Gemeentenieuws Land van Cuijk

Gepubliceerd op 8 maart 2022 om 20:15

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Daanen uit Cuijk

Op zaterdagmiddag 26 februari is de heer A.J.G.M. (Ton) Daanen uit Cuijk benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke Onderscheiding werd uitgereikt door de Nijmeegse burgemeester Bruls in Wijnfort te Lent tijdens de viering van zijn zestigjarig jubileum als keurmeester bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers.

 

Vanaf 1962 is de heer Daanen keurmeester kleur- en postuurkanaries bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV). Deze vereniging heeft ongeveer 23.000 leden. De vogelverenigingen houden binnen de club één keer per jaar een tentoonstelling met ongeveer 500 vogels. Daarnaast zijn er provinciale en Nederlandse kampioenschappen waar keurmeesters actief zijn. 

 

De heer Daanen is keurmeester bij de plaatselijke, provinciale en (inter)nationale

wedstrijden. Sinds 1999 is hij internationaal keurmeester, aangesloten bij de

Confédération Ornithologique Mondiale, de wereldorganisatie voor de vogelsport. 

 

Tevens was hij zes jaar bestuurslid van de keurmeester vereniging kleur en postuur van de NBvV en deelde hij zijn kennis als docent voor aspirant-keurmeesters. Daarnaast gaf hij door het hele land lezingen voor de plaatselijke vogelvereniging. Ook was de heer Daanen jarenlang bestuurslid en vrijwilliger bij de Eerste Nijmeegse Vogelvereniging. 

 

Hulp bieden aan de Oekraïners

 

Veel Oekraïners hebben (nood)hulp nodig. Wereldwijd zetten landen, bedrijven en hulporganisaties zich hiervoor in. Mocht je zelf iets willen betekenen, dan kun je op verschillende manieren helpen. Via de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie over het bieden van hulp aan de inwoners van Oekraïne: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de inval van Rusland in de Oekraïne, volg dan het nieuws via de website van de Rijksoverheid.

 

Duurzaamheidslening voor energiezuinig wonen

 

Je kunt via de gemeente geld lenen om jouw woning energiezuinig(er) te maken. Dit is de Duurzaamheidslening. Als woningeigenaar/bewoner van een bestaande woning, kun je tegen gunstige voorwaarden geld lenen om de woonlasten te verlagen, het wooncomfort te verhogen en het huis energiezuiniger te maken. 

 

Zo kun je een duurzaamheidslening aanvragen voor allerlei energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. De lening is een zogenaamd “revolving fund.” Dit betekent dat je leent uit, en aflost in hetzelfde fonds, waardoor het fonds blijft bestaan en een andere eigenaar-bewoner in de toekomst gebruik kan maken van dezelfde lening. 

Kijk voor meer informatie op: www.gemeentelandvancuijk.nl/duurzaamheidslening.

 

Aangifte Inkomstenbelasting 2021 en de WOZ-waarde

Er komen veel vragen binnen over deze WOZ-waarde. Voor deze aangifte  heeft u de WOZ-waarde over 2021 nodig. Dus niet die van 2022. In veel gevallen is die waarde al door de Belastingdienst ingevuld.

U heeft het aanslagbiljet met de WOZ-waarde al in januari of februari  2021 (!) ontvangen. U kunt deze WOZ-waarde 2021 ook terugvinden op www.wozwaardeloket.nl

Aanslagen 2022 en WOZ-waarde 2022 eind april 2022

Herhaling van een eerder bericht: door de herindeling was het niet mogelijk deze aanslagen/beschikkingen over 2022 eind februari te verzenden.  Dat wordt eind april 2022.  

 

 


Aanleg ruiter- en men-netwerk Maasheggen en Overloon

Momenteel wordt de markering van een nieuw ruiter- en men-netwerk geplaatst. Er komen knooppunten voor de paardenliefhebbers, net als bij het bekende wandel- en fietsnetwerk. Het  nieuwe netwerk is tot stand gekomen in goed overleg met ruiters en grondeigenaren zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en een enkele particuliere grondeigenaar. Nadat de laatste puntjes op de i zijn gezet, zal het netwerk later dit voorjaar worden geopend. Daarna kan de ruiter via de routeplanner van www.routesinbrabant.nl een mooie tocht uitzetten. 

Opleverdatum N602 vastgesteld op 28 april

In samenspraak met de gemeente Land van Cuijk heeft de projectorganisatie N602 de opleverdatum van de reconstructie vastgesteld op donderdag 28 april. Volgens de oorspronkelijke planning zou de oplevering daags voor carnaval plaats vinden.

Dat de werkzaamheden in Wanroij een aantal weken extra vragen kent verschillende redenen maar de voornaamste is de extra zorg die er besteed moet worden aan de ondergrond in de laatste twee werkvakken (totaal 200 meter). Uit controlemetingen van een onafhankelijk bureau is gebleken dat de ondergrond dusdanig slecht is dat deze geheel moet worden vervangen.
Om een ondergrond te krijgen met draagkracht moet de aannemer de bestaande fundering tot 1,30 meter diep uitgraven, afvoeren en vervangen. Bovendien moeten over de lengte van 200 meter extra verdichtingsmaatregelen worden verricht.

Afbeelding Nieuwe opleverdatum N602 toevoegen

Bijschrift: In de laatste twee werkvakken in Wanroij is de ondergrond dusdanig slecht dat de fundering tot 1,30 meter diep moet worden uitgegraven en vervangen.

 

Inschrijving pachtgrond voormalig gemeente Grave en gemeente Mill en Sint Hubert 2022 

 

Voormalig gemeente Grave

Er is nog één perceel pachtgrond bij hoogste inschrijving te verpachten. Dit betreft een perceel grasland, groot ongeveer 2.28.20 ha, gelegen aan het Waalwielpad.

 

Wilt u in aanmerking komen voor de pacht van het perceel van ongeveer 2.28.20 ha in 2022? Dan moet u een bod doen met daarin de pachtprijs per hectare (ha). Degene met het hoogste bod kan in principe het perceel in 2022 geliberaliseerd pachten. De gemeente Land van Cuijk behoudt zich echter het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan. 

 

Voor het doen van een bod moet u in de voormalige gemeente Grave wonen en in deze gemeente over een reëel agrarisch bedrijf te beschikken. Hiervan is sprake als het hoofdinkomen uit de landbouw komt. Bij twijfel zal de jaarrekening en de gecombineerde opgave worden opgevraagd.

 

Als aan u pachtgrond wordt toegewezen, dan wordt aan u naast de pachtprijs ook waterschapslasten en de toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

 

In het pachtcontract staat onder andere vermeld, dat het recht van de jacht en de visserij op het gepachte aan de verpachter is voorbehouden.

 

Voormalig gemeente Mill en Sint Hubert

Er is nog één perceel bij hoogste inschrijving te verpachten. Dit betreft het perceel, groot ongeveer 2.56.10 ha, gelegen aan de Vliesweg te Langenboom. Het perceel is bij RVO aangemeld om mais te mogen zaaien.

 

Wilt u in aanmerking komen voor de pacht van het perceel van ongeveer 2.56.10 ha in 2022? Dan moet u een bod doen met daarin de pachtprijs per hectare (ha). Degene met het hoogste bod kan in principe het perceel in 2022 geliberaliseerd pachten. De gemeente Land van Cuijk behoudt zich echter het recht voor al dan niet tot gunning over te gaan.

 

Voor het doen van een bod dient u in de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert te wonen en in deze gemeente over een reëel agrarisch bedrijf te beschikken.

 

Als aan u pachtgrond wordt toegewezen, dan wordt aan u naast de pachtprijs ook waterschapslasten, ruilverkavelingslasten en de toetsingskosten van de Grondkamer in rekening gebracht.

 

Het jachtrecht op het voornoemde perceel is verhuurd aan een Wildbeheereenheid. Dit betekent dat op het voornoemde perceel pachtgrond jachtrecht zit.

