Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 5 april 2022 om 19:53

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op dinsdag 19 april tot 11.30 uur gesloten. Ook zijn wij dan telefonisch niet bereikbaar. Na 11.30 uur zijn we u weer van dienst.

Bouwplan ’t Hulder, Vierlingsbeek van start


Aan de Hulder in Vierlingsbeek stond vroeger een gemeentewerf. Toen die verdween wilde de gemeente daar woningen bouwen. Daar is ook in de dorpen veel behoefte aan. Om verschillende redenen is er niet eerder gebouwd. Een projectontwikkelaar haakte af. En ook een groep mensen die daar samen zelf woningen wilde bouwen zagen er van af. Ook bleek er een dassenburcht op het terrein aanwezig. Dan mag er niet zo maar gebouwd worden. Tot slot waren er bezwaren uit de buurt. Omwonenden wilden liever dat de gemeente een park zou aanleggen.

 

Overeenstemming

De gemeente wilde toch graag dat er woningen gebouwd kunnen worden. Dat gaat nu lukken. Er komen dertien woningen. Vijf bouwkavels zijn al verkocht. Deze kopers zullen niet hoger bouwen dan 4,5 meter. Ook op de andere acht kavels komen geen huizen die hoger zijn. Dit alles is afgesproken tussen gemeente, de buurt en de kopers. In gesprekken is daar over een akkoord bereikt. 

 

Wethouder De Bruin over het akkoord: “Als gemeente zijn wij blij dat er nu overeenstemming is en dat er nu gebouwd kan worden. Nieuwbouw zorgt voor doorstroming en dat is goed voor heel Vierlingsbeek”.  

 

Afgelopen week al zijn de werkzaamheden gestart om het gebied bouwrijp te maken. Naar verwachting is de locatie voor de zomer bouwrijp. Dat wil zeggen dat er dan riolering ligt en water en elektra. Aansluitend kunnen dan de eerste woningen gebouwd worden. Voor de overige acht kavels moet nog geloot worden. 

 

Bouwplan Achter de Molen - 3, Rijkevoort

 

Inloopavond bouwrijp maken

 

Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens een inloopavond voor het bouwplan ‘Achter de Molen, Rijkevoort’. Deze avond houden we op donderdag 14 april 2022, van 17:30 uur tot 20:00 uur. Plaats: Dorpshuis De Poel aan het Meester van den Bergplein 10 te Rijkevoort. Aanmelden is niet nodig. 

 

Voorgeschiedenis

Zoals de meeste inwoners van Rijkevoort weten, heeft de voormalige gemeente Boxmeer plannen voorbereid om woningen te bouwen in het gebied ‘Achter de Molen’. Inmiddels is de gemeente Boxmeer opgegaan in de  gemeente Land van Cuijk en uiteraard zet deze nieuwe gemeente de plannen door. Ook in Rijkevoort is immers behoefte aan meer woningen.

In het verleden zijn fase 1 en fase 2 van ‘Achter de Molen’ al gerealiseerd. Nu wordt fase 3 in ontwikkeling genomen. Deze fase bestaat uit de bouw van zestien halfvrijstaande en 14 vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk vastgesteld en ook het stedenbouwkundig ontwerp is gereed.

 

Inloopavond

De gemeente Land van Cuijk is nu de tekeningen voor het riool- en straatwerk aan het maken. Binnen niet al te lange tijd wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat er riolering wordt aangelegd en tijdelijke bouwwegen. Ook wordt elektriciteit aangelegd en water en glasvezel. De tekeningen daarvoor zijn bijna klaar. Op donderdag 14 april organiseren wij daarom een inloopavond. De tekeningen zijn dan te zien in Dorpshuis De Poel aan het Meester van den Bergplein 10 te Rijkevoort. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om toelichting te geven op de tekeningen. Ook beantwoorden ze uw vragen. U kunt binnen lopen vanaf 17:30 uur. De inloopavond eindigt om 20:00 uur. Aanmelden is niet nodig. 

