gelden in het primair en voortgezet onderwijs, omdat in deze leeftijdscategorie de boosterprik niet gegeven wordt. Voor studenten van 18 jaar of ouder gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben.

Uitzondering voor leraren en docenten

Voor werknemers met een essentiële rol in het onderwijs, of in een uitzonderlijke situatie, kan een uitzondering worden gemaakt op de quarantaineregels, als de werknemer geen klachten heeft. Dit kan alleen in goed overleg tussen werkgever en werknemer en onder strenge voorwaarden, zoals dagelijks zelftesten. Als de werknemer alsnog klachten ontwikkelt, gaat deze onmiddellijk naar huis en neemt een test af.

Cultuursector gedeeltelijk open

 

Theaters, bioscopen en concertzalen kunnen vanaf woensdag 26 januari weer gedeeltelijk open tot 22.00 uur. Wel gelden hier een aantal beperkende maatregelen, zoals het tonen van een coronatoegangsbewijs, 1,5 meter afstand en een mondkapjesplicht bij het lopen. Ook musea en monumenten kunnen weer open en hierbij geldt naast vertoon van het coronatoegangsbewijs en het dragen van een mondkapje, maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter.

 

Binnen geldt een maximale bezetting van 1/3 van de reguliere zaalcapaciteit met een maximum van 1250 personen per ruimte. Iedereen moet een vaste zitplaats hebben, behalve in doorstroomlocaties. Buiten geldt 1/3 van de reguliere capaciteit met vaste zitplaats op 1,5 meter.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media): “Het begin is er, de culturele sector krijgt meer ruimte. Morgen kan iedereen weer naar musea, theaters en bioscopen. Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel te doen op weg naar herstel van de sector.”

Lange termijn perspectief

Het is belangrijk om naar de lange termijn te kijken. De Taskforce Culturele en Creatieve Sector heeft zelf een routekaart gepresenteerd. Deze wordt betrokken bij het ontwikkelen van een lange termijn perspectief voor de culturele en creatieve industrie en de evenementenbranche.

Vanwege de capaciteitsbeperkingen bekijkt het kabinet op welke manier de culturele en creatieve sector financieel te kunnen steunen. Hierbij wordt ook gekeken naar de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten.


«   »