overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 27 april 2022 om 07:39

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Kredietaanvraag uitbreiding gemeentehuis

Het college van B&W legt een kredietaanvraag van € 18.556.080 voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Boxmeer aan de gemeenteraad voor. Behalve de verbouwings- en verduurzamingskosten, is hierbij onder andere ook een extra risicoreservering opgenomen. In de gemeenteraadsvergadering van 19 mei wordt het raadsvoorstel besproken.

 

In 2021 is unaniem gekozen voor Boxmeer als locatie voor het gemeentehuis. Eerder al werd besloten om de medewerkers van de gemeente Land van Cuijk in één centraal gebouw te huisvesten. De ervaring heeft geleerd dat dit beter en fijner werkt en daarmee ook de beste dienstverlening kan worden geleverd. 

Het (relatief nieuwe) gemeentehuis van Boxmeer uitbreiden, bleek financieel en praktisch de beste optie. De verbouwing en uitbreiding van het gemeentehuis kan met gesloten beurs, omdat de andere vier gemeentehuizen worden gesloten. Hierdoor wordt jaarlijks ruim € 1 miljoen bespaard.

 

Duurzaam en toekomstbestendig

Het gemeentehuis wordt duurzaam, gasloos en energieneutraal. Tijdens het ontwerpen is steeds bewust naar de kosten gekeken. Wethouder Mark Janssen: “Aan de ene kant wordt het nieuwe huis van de gemeente voor 40 jaar gebouwd en verdienen medewerkers een goede werkplek. Anderzijds wordt het gebouwd met gemeenschapsgeld waarmee we verantwoord omgaan. Er is bij het ontwerp daarom ook steeds goed gekeken waar kosten te besparen zijn. Zo heeft de gemeente Land van Cuijk zo’n 700 medewerkers. In totaal worden er 450 werkplekken ingericht. Want niet iedereen is er tegelijkertijd en er kan ook thuis worden gewerkt. De flexibele werkplek, is een voorbeeld hoe de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.”

 

Parkeren

Met de uitbreiding van het gemeentehuis, moeten verplicht zo’n tachtig extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. In juli worden de resultaten verwacht van een parkeerdrukonderzoek in het centrum. Dan wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn op bestaande parkeergrond. Als de parkeerplekken niet binnen de bestaande voorzieningen en budget te realiseren zijn, volgt in september een kredietaanvraag voor een gebouwde parkeervoorziening. 

 

Hoe verder?

Met het vaststellen van het krediet voor het verbouwen van het gemeentehuis, kan gestart worden met de volgende fase in het ontwerpproces. Vervolgens kan na de zomer de aanbesteding worden gedaan en kan er begin 2023 daadwerkelijk worden gebouwd. Het nieuwe gemeentehuis wordt dan, als alles volgens plan verloopt, eind 2024 opgeleverd.

 

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Barten-Hendriks en mevrouw Peperkamp-van Maren uit Grave


Op zondagochtend 24 april zijn mevrouw E.R. (Els) Barten-Hendriks en mevrouw J.W.M. (Hannie) Peperkamp-van Maren uit Grave benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt door waarnemend burgemeester Wim Hillenaar tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van wijkgebouw Esterade in Grave.

 

 

Foto ‘Hannie en Els’ toevoegen: Joop Smeets V.l.n.r. Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar, mevrouw Hannie Peperkamp-van Maren en mevrouw Els Barten-Hendriks. Foto: Joop Smeets.

Mevrouw Barten-Hendriks is al vanaf 1978 actief voor de wijkraad Esterveld/De Stoof. Zij behartigt als bestuurslid de belangen van de wijkbewoners. Daarnaast zorgt zij voor de voorbereiding en mede-organisatie van knutselmiddagen. Tijdens de kinderbouwweek en externe activiteiten zoals Buitenspeeldag, Halloween, Koningsdag en doortocht Vierdaagse in Grave verricht ze allerlei voorkomende werkzaamheden.

 

Mevrouw Peperkamp-van Maren is vanaf 1982 actief voor wijkraad Esterveld/De Stoof. Ze is 20 jaar penningmeester geweest en nu is ze nog steeds actief als secretaris. Tijdens de kinderbouwweek en externe activiteiten zoals Buitenspeeldag, Halloween, Koningsdag en doortocht Vierdaagse in Grave verricht ze allerlei hand- en spandiensten.

 

Foto ‘Hannie en Els’ toevoegen: Joop Smeets

V.l.n.r. Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar, mevrouw Hannie Peperkamp-van Maren

en mevrouw Els Barten-Hendriks.
Foto: Joop Smeets.

 

Terugkoppeling bijeenkomsten over nieuw accommodatiebeleid

De gemeente Land van Cuijk werkt aan een nieuw accommodatiebeleid voor de binnensport, buitensport en gemeenschapsaccommodaties. In maart 2022 zijn er vijf avonden georganiseerd om input op te halen bij de bestuurders. De bijeenkomst gemist of benieuwd naar de terugkoppeling? Je vindt de presentaties en verslagen via het nieuwsbericht op de gemeentelijke website.  

 

Volgende stap
Op basis van de geleverde input, de bestuurlijke koers en het financieel kader, bereidt de gemeente  nu een concept beleidskader voor. Dit concept zal, zodra beschikbaar, met verenigingen en stichtingen worden gedeeld. Medio juni 2022 is er een bijeenkomst waar het mogelijk is om te reageren op het conceptstuk.


