Openbare vergadering COVM Volkel

Gepubliceerd op 5 april 2022 om 20:25

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel vergadert op woensdag 6 april Om 20.00 uur in het basisinformatiecentrum van de vliegbasis Volkel, Zeelandsedijk 10 te Volkel.

De vergadering van de COVM is openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur geopend.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen/uitgegane stukken
 4. Verslag plenaire vergadering d.d. 13 oktober 2021
 5. Mededeling Commandant vliegbasis Volkel
 6. Klachtenoverzichten/ Rapportages meldingen geluidshinder Q2, Q3 en Q4 2021
 7. Jaarrapportage meldingen geluidshinder 2021 (CLSK)
 8. Rapportage Vliegbaanregistratie 2021 (CLSK)
 9. Rapport Geluidbelasting rondom de vliegbasis Volkel 2021 (NLR)
 10. S.v.z. Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten/ auditcommissie geluidsmeetnet
 11. Overgang van Ke naar Lden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

De vergaderstukken zijn sinds 29 maart digitaal beschikbaar op de website van de COVM, https://www.covm.nl/de-covms/volkel

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.