 

Situatietekeningen

De situatietekeningen van de voornoemde percelen zijn te raadplegen op de website van de gemeente Land van Cuijk, www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht

 

Bod uitbrengen    

U kunt uw bod uitbrengen door het inschrijfformulier in te vullen dat te vinden is op 

www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht en dit formulier vóór dinsdag 22 maart 2022 te mailen naar grondzaken@landvancuijk.nl. Vervolgens krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen en wel een bod heeft gedaan, dan moet u hierover uiterlijk op donderdag 24 maart 2022 telefonisch contact opnemen met Emile Kersten van het team Vastgoed, Grondzaken en Civiele projecten, telefoonnummer 0485-854000.

 

Inwoners van gemeente Land van Cuijk opgelet! Aanmelden voor de Landelijke Opschoondag kan nog tot 9 maart 2022. 

 

Doe je mee? 

Meld je aan via www.gemeentelandvancuijk.nl/lod

 

Nederland zwerfafvalvrij, dat doen we samen! Daarom slaan we ook in het Land van Cuijk, op zaterdag 19 maart, de handen ineen en zetten ons in tegen zwerfafval. 

 

In een schone buurt voel je je veiliger, spelen kinderen fijner en woon je prettiger! Door samen zwerfaval in te zamelen worden we bewust van wat we allemaal weggooien en wat er op straat of in de bosjes terecht komt. De Landelijke Opschoondag draagt daarnaast bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig. Kom ook in actie voor een schonere buurt, op zaterdag 19 maart 2022. 

 

Samen tegen zwerfafval

Schrijf je nu in met jouw buurt, sportclub, school of vereniging! Zoveel mogelijk samenwerking tussen bedrijven, buurtbewoners, lokale buurtverenigingen en sportclubs vergroot de kans om ons doel te halen; Nederland zwerfavalvrij. Alleen samen maken we de Landelijke Opschoondag tot een feestelijke dag én tot een groot, schoon succes.

 

Scholen ook aan de slag

Ook voor de scholen organiseren we opschoondagen. Zij kunnen dit jaar op dinsdag 22 maart of donderdag 24 maart samen met de klas of de hele school meedoen om de buurt schoon te maken. De school die het meeste zwerfaval inzamelt krijgt een leuke verrassing!

 

Opschoonmaterialen!

Wanneer je deelneemt aan één van de opschoondagen dan krijg je van ons alle benodigde materialen: veiligheidshesjes, knijpers, handschoenen en afvalzakken. Zo kan je veilig aan de slag! Je bepaalt zelf waar je gaat opschonen. Wij komen de materialen en het ingezamelde afval na afloop ook weer bij je ophalen. 

 

Extra stimulans nodig?

Als vereniging krijg je een kleine vergoeding als je meedoet aan de Landelijke Opschoondag! 

Deze is bedoeld voor de clubkas. Alle kinderen die meedoen, krijgen een cadeautje! 

 

Voor meer informatie

Wil je meer informatie of kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met gemeente Land van Cuijk via gemeente@landvancuijk.nl o.v.v. Landelijke Opschoondag of bel naar (0485) 85 4000.

 

NLdoet in het Land van Cuijk

Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen!

 

Meedoen

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

 

Meer informatie op www.nldoet.nl. Daar vind je ook de al aangemelde initiatieven.

 

In sjabloon - Digitale flyer webinar lentekriebels

In sjabloon - Rubriek dienstverlening sociaal domein

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Instellen van een verbod voor vrachtauto’s - vanaf de kruising Jachthoornstraat tot Tamboerstraat 39, Mill

| Omgevingsvergunningen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van zonneparken parallel aan de A73 nabij Vierlingsbeek op de kadastrale percelen VLB00 - O – 217, VLB00 - O – 216, VLB00 - N – 268, VLB00 - N – 267, VLB00 - N – 157, VLB00 - N – 228, VLB00 - N – 283, VLB00 - N – 221, VLB00 - N – 220, met een instandhoudingstermijn van 25 jaar

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan “Herstelplan Versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer”