Contact

Als je vragen hebt naar aanleiding van de terugkoppeling, of contact met ons op wil nemen naar aanleiding van de bijeenkomst, dan horen we graag van je. Bel ons dan via 0485 854000 of mail ons via gemeente@landvancuijk.nl t.a.v. Bart van Oort.

 

 

Wie wordt de burgemeester van het Land van Cuijk?

 

Van 8 tot en met 18 april konden inwoners via een vragenlijst aangeven welke eigenschappen ze belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester van het Land van Cuijk. 1.368 inwoners hebben hier gebruik van gemaakt. Het grootste gedeelte van de deelnemers vulde de online vragenlijst in. Een klein aantal inwoners maakte gebruik van de enquête in de kranten. Dat is een mooi aantal! Dankjewel!

 

Hoe nu verder?

Alle reacties worden betrokken bij het opstellen van de profielschets, de vacature, voor de nieuwe burgemeester. Op 17 mei wordt deze profielschets aangeboden aan de commissaris van de Koning Ina Adema. Naar verwachting is eind dit jaar de eerste Kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Land van Cuijk bekend.

 

Kleurwedstrijd

De leerlingen van de basisscholen kunnen hun burgemeester kleuren en tekenen. Via de basisscholen zijn de kleurplaten aangeboden.  Tot 11 mei kunnen deze kleurplaten nog worden ingeleverd. 

 

Afvalinzameling rond de feestdagen

Op de feestdagen Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren wordt er geen afval ingezameld. Ook de (mini)milieustraten zijn deze dagen gesloten. 

 

Het inzamelen van het afval op deze dagen wordt op de volgende dagen ingehaald:

 • Zaterdag 30 april wordt het afval ingezameld in plaats van 27 april (Koningsdag)
 • Zaterdag 28 mei wordt het afval ingezameld in plaats van donderdag 26 mei (Hemelvaart)
 • Zaterdag 4 juni wordt het afval ingezameld in plaats van maandag 6 juni (Pinksteren)

 

Download de AfvalApp

Wil je een melding ontvangen bij het wijzigen van inzameldagen? Download dan de AfvalApp. De AfvalApp is heel handig. Je ziet direct wat, waar en wanneer wordt opgehaald. En je krijgt ook alle relevante wijzigingen door via een pushbericht. Het downloaden van de AfvalApp kan via de Playstore of via de Appstore. Meer informatie over afval vind je ook op  www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalinzameling.

 

Opening Kunstroute 2022 op de Kuilen in Langenboom

Zondag 1 mei zal om 11.00 uur de Kunstroute 2022 officieel geopend worden. Dit alles door waarnemend burgemeester Wim Hillenaar van de gemeente Land van Cuijk bij Strandbar Goeiedag (Fazantenweg) op de Kuilen in Langenboom. Iedereen is daarbij van harte welkom. De ongeveer 15km lange Kunstroute met het thema “Samenwerken dat werkt” is vanaf 1 mei tot eind september gratis te bezoeken. De organisatie is in handen van een speciale werkgroep binnen het toeristisch en recreatief platform Ontdek Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord. 

Een van de deelnemende kunstgroepen is LHISTOIRE - Samenwerking in Kunstproducties. Deze groep bestaat uit Tom Oosthout, Herman Peters, Jolanda van der Pas en  Ans Verwegen. Hun kunstwerk is vanaf 1 mei op de Kuilen te vinden en heeft de titel Spitfire   Landing. Dit zal ook deel uit gaan maken van de opening van deze Kunstroute.

 

In Oorlogstijd ( 12/1944 - 1/1945 )  is op de Kuilen onder erbarmelijke weersomstandigheden en grote tijdsdruk een tijdelijk Vliegveld B89 Mill aangelegd. Ingebruikname was op 8-2-1945. Zuidoost- Nederland was al bevrijd en Vliegveld Volkel was eerder  uitgeschakeld door bombardementen. Vanaf het nieuwe vliegveld konden de geallieerden  luchtsteun  bieden  aan de grondtroepen  en fotoverkenning  aan de 1 e Canadian Army. Het werd een omvangrijk complex met dienstgebouwen en huisvesting voor het Royal Air Force - personeel. In totaal 72 barakken en 140 nishutten.

 

Meer hierover is vanaf 1 mei beschikbaar bij het betreffende werk. Maar ook kunt u vanaf 1 mei de overige 28 kunstwerken bezoeken en is er zoals gebruikelijk een folder met route en meer informatie verkrijgbaar. Dit op diverse locaties en op www.ontdekmill.nl/kunstroute

 

Muziekspektakel Eldorado: 27-28-29 mei op Landgoed De Barendonk in Beers

Reserveer uw kaarten via www.eldorado2022.nl.


Het leven is mooi en als ’t even kan, lopen we achter de muziek aan. Zijn we niet allemaal op zoek naar ons eigen Eldorado? Ondertussen kennen we ook steeds meer andere

verhalen over het platteland: onveiligheid voor de boeren, drugslabs in schuren. Wat

gebeurt daar eigenlijk en wat trekken we ons daarvan aan? Vanaf 13 mei toert de

muziektheatervoorstelling Eldorado langs vijf boerenlocaties in Brabant. In het weekend van 27, 28 en 29 mei is Landgoed De Barendonk in Beers de locatie.

 

Leven op het platteland

Eldorado is een opgewekt stