overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 13 april 2022 om 19:56

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Vanwege een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op dinsdag 19 april tot 11.30 uur gesloten. Ook zijn wij dan telefonisch niet bereikbaar. Na 11.30 uur zijn we u weer van dienst.

Wie wordt onze burgemeester van het Land van Cuijk? Denk mee!

 

De gemeente Land van Cuijk zoekt een burgemeester. Bij deze zoektocht doet de raad een beroep op inwoners, ondernemers en medewerkers van organisaties in de gemeente Land van Cuijk. De raad wil graag weten wat voor burgemeester de samenleving wil. Daarom is er een enquête opgesteld. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. 

 

Bij de start van een nieuwe gemeente is er een waarnemend burgemeester. De nieuwe gemeenteraad gaat vervolgens op zoek naar een burgemeester die door de Kroon (de Koning) wordt benoemd. De gemeenteraad is benieuwd naar de mening van inwoners en andere betrokkenen bij onze gemeente wat de belangrijkste eigenschappen en kwaliteiten zijn voor de burgemeester en vraagt daarom aan alle betrokkenen om de vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat op www.mijnburgemeesterlandvancuijk.nl. Invullen kan tot en met uiterlijk maandag 18 april.  Ook staat de vragenlijst afgedrukt op deze gemeentepagina. Deze papieren vragenlijst kan worden opgestuurd of worden ingeleverd bij de balie van het gemeentehuis in Cuijk. 

Profielschets leidraad bij selectie nieuwe burgemeester

De  resultaten van de vragenlijst betrekt de gemeenteraad bij de profielschets voor de burgmeester. Deze profielschets geeft een karakteristiek van de gemeente, beschrijft de taken en rollen van de burgemeester en bevat een overzicht van de competenties die bij de nieuwe burgemeester horen. De profielschets geeft een beeld van de burgemeester die het Land van Cuijk zoekt. De planning is dat de gemeenteraad de profielschets in de openbare raadsvergadering van 17 mei 2022 aanbiedt aan de Commissaris van de Koning.

 

Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester

Nadat de profielschets is vastgesteld, wordt de  vacature opengesteld.  Naar verwachting is eind dit jaar bekend wie de eerste kroonbenoemde burgemeester van het Land van Cuijk wordt.

Raadsavonden Land van Cuijk

 

Raadsavonden
De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Donderdagavond is raadsavond!

 

Commissies
Op donderdag 12 mei a.s. (19.30 uur) vergadert de commissie Omgeving. 

 

Raadsvergadering
Op donderdag 19 mei a.s. vergadert de raad. Ook de raad begint om 19.30 uur. 

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl).

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/. 


Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. 

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende raadsavonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. U krijgt dan het podium voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad mee aan de slag moet.

 

Maatregelen rond coronavirus

Mogelijk vergadert de raad niet in het gemeentehuis maar via Teams. Wanneer de raad wel in het gemeentehuis vergadert, is dat misschien zonder publiek. Kijk steeds op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ voor de laatste informatie. Vergaderingen zijn altijd live te volgen.

 

Informatie
De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl. 

 

Helaas, weer een boom vernield

 

De gemeente Land van Cuijk wil een groene gemeente zijn. Natuurlijk worden er wel eens bomen gekapt omdat er woningen gebouwd worden. Ook bomen die bij een storm om zouden kunnen vallen, worden gekapt. Maar voor iedere boom die gekapt wordt, komt er minimaal een terug. Jammer is het dan dat die vaak vernield wordt.Het aanplanten van een nieuwe boom kost gemiddeld 850 euro per boom. Het opnieuw planten van een beschadigde boom kost weer 850 euro. Daarnaast zijn er extra kosten in verband met onderzoek en het doen van aangifte. Dan loopt het al gauw op tot 2600 euro per boom. Dat is veel gemeenschapsgeld dat onnodig wordt uitgegeven. Blijf dus van de bomen af. Ze zorgen voor meer groen en een prettiger leefomgeving.

De vernielde bomen worden in het najaar van 2022 vervangen.

insjabloon-helaasweereenboomvernieldboxmeer.jpginsjabloon-helaasweereenboomvernieldcuijk.png 

 

Campagne Senioren en Veiligheid van start

 

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start op 5 april 2022 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met vele andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid. In deze campagne krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: babbeltrucs, spoofing, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Ambassadeur

Net als voorgaande campagne treedt ook dit jaar acteur Kees Hulst op als ambassadeur van de campagne: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, maar ook in mijn privéleven, zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. We kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat we slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, zodat we er samen voor zorgen dat criminelen niet ver komen”.

Slachtofferschap

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen is ieder slachtoffer er een te veel. Daarnaast zien politie en de Fraudehelpdesk sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (waarbij mensen via een bekende – die op zijn beurt gehackt is – om bij via WhatsApp snel geld over te maken) fors toegenomen. Maar ook spoofing (waarbij iemand zich bijvoorbeeld voordoet als bankmedewerker om aan privégegevens te komen), babbeltrucs (aan de deur) en phishing (waarbij via een link in een email of sms toegang wordt verkregen tot een computer) nemen hand over hand toe.
Slachtoffer worden van deze vaak gewiekste praktijken kan iedereen overkomen. En dus ook elke oudere. Daarom krijgen senioren via de campagne concrete handelingsperspectieven mee die hen weerbaarder maken tegen criminelen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het belangrijk om aangifte te doen en de gebeurtenis bespreekbaar te maken. Hiervoor geeft de campagne ook tips.

Programma

In de maand april staat iedere week in het teken van een andere vorm van criminaliteit. 

Zo staan in de volgende weken centraal: 

 • 5 t/m 11 april: Phishing
 • 12 t/m 18 april: Spoofing
 • 19 t/m 25 april: Hulpvraagfraude 
 • 26 t/m 30 april: Babbeltrucs

 

Via de websites en social media kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en betrokken partijen worden wekelijks nieuwe voorlichtingsfilmpjes geplaatst. Vele partijen sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun kanalen: ouderenbonden, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, de telecomsector en vele gemeenten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het verspreiden van informatie via niet-digitale kanalen, zoals via de magazines van de ouderenbonden KBO-PCOB, ANBO, Seniorweb en KBO-Brabant en informatieposters voor gemeenten. 

 

Incidentele bijdrage coronatoegangsbewijs 2022

De Rijksoverheid heeft de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen en instellingen, te ondersteunen bij de controle daarvan. De bijdrage vergoedt de kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die de coronatoegangsbewijzen controleren of de controle daarvan bevorderen en vergemakkelijken. De bijdrage geldt nog voor de periode van 1 januari tot en met 24 februari 2022. 

Aanvragen en informatie
Aanvragen kunnen tot en met 25 april 2022 worden ingediend. Kijk voor meer informatie op: www.gemeentelandvancuijk.nl/CTB.

 

Herinrichting Deken van den Ackerhof in Cuijk

Op 2 mei 2022 start aannemingsbedrijf Arie Laarakkers uit Sambeek met de herinrichting van de Deken van den Ackerhof in Cuijk. Deze straat is aan vervanging toe en de riolering moet worden aangepast om het overtollige regenwater uit het centrum af te voeren. Na de werkzaamheden sluit de straat aan bij de uitstraling van het centrumplan en de Cuijkse Cantheelen.

 

We voeren de werkzaamheden in 3 fasen uit om de overlast zo klein mogelijk te houden. We starten op de splitsing Grotestraat – Vorstendom – Deken van den Ackerhof. Deze is afgesloten in week 18 tot uiterlijk week 20. Op dat moment is de Grotestraat niet vanaf deze zijde bereikbaar. Op datzelfde moment wordt ook de straat tot de aansluiting met de Kerkstraat heringericht. Dit duurt een aantal weken langer tot ongeveer week 24. 

 

De laatste fase is de herinrichting van het dijkstraatje, de kruising Kerkstraat – Cantheelen en de entree van de parkeerplaats. Deze fase start in week 22 en duurt tot week 27. De werkzaamheden worden 1 week voor de Nijmeegse Vierdaagse afgerond.

 

Als we aan het werk zijn, wordt het doorgaand verkeer en het vrachtverkeer voor het laden en lossen omgeleid. Het parkeerterrein aan de Deken van den Ackerhof blijft zo lang mogelijk bereikbaar vanaf de Cantheelen. In de laatste fase is dat niet mogelijk en wordt de Kerkstraat in twee richtingen voor het verkeer opengesteld. 

 

Werkzaamheden Lavendel Cuijk

Van 2 tot en met 6 mei (week 18) worden door AVG Wegenbouw Heijen werkzaamheden uitgevoerd aan de Lavendel in Cuijk. Ter hoogte van de Lavendelkade wordt een inrit gemaakt voor de nieuwe parkeerplaats op de kade. Daarvoor worden de bestaande verkeersgeleiders verplaatst en nieuw asfalt aangebracht. De Lavendel wordt op dat moment gedeeltelijk voor het doorgaand verkeer afgesloten. De omleiding wordt met borden aangegeven. De grote parkeerplaats bij de voorzieningen is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de zuidzijde.

In de twee weken hiervoor worden ook voorbereidende werkzaamheden aan de Lavendel verricht, maar daarvoor wordt de weg niet voor het doorgaand verkeer afgesloten. Het kan wel voor enige hinder zorgen in die periode.

Ondertekening overeenkomst Robijnlaan

 

Afgelopen week ondertekenden Clemie van Wanrooij, directeur van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling uit Geffen, en Bouke de Bruin, wethouder gemeente Land van Cuijk, een overeenkomst. Hiermee werd bouwrijpe grond van de gemeente verkocht aan Van Wanrooij. Die gaat daar 23 koopwoningen bouwen. De grond ligt aan de Robijnlaan in Cuijk. Meer weten over dit project? Kijk dan op www.landvancuijkwoont.nl.

Afbeelding toevoegen: Ondertekening overeenkomst Robijnlaan 

 

Vliegbasis organiseert informatieavonden komst F-35’s. 

 

In aanloop naar de komst en de stationering van de eerste F-35’s op vliegbasis Volkel, organiseert de vliegbasis drie informatie-avonden voor omwonenden in de regio. 

 

Tijdens de infosessies worden diverse presentaties verzorgd. Een ervaren F-35 vlieger geeft uitleg over het vliegen met een F-35. Vanuit het Ministerie van Defensie volgt een presentatie over onderzoek naar de geluidsbelasting van de F-35 op vliegbasis Leeuwarden. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de toekomstige ontwikkelingen rondom vliegbasis Volkel en het opereren met de F-35. 

 

Het doel van deze avonden is om omwonenden te informeren en met elkaar in gesprek te gaan over wat de komst van de F-35 naar Volkel betekent voor de omgeving. Er bestaat tijdens deze avonden ruim de gelegenheid om vragen te stellen en standpunten te delen. 

 

U kunt zich aanmelden voor een van de informatieavonden via VKL.Vliegbasis.Volkel@mindef.nl onder vermelding van de datum van uw voorkeur.

De locaties voor de informatieavonden zijn: 

19 april ‘De Wilg’, Wethouder Lindersstraat 11 in Wilbertoord; 

25 april ‘Terra Victa’, Oudedijk 55 in Odiliapeel; 

11 mei Fletcher Hotel ‘Teugel’, Bedafseweg 22 in Veghel. 


U wordt verwelkomd met een kopje koffie of thee. 

De sessies vangen aan om 19.00 en duren tot 21.30 uur.

 

Vliegbewegingen boven De Peel in week 15

 Van maandag 11 t/m donderdag 14 april wordt er gevlogen boven de Peel. De training staat in het teken van het aanvragen van luchtsteun. De militairen op de grond leggen met deze oefening een eindexamen af.

De militairen die luchtsteun aanvragen noemen we ook wel Joint Terminal Air Controllers (JTAC). De JTAC is een gekwalificeerde operator die in staat is om, vanuit een vooruitgeschoven positie , gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters en bewapende UAV’s aan te sturen boven het inzetgebied. De JTAC wordt vaak gezien als een missie essentiële functie vanwege het belang van luchtsteun bij hedendaagse Speciale Operaties.

De militairen volgen de opleiding tot Joint Terminal Air Controller bij de School Grond-Lucht Samenwerking. In totaal worden er meerdere JTAC'ers gekwalificeerd in week 15 en leggen hiervoor een eindexamen af in een levensecht scenario.

Er wordt gevlogen met F-16, F-35, L-39 Albatros of Apache gevechtshelikopter.

Vliegbewegingen:

Maandag    11 Apr    12.00 - 17.30 uur

Dinsdag      12 Apr    10.30 - 17.30 uur 

Woensdag  13 Apr   09.30 - 15.30 uur 

Donderdag 14 Apr   09.30 - 15.30 uur

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

 

A74: Nachtafsluiting tussen knooppunt Tiglia en de grensovergang (richting Duitsland); 15-16 april 

 

Rijkswaterstaat voert geplande onderhoudswerkzaamheden uit aan de A74. Hierdoor is A74 tussen knooppunt Tiglia en de grensovergang richting Duitsland afgesloten voor al het verkeer van vrijdag 15 april 21.00 uur tot zaterdag 16 april 09.00 uur. Weggebruikers dienen rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

 

Afsluiting

A74 tussen knooppunt Tiglia en de grensovergang richting Duitsland

- Verbindingsweg A73/A74 ter hoogte van knooppunt Tiglia komende vanuit Nijmegen richting Duitsland

- Op- en afrit (1b) Nettetal-West van de A61 richting Duitsland

+ Vrijdag 15 april 21.00 uur tot zaterdag 16 april 09.00 uur. 

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de website van website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

 

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Boxmeer

 

José S. is 69 jaar en doet al sinds haar vijftigste mee aan het onderzoek. “Ik vind het belangrijk dat een afwijking in mijn borsten zo snel mogelijk wordt ontdekt. Dan is de kans op genezing groter.”

 

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor dit onderzoek. Dankzij het gratis bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks tussen de 850 en 1075 vrouwen minder aan borstkanker.

Mammografie

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van de borsten. Voor een goede beoordeling van de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt. José: “Sommigen merken er bijna niets van, maar in het verleden vond ik het onderzoek weleens gevoelig. De screeningslaborante vertelde me dat het helpt om te ontspannen.” 

 

COVID-19
Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om veilig te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd. 

Uitnodiging komt tijdelijk later 

Door een landelijk tekort aan screeningslaboranten is het niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek. De vertraging in het uitnodigen is door het coronavirus nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen 2 uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar. Als we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen vrouwen weer iedere 2 jaar uitgenodigd worden. 

 

Gelijk aanbod 

Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet zo. In de ene regio moeten vrouwen langer wachten op het onderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn dat het onderzoek op een andere locatie plaatsvindt.

 

Boxmeer 

Vrouwen uit Boxmeer met de postcodes 5831, 5835, 5836, 5441, 5447 en 5827 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is van eind april 2022 tot en met medio juli 2022 te vinden op het parkeerterrein aan het Weijerplein nabij Cultureel Centrum De Weijer, 5831 JV te Boxmeer.

 

Van Bevolkingsonderzoek Zuid naar Bevolkingsonderzoek Nederland
Vanaf 1 januari 2022 gaat Bevolkingsonderzoek Zuid door als Bevolkingsonderzoek Nederland. Dit is onder meer te zien aan een nieuw logo op het (mobiele) onderzoekscentrum.

 

Meer informatie

Onze informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer
088 00 01 340. Meer informatie vindt u op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

 

Gratis compost vanaf zaterdag 23 april 2022

 

Inwoners van de gemeente Land van Cuijk en Boekel kunnen 4 zaterdagen op een rij, startend op 23 april 2022, gratis compost ophalen op alle mini-milieustraten. Maar ook bij de groenstraat in Haps zoals je gewend bent. Het ophalen van compost is enkel voor particulieren en max. 1 m3 per keer. Wil je compost ophalen, zorg dan zelf voor een aanhangwagen, emmer of zakken om het in te doen, een schep en vervoer.  

 

Compostdagen

 • Zaterdag 23 april 2022
 • Zaterdag 30 april 2022
 • Zaterdag 7 mei 2022
 • Zaterdag 14 mei 2022

 

Openingstijden mini-milieustraten zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Openingstijden groenstraat Haps maandag van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. 

Afbeelding Compostactie toevoegen

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

Land van Cuijk

| Overige

 • Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretaris

 

Beers

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning aan Graafsedijk 19-21 te Beers

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een lichtbord aan de Raetsinge 2B te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen/uitbreiden Jenaplan kindcentrum aan Frans Halsstraat 29 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van een vluchtdeur in gevel aan straatzijde i.v.m. gewijzigde inrichting aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het kappen van bomen gedaan t.b.v. woningbouwproject Bakelgeert aan Irenestraat ong. te Boxmeer

 

| Overige

 • Ontheffing geluid voor het organiseren van Formule I activiteiten op diverese data in 2022 aan Steenstraat 51 te Boxmeer

Cuijk

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een technische ruimte en plaatsen van een geluidscherm aan Simon Homburgstraat 14 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een Bed & Breakfast binnen de bestaande woning op de 1e verdieping aan Smidstraat 66 te Cuijk


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel aan Zomereik 8 te Cuijk

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesystemen aan Laguna fase 5 te Cuijk

 

 

Grave

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van het terras in de binnentuin aan Sint Jorisstraat 32 te Grave

 

Groeningen

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning en het maken van een uitweg aan Gildenhoed 4 te Groeningen

 

Haps

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van camera's aan Kokerbijl 22 te Haps


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een groene buffer tussen Cuijkseweg en Laarakker Noord te Haps
 • Vergunning verleend voor het realiseren van inritten aan Beerseweg 14A te Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbreden van de uitweg aan Korte Oijen 3 te Katwijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een schakel/traforuimte aan Lange Oijen 16 te Katwijk


Landhorst

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van gespecialiseerde dagopvang voor kwetsbare kinderen en jongeren aan Heistraat 28 te Landhorst

 

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een dierenkliniek en het houden van pony’s aan Grote Baan 9 te Landhorst

 

 

Ledeacker

 

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan Stippent 11A te Ledeacker
 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan Dorpsstraat 11 te Ledeacker

 

 

Maashees

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg aan Jo de Kuperstraat 2 te Maashees

 

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een verdieping in houtskeletbouw op het huidige kantoor aan Jochemsweg 5 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijke opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne in een gedeelte van de bestaande schuur aan Nieuwenhofweg 1 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een bestaand woonhuis aan Eksterstraat 9 te Mill


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een zorgcentrum aan Maasstraat 7 te Mill

 

| Overige

 • Ontheffing geluid voor het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei 2022 aan Kerkstraat/Hoogstraat/Acaciahof te Mill
 • Melding voor het veranderen van een papegaaienhouderij aan Graafseweg 37 te Mill
 • Melding voor het veranderen van een kalverhouderij aan Sint Hubertse Binnenweg 25 te Mill

 

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijk buiten gebruik stellen parkeerplaatsen - Kerkstraat en Burgemeester Verstraatenlaan te Mill
 • Uitbreiding parkeerschijfzone - Hoogstraat en Pastoor Maasstraat te Mill

 

 

Oeffelt


| Omgevingsvergunning

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Hogehoek ongenummerd te Oeffelt
 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van de voorgevel van de woning aan Scheperstraat 4 te Oeffelt


Oploo


| Omgevingsvergunning

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom voor een inrit waar bouwwerkzaamheden plaatsvinden aan Watermolenstraat 3 te Oploo

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het kappen van 7 bomen en opnieuw inrichten groenstrook tussen Pelmolen 11 en 13 te Oploo

 

Overloon

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woonhuis door slaapkamer op de begane grond bij te bouwen aan Pastoor Cremersstraat 1 te Overloon

 

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een bungalowpark aan Raaijweg 25 te Overloon

 

Sint Agatha

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen van stallen bij waterkeerring aan Van den Boschweg 9 te St. Agatha

 

Sint Anthonis


| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een vrijstaande woning aan Breestraat 5 te Sint Anthonis

 

Sint Hubert


| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan Grootvenseweg 26 te St. Hubert
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan Voordijk 31 te St. Hubert
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen en isoleren van bestaand woonhuis aan Voordijk 32 te St. Hubert

 

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het splitsen van een woning aan Lange Schoolstraat 1 te St. Hubert

 

 

Stevensbeek

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het herontwikkelen van het voormalige schoolgebouw aan Kloosterstraat 7 te Stevensbeek

 

Velp

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Bronkhorsteweg 17 te Velp

 


Vianen

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van een hekwerk over 24,7 meter aan Boskamp 38 te Vianen
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Akkerweg (kavel 4) te Vianen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis aan Akkerweg ong. te Vianen

 

Vierlingsbeek

 

| Overige

 • Ontheffing geluid voor het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei 2022 aan Spoorstraat ter hoogte van de Laurentiuskerk te Vierlingsbeek

Westerbeek


| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan Schoolstraat 6 te Westerbeek

 

Wilbertoord

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woon- en opslagunit voor het realiseren van een nieuwe woning aan Tipweg ong. te Wilbertoord

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw nabij Tipweg 70 te Wilbertoord