 

| Overige

 • Maatwerkvoorschriften geweigerd – Graafseweg 37, Mill
 • Ander besluit van algemene strekking: Tijdelijke woonunits
 • Maatwerkvoorschriften – Noordstraat 64 Wilbertoord

 

Beers


| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Toestemming voor het oprichten van een melkrundveehouderij aan Broekkant 15 te Beers

| Overige

 • Toestemming voor het uitoefenen van het horecabedrijf voor de recreatieve-, sportieve- en sociaal-culturele activiteitenaan Vianenstraat 2 te Beers
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Gildeweg 20 te Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de schuur aan Hoog Werveld 8 te Beugen

 

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het vervangen en aanpassen van de kozijnen aan Dijkstraat 9 te Beugen


| Overige

 • Melding voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf met rundveetak aan Molenveldweg 6 te Beugen

| Evenementenvergunning

 • Toestemming voor het organiseren van de Knakworstrennen op 27 februari 2022 aan Kerkplein 1 te Beugen

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een duurzame oplossing voor wateroverlast knelpunten aan Oeffeltse Raam te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een NSA aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Toestemming voor het bouwen van een parcellocker aan Spoorstraat 2 te Boxmeer
 • Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak aan Beatrixstraat 6 te Boxmeer
 • Toestemming voor het vervangen van een condensor op het dak aan Burgemeester Verkuijlstraat 26 te Boxmeer

| Evenementenvergunning

 • Stookontheffing voor een carnavalsactiviteit op 1/2 maart 2022 van 00.00 tot 00.30 uur in het centrum van Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel aan Zomereik 8 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting aan Simon Homburgstraat 14 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het veranderen van de voorgevel; banner plaatsen aan Maasstraat 8 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Katwijkseweg 25 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van de schutting aan Botdragerdreef 26 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het renoveren van 58 woningen en 12 appartementen aan Brouwersbos 36 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een winkelpand tot woonpand aan Kaneelstraat 18 te Cuijk


Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een woonhuis aan Het Zand 11 te Cuijk
 • Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel aan Fazantenveld 59 te Cuijk

Escharen

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het woonhuis door aanbouw aan de achterkant aan Zanddijk 3 te Escharen

 

| Evenementenvergunning

 • Toestemming voor het organiseren van een carnavalsevenement op 26 en 27 februari 2022 aan Kerkplein, Mr Bongaardsweg te Escharen


Gassel


| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het gebruik van de woning voor recreatief verhuur, huisvesting werkmigranten en een B&B aan Dorpsstraat 14 te Gassel

| Evenementenvergunning

 • Toestemming voor het organiseren van een alternatieve carnavalsoptocht op 27 februari 2022 aan Gassel centrum te Gassel

Grave


| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Toestemming voor het ontwikkelen en splitsen van het pand aan Arnoud van Gelderweg 61/63 en Trompetterstraat 50 te Grave

 

Haps


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Beerseweg te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwbouw woonhuis aan Beerseweg 12B te Haps


Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Pinksterbloemstraat te Landhorst


Langenboom

| Evenementenvergunning

 • Toestemming voor het schenken van alcohol tijdens de carnavalsactiviteit op 28 februari 2022 aan Dennendijk 8 te Langenboom

| Overige

 • Melding voor verandering van een gemeenschapsaccommodatie aan Dominicanenstraat 25 te Langenboom

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een bestaande woning naar een levensloopbestendige woning aan Hoenderstraat 1 te Ledeacker

Maashees


| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen van de bestaande schuur en een nieuwe terugbouwen aan Op den Bosch 7 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen van asbesthoudend dakbeschot en aanbrengen geïsoleerde dakplaten aan Reigerstraat 5 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het veranderen van de bedrijfsruimte aan Eerste Industrieweg 7 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Reigerstraat 5A te Mill


Afhandelingen

 • Toestemming voor het bouwen van een boerderijwoning aan Roijendijk te Mill

 

| Verkeersbesluiten

 • Instellen van een verbod voor vrachtauto’s - vanaf de kruising Jachthoornstraat tot Tamboerstraat 39, Mill


| Overige

 • Maatwerkvoorschriften geweigerd – Graafseweg 37, Mill
 • Melding voor het het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Bakhuisweg 3a te Mill

 

Oeffelt


| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Toestemming voor het bouwen van 5 verplaatsbare kantoorunits aan Houwsestraat 2A te Oeffelt

| Evenementenvergunning

 • Toestemming voor het organiseren van een caravalsoptocht in het centrum van Oeffelt te Oeffelt


Oploo


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het veranderen van de indeling van de woning en het vernieuwen van de vloer, kap en kozijnen aan Spekklef 10 te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de voorgevel aan Spekklef 10A te Oploo

 

Overloon


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement in de aardappelloods aan Siberië 5 te Overloon

Afhandelingen

 

| Overige

 • Toestemming voor het organiseren van een alternatieve optocht op 27 februari 2022 aan Centrum Overloon te Overloon

Sambeek


| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Toestemming voor bouwen van een bijenhotel in de voormalige kloostertuin nabij Torenstraat 41 te Sambeek
 • Toestemming voor het aanleggen van een inrit/uitweg aan Zandsteeg 16 te Sambeek
 • Toestemming voor het bouwen van woning en het aanleggen van een uitweg aan Grotestraat 40 te Sambeek

 

Sint Anthonis


| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Oude Breestraat 20 te Sint Anthonis
 • Aanvraag vergunning voor het oprichten van een stal, veldschuur, mest- en voeropslagen aan Vlagberg 35a te Sint Anthonis
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Hoefstraat 28 te Sint Anthonis


Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van twee half vrijstaande woningen op de locatie De Staat 11 en 11A in Sint Anthonis

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen voor de transformatie van de linkervleugel van de voormalige modelboerderij tot 10 starterswoningen aan Kloosterstraat 2 te Stevensbeek
 • Aanvraag vergunning voor het kappen van 2 bomen aan Mullemsedijk 6 te Stevensbeek


Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het tijdelijk gebruiken van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning aan Radioweg 19 te Stevensbeek


Velp

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een geotechnisch onderzoek aan Pannestaartweg 1 te Velp

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een pannenkoekenrestaurant aan Bosschebaan 8 te Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van zonneparken parallel aan de A73 nabij Vierlingsbeek op de kadastrale percelen VLB00 - O – 217, VLB00 - O – 216, VLB00 - N – 268, VLB00 - N – 267, VLB00 - N – 157, VLB00 - N – 228, VLB00 - N – 283, VLB00 - N – 221, VLB00 - N – 220, met een instandhoudingstermijn van 25 jaar
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van zonnepanelen met tijdelijke in standshoudingstermijn van 10 jaar aan Hattertweg 8 t/m 14 te Vierlingsbeek
 • Ingetrokken aanvraag voor het restylen en uitbouwen van een bestaand woonhuis en het realiseren van een vrijstaand bijgebouw aan Burggraaf 20 te Vierlingsbeek
 • Ingetrokken aanvraag voor het bouwen van een extra verdieping op de bestaande garage van de woning aan Anna van Burenstraat 2 te Vierlingsbeek

Vortum-Mullem


| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Toestemming voor het aanleggen van een inrit aan Provincialeweg 4 te Vortum-Mullem

 

| Evenementenvergunning

 • Toestemming voor het schenken van alcohol tijdens de carnavalsactiviteit op 27 februari 2022 aan St. Cornelisstraat 18 te Vortum-Mullem

 


Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen en renoveren van het woonhuis aan Dorpsstraat 18 te Wanroij
 • Aanvraag vergunning voor het kappen en opnieuw plaatsen van bomen aan Peelstraat 5A te Wanroij

Afhandelingen

 • Toestemming voor het uitbreiden van een bijgebouw aan Lindenlaan 30 te Wanroij

 

Wilbertoord 


| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Toestemming voor het oprichten van een bijgebouw t.b.v. verblijfsrecreatie aan Rechtestraat 10 te Wilbertoord
 • Toestemming voor het bouwen van een hooiberg aan Noordstraat 118 te Wilbertoord


| Overige

 • Maatwerkvoorschriften – Noordstraat 64 Wilbertoord