 

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Meer informatie over woningbouwprojecten in de gemeente Land van Cuijk vindt u op landvancuijkwoont.nl. 

 


Publieksdagen Expo New Energy

𝗘𝗲𝗻 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗲́𝗻 𝗯𝗶𝗷𝘇𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘂𝗶𝘁𝗷𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗵𝗲𝘁 𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗴𝗲𝘇𝗶𝗻!

Bezoek de publieksdagen van de Expo New Energy op 8 en 9 april. Laat je bij Inspyrium in Cuijk meenemen in de wereld van nieuwe energie. Maak in levenden lijve kennis met de mogelijkheden van waterstof op de Waterstofstraat. Woon interessante lezingen bij. Laat de kids waterstof beleven. En maak er een gezellige, inspirerende dag van.  Meer weten? Kijk op www.exponewenenergy.nl.

 

Ontwikkeling Van Houtterrein in Mill gaat laatste fase in

 

Aan de Wanroijseweg in Mill stond vroeger een houtfabriek met de naam Van Hout. Op een deel van fabrieksterrein staan nu woningen. Er staat echter ook nog een oud bedrijfspand. Dat bedrijfspand wordt gesloopt. In de plaats daarvan komen acht grondgebonden woningen en twintig zorgappartementen/studio’s. Daarmee is de herontwikkeling van dit terrein compleet.

Wethouder Mark Janssen is blij met de nieuwbouw: “Er is behoefte aan woningen in Mill.  Hiermee wordt opnieuw een goede stap gezet. Fijn ook dat er zorgwoningen komen voor mensen die behoefte hebben aan beschermd wonen. Iedereen kan een  familielid hebben met een zorgbehoefte. Ook voor deze mensen moet gebouwd worden”.

 

Inmiddels is het bestemmingsplan bijna gereed. Op het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad. Als alles volgens plan gaat, wordt er vanaf het najaar van 2022 gebouwd. Peters Projectontwikkeling B.V. uit Schaijk is verantwoordelijk voor de herontwikkeling van dit gebied. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op www.landvancuijkwoont.nl 

 


Feestelijke opening Kinderboerderij 't Ganzenbos

Eindelijk is het zover! Vanwege coronamaatregelen moesten we lang wachten, maar nu is kinderboerderij ‘t Ganzenbos in Cuijk dan toch feestelijk heropend.

Wethouder David Sölez mocht de officiële aftrap doen: “Als gemeente hebben we een bijdrage kunnen leveren aan deze leuke en leerzame plek. Maar de grootste investering is en blijft de inzet van de vele vrijwilligers. Zij hebben hier niet alleen tijdens de verbouwing het verschil gemaakt, maar doen dat elke dag”.

Op dit moment heeft ’t Ganzenbos zo’n 20 enthousiaste vrijwilligers. Wil je ook graag een paar uurtjes per week op vaste tijden dieren verzorgen of kinderactiviteiten begeleiden? Neem dan contact op met Gert Zeger op 06 11260769.

 

Adres kinderboerderij: Galberg 2 in Cuijk

Openingstijden: iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur tot het einde van de zomer. 

 

 

Stimuleringsregeling duurzaamheid sportverenigingen 

 

De energielasten drukken zwaar op de exploitatie van een vereniging. Door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, zijn flinke besparingen mogelijk. Met een lening onder gunstige voorwaarden, kan de gemeente sportverenigingen helpen. 

 

Gunstige voorwaarden
Een vereniging kan via de gemeente tegen gunstige voorwaarden geld lenen om de accommodatie van de vereniging te verduurzamen. Zo kun je deze lening  aanvragen voor allerlei energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en de aanschaf van Ledverlichting. De lening bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 40.000,- inclusief BTW. Met de lening betalen verenigingen de kosten van materialen en werkzaamheden vermeerderd met afsluitkosten. 

 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: gemeentelandvancuijk.nl/duurzaamheidslening. Neem bij vragen over de duurzaamheidslening voor sportverenigingen contact op met de gemeente Land van Cuijk via Tel. 0485-854000 of via email gemeente@landvancuijk.nl, onder vermelding van: ‘duurzaamheidslening sportverenigingen’. 

 

 

Activiteitenbudget van start!

 

Wil jij of jouw organisatie graag iets organiseren om eenzaamheid te voorkomen of het geluk van kwetsbare inwoners te verbeteren? Vraag dan een bijdrage aan uit het activiteitenbudget van het Corona Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een lunch voor ouderen, een jeu-de-boules competitie in de buurt of een internationale middag voor statushouders.

 

Zowel vrijwilligers- als professionele organisaties kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit activiteitenbudget. De bijdrage is maximaal €250 voor activiteiten en diensten georganiseerd door één organisatie en maximaal €750 als meerdere organisaties samenwerken.

 

Het activiteitenbudget kan eenvoudig aangevraagd worden door een kort formulier in te vullen. Binnen maximaal 4 weken (in zomerperiode max. 6 weken) ontvang je een besluit. Kijk voor de voorwaarden, meer informatie én het aanvraagformulier op www.gemeentelandvancuijk.nl/activiteitenbudget. 

 

Heb je nog vragen of hulp nodig bij de aanvraag? Mail dan naar Geke van Dick via g.van.dick@ggdhvb.nl of bel naar 088-3686336.

 

Land van Cuijk start met uitbetalen Energietoeslag aan uitkeringsgerechtigden

Regeling voor overige inwoners met een laag inkomen volgt 

 
De gemeente Land van Cuijk start alvast met het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag aan inwoners met een bijstandsuitkering. “We hebben nog geen geld hiervoor gekregen vanuit de rijksoverheid en we weten ook nog niet precies hoe de rijksbijdrage eruit gaat zien, maar we vinden het niet verantwoord om nog langer te wachten”, aldus wethouder Joost Hendriks. “We weten dat de regeling sowieso voor mensen met een bijstandsuitkering is, dus we beginnen alvast met het uitbetalen aan deze groep inwoners. We hopen snel wat verlichting te kunnen bieden in de financiële tegenslag die mensen op dit moment ervaren. Vooral voor de mensen bij wie het water al aan de lippen stond en die nu in grote problemen dreigen te komen.”

 

Voor wie is de energietoeslag?

De eenmalige energietoeslag vanuit de rijksoverheid is bedoeld om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen in de stijgende energiekosten. Het gaat om een tegemoetkoming van 800 euro. Hiervoor moet bepaald worden wie precies in aanmerking komen. De gemeente is gevraagd om de regeling uit te voeren. We doen dit in drie stappen, gericht op de volgende doelgroepen: 

 • mensen met een bijstandsuitkering, IOAW- of IOAZ-uitkering; 
 • mensen zonder bijstandsuitkering die gebruikmaken van een andere minimaregeling; 
 • en mensen met een laag inkomen die geen gebruik maken van een regeling. 

De eerste groep bestaat uit ongeveer 900 inwoners en is bekend bij de gemeente. De tweede groep inwoners wordt op dit moment in kaart gebracht. De derde groep is niet bekend bij de gemeente. Hiervoor worden voorwaarden opgesteld.

 

Wanneer wordt de energietoeslag uitgekeerd?

Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen uiterlijk half april een brief waarin staat dat zij in aanmerking komen voor de energietoeslag. Het bedrag wordt automatisch op hun rekening gestort. Inwoners zonder bijstandsuitkering, die gebruik maken van een minimaregeling, ontvangen naar verwachting eind april de brief en de toeslag.

Zo snel mogelijk daarna verwacht de gemeente bekend te kunnen maken hoe andere mensen met een laag inkomen een aanvraag kunnen indienen en waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen. Houdt hiervoor de gemeentepagina, de website (www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag) en de social mediakanalen in de gaten.

 

Hulp nodig met geldzaken?

Heb je hulp nodig bij het regelen van je geldzaken, aarzel niet om contact op te nemen met de gemeente Land van Cuijk. Voor al je vragen over werk, inkomen en zorg kun je bellen naar 0485-854444 of mailen naar inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.

 

Energiebespaarcoaches

Wil je weten hoe je op gas en stroom kunt besparen? De gemeente helpt je graag op weg. Zo kunnen inwoners met een laag inkomen en huurders een gratis gesprek met een energiebespaarcoach aanvragen. Die komt dan bij je thuis en bekijkt met jou samen wat je zelf kunt doen om je energiekosten omlaag te brengen. Meer informatie hierover vind je op www.brabantwoontslim.nl/energiebespaaractie-huurders-land-van-cuijk/.

 

Praktisch verkeersexamen basisscholen 

 

Na het theoretisch verkeersexamen dat de kinderen van de basisscholen – de groepen 7 en 8 – vorige week met goed gevolg hebben afgelegd, was de jeugd afgelopen donderdag 31 maart aan de beurt om het praktisch verkeersexamen af te leggen. 240 kinderen van de basisscholen uit Cuijk, en Haps vertrokken vanaf de Markt in Cuijk om de route te fietsen.

Tijdens het praktijk-verkeersexamen fietsen de kinderen een traject waarbij langs de route controleposten staan die de verrichtingen van de kinderen beoordelen. Hier en daar werden toch nog foutjes gemaakt. Zoals bij het afslaan niet goed achterom kijken en geen richting aangeven bij het afslaan. 

Complimenten voor de kinderen die door de regen, hagel en de sneeuw de route hebben moeten afleggen en vooral dank aan de organisatie, politie en de ouders die mee hebben geholpen op de controleposten.

 

Wethouder Sölez gaf het startschot voor het verkeersexamen.

 

 

Vanaf april wekelijkse inzameling GFT-afval

 

Vanaf april kan je iedere week de GFT-container aan de straat zetten. Kijk op de afvalkalender of kijk in de AfvalApp op welke dag wij bij jou het GFT-afval komen ophalen.

 

Wekelijkse inzameling

We hebben het inzamelen van GFT-afval afgestemd op de seizoenen. In de wintermaanden werd het GFT-afval één keer in de twee weken opgehaald. Vanaf april tot en met november, kan je iedere week de GFT-container aan de straat zetten.  

Let op: zet je GFT-container op de inzameldag vóór 7:00 uur aan de straat of de avond vóór de inzameldag na 22:00 uur.

 

Milieu- en groenstraat

Jouw (grof) tuinafval kan je het hele jaar door gratis naar de mini-milieustraten en de groenstraat in Haps brengen. Kijk voor de openingstijden op www.gemeentelandvancuijk.nl/milieustraten.  

insjabloon-gftshutterstock_1836502486.jpg

 

Overig afval

Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we eens per twee weken inzamelen en restafval eens per vier weken. De dag waarop we afval inzamelen blijft hetzelfde. 

 

Tip: Afvalapp

In De AfvalApp of op de Afvalkalender, www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender/, kun je heel gemakkelijk zien wat er die dag bij jou wordt opgehaald. De AfvalApp is sowieso heel handig. Naast dat je meteen kan zien wat we die week ophalen, krijg je ook alle directe wijzigingen of calamiteiten door via een pushbericht. Het downloaden van de AfvalApp kan via de Playstore of via de Appstore of scan de QR-code. 

insjabloon-gftqrcode_wwwdeafvalappnl.png

 

Openbare vergadering COVM Volkel

 

 

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel vergadert op woensdag 

6 april 2022 om 20.00 uur in het basisinformatiecentrum van de vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10 te Volkel.

 

De vergadering van de COVM is openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur geopend.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen/uitgegane stukken
 4. Verslag plenaire vergadering d.d. 13 oktober 2021
 5. Mededeling Commandant vliegbasis Volkel
 6. Klachtenoverzichten/ Rapportages meldingen geluidshinder Q2, Q3 en Q4 2021
 7. Jaarrapportage meldingen geluidshinder 2021 (CLSK)
 8. Rapportage Vliegbaanregistratie 2021 (CLSK)
 9. Rapport Geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel 2021 (NLR)
 10. S.v.z. Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten/ auditcommissie geluidsmeetnet
 11. Overgang van Ke naar Lden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

De vergaderstukken zijn sinds 29 maart digitaal beschikbaar op de website van de COVM, https://www.covm.nl/de-covms/volkel

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

GGD-webinar ‘Puberbrein onder invloed’

In dit webinar gaan experts op het gebied van middelenpreventie en opvoeding, in gesprek over de ontwikkeling van het puberbrein en middelengebruik zoals alcohol en drugs. Thema's als, weerbaarheid, impulsief gedrag, trends in middelengebruik zoals alcohol, cannabis en andere drugs, en de rol van de ouder(s)/verzorger(s) komen aan bod.

In de voorbeelden zoomen de experts in op hoe de kennis toe te passen is in het kader van geen middelengebruik onder de 18 jaar (NIX18). De tips en tricks zijn echter toepasbaar op allerlei situaties die spelen tijdens de puberteit. Tijdens het webinar zullen de sprekers ook ingaan op de vragen van kijkers.

Dit webinaris speciaal voor ouders van leerlingen in het 1e en 2ejaar van het voortgezet onderwijs. Met dit webinar ben je goed voorbereid op de aankomende periode van je puber. Aanmelden kan via www.ggdhvb.webinargeek.com/puberbrein-onder-invloed-2022.


Vragen? Mail naar webinars@ggdhvb.nl

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Land van Cuijk

| Verordeningen

 • Verordening onroerendezaakbelastingen gemeente Land van Cuijk 2022

 

Beugen

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten in de bestaande woning aan Oeffeltseweg 4A te Beugen
 • Vergunning verleend voor het verbouwen van de begane grond aan Haart 3 te Beugen

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanbouwen aan de woning aan de tuinzijde aan Nassaustraat 1 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het gewijzigd aanpassen van de bestaande kozijnen in het rijksmonument aan het Zand 15 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor de aansluitingen vanuit station - het uit elkaar leggen van bestaande HS-lijnen te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van de Plus Kleffenloop op 10 april 2022 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 32 appartementen aan Burg Verkuijlstraat ong. te Boxmeer

 

| Overige

 • Ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank aan Carnavalsvereniging “De Plekkers te Boxmeer

Cuijk

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het woonhuis aan Wegedoorn 189 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van het woonhuis aan Vorstendom 31 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het huis aan Hazeleger 119 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 2 dakkapellen aan Bosrank 17 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het oprichten van een dakkapel aan Plataan 7 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van een raampartij van de Apotheek aan Markt 74 te Cuijk


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen winkel-woonpand en een berging aan Kaneelstraat 16 en 18 te Cuijk
 • Vergunning geweigerd voor het kappen van een enkele boom en het herplanten van 2 bomen aan De Messemaker 33 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen aan Hazeleger 74 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het kappen en uitdunnen van bomen Naast spoordijk te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een hek aan Katwijkseweg 25 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een dubbele dakkapel aan Heggerank 93 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het aanleggen van bestrating onder beschermde bomen aan Molenstraat 51 te Cuijk

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan ‘industrieterrein haven Cuijk, Korte Oijen 3’

Gassel

 

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woonhuis aan Meisevoort ong. (nabij 3) te Gassel

 

Grave

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vergroten van de opening tussen de woonkamer en de keuken aan Oliestraat 18 te Grave

 

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van zonnepanelen op de woning aan Bagijnenstraat 9 te Grave
 • Vergunning verleend voor het aanbrengen van een trap en platform aan de achterzijde van pand aan Maasstraat 19A te Grave
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een nieuwe woning aan Burg. Raijmakerslaan 225 te Grave

 

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren van een parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats - Monseigneur Tillemansstraat te Grave

| Overige

 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het plaatsen van geluidschermen op locatie aan Mgr. Borretweg 18 te Grave

Holthees

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een garage/berging aan Vliegenberg 4 te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een kantoorunit aan Korte Oijen 6A te Katwijk


Langenboom

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een overkapping en opslagruimte bij woonhuis aan Dijkweg 20 te Langenboom
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van meer m2 via afwijkingsbevoegdheid voor bijgebouw bij woonhuis aan Langenboomseweg 136 te Langenboom

Ledeacker

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een levensloopbestendig woonhuis aan Dorpsstraat ong te Ledeacker

Mill

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een bouwbord aan Wanroijseweg ong te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van een woonhuis met bijbouw aan Pastoor Maasstraat 3 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van bouwkraan voor een dakrenovatie aan Hoogveldseweg 60 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een voedselbos aan Graafseweg 38 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van een raampartij van de Apotheek aan Stationsstraat 3 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan Roijendijk 7 te Mill


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor de bouw van 18 nieuwbouwwoningen aan Leeuwerikstraat 21 t/m 31 (oneven) Mill, Genieweg 1 en 1a Mill en Gruttostraat 2 t/m 20 (even) te Mill
 • Ingetrokken aanvraag voor het bouwen van een medisch centrum aan Oude Langenboomseweg 8 te Mill

 

| Overige

 • Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Mill, Oranjeboomstraat 1’

 

Oeffelt


| Omgevingsvergunning

 

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan Hapseweg 2 te Oeffelt


Oploo


| Omgevingsvergunning

 

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Eerste Stichting 2 te Oploo

 

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het herbouwen van de garage aan Van Steenhuijsstraat 29 te Oploo

 

Overloon

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vergroten van de woning aan Vierlingsbeekseweg 57 te Overloon

 

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een wasserette aan Irenestraat 12 te Overloon

 

Rijkevoort

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het legaliseren van de logiesfunctie in een loods voor de gastarbeiders aan Spiek 7 te Rijkevoort
 • Vergunning verleend voor het veranderen van uw inrichting en het plaatsen erfafscheiding aan Hoogeindsestraat 33 te Rijkevoort
 • Vergunning verleend voor het plaatsten van zonnepanelen aan Hoogeindsestraat 28 te Rijkevoort

 

Sambeek


| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Zandsteeg ong. (naast 7A) te Sambeek

 

Sint Agatha


| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan Odiliadijk 29 te St. Agatha
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een landelijke woning aan Hertraksestraat ong. Kavel 1 te St. Agatha

 

Sint Anthonis


| Omgevingsvergunningen

 

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Noordkant 26 te Sint Anthonis

 

Afhandelingen

 • Toestemming voor het realiseren van 1 vrijstaande woning op de locatie Breestraat 5 te Sint Anthonis

 

Stevensbeek

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van ‘dienstverlening’ naar ‘wonen’ en het realiseren van een extra woning aan Pater Eymardstraat 7 en 7A te Stevensbeek

Vianen

 

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woonhuis aan Akkerweg 2 te Vianen

 

Vierlingsbeek

 

| Omgevingsvergunningen

 

 • Ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van 16 appartementen en het handelen in strijd met het bestemmingsplan aan Hoefiezer 1 t/m 31 (oneven) te Vierlingsbeek
 • Ontwerpbesluit voor het bouwen van 16 appartementen en het handelen in strijd met het bestemmingsplan aan de Hoefiezer 1 t/m 31 (oneven) te Vierlingsbeek


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een woning aan Laurentiusstraat 45 te Vierlingsbeek

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het tijdelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen in een kantoorpand aan Spoorstraat 6a en 8 te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het onderkelderen van de woning aan Provincialeweg ong te Vortum-Mullem

 

Wanroij


| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan Hapseweg 33C te Wanroij

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een bijgebouw aan Beuken 12 te Wanroij

 

Wilbertoord

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het gebruiken van een bijgebouw als pré-mantelzorg woning aan Beelenweg 16 te Wilbertoord