Opvang Oekraïense vluchtelingen Land van Cuijk

Gepubliceerd op 9 maart 2022 om 20:29

De Russische inval in de Oekraïne heeft onder meer geleid tot een grote stroom vluchtelingen. Het grootste deel van deze vluchtelingen verblijft op dit moment in de buurlanden om Oekraïne. Een aantal is doorgereisd naar de rest van Europa waaronder Nederland. Naar verwachting zal dat aantal de komende weken nog flink stijgen.

Het kabinet heeft de gemeenten en de veiligheidsregio’s gevraagd om samen met lokale partners en vrijwilligers opvanglocaties te realiseren voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Ook de gemeente Land van Cuijk werkt van harte mee om deze mensen op te vangen

Meld opvang en locaties bij gemeente

Het is hartverwarmend om te zien dat particulieren en ondernemers al aan de slag zijn gegaan met de hulpverlening aan gevluchte Oekraïners. We verzoeken iedereen die Oekraïners thuis opvangt dit bij de gemeente te melden. Ook vragen we ondernemers die meer dan 50 mensen voor langere tijd kunnen huisvesten -met name vrouwen en kinderen- om dit te melden bij de gemeente. Dat kan telefonisch via het Klantcontactcentrum onder telnr. 0485-854000, of via het e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl. Via de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie over het bieden van hulp aan de inwoners van Oekraïne.

De veiligheidsregio’s hebben van het kabinet de opdracht gekregen om binnen twee weken elk minimaal 1.000 vluchtelingen op te vangen. Lees meer op bron:https://www.gemeentelandvancuijk.nl/nieuws/2022/03/09/opvang-oekraiense-vluchtelingen-land-van-cuijk

Oproep: help Oekraïne

Nederland heeft gul gestort op giro 555 voor Oekraïne. Maar daarmee is het probleem niet uit de wereld. In ons dorp zijn er al enkele hulpacties opgezet. 

En er zijn ook mensen die iets extra’s willen doen of kunnen doen. Denk aan: schenken van voedingsmiddelen en drogisterijproducten. En dan is de vraag: hoe krijg je die op een plek waar ze goed verdeeld kunnen worden? Enkele transporteurs hebben zich al bereid verklaard om goederen te vervoeren.

 

Als Dorpsraad willen we hierin graag, waar nodig, coördineren. Dus als iemand een actie bedacht heeft of wil schenken aan een hulpactie, dan horen we dat graag. En ook als iemand transport kan organiseren. Vele handen maken licht werk. En het is nu verdomde hard nodig. Er is geen behoefte aan kleding, zo lijkt het, maar wél aan voedingswaren die onmiddellijk gebruikt kunnen worden. En daarnaast dus ook aan drogisterijproducten en medicijnen.

Wil Iedereen die hierin iets kan betekenen, met goederen of met transport daarvan, zich s.v.p. per email melden bij de dorpsraad, email: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl

 

Dank je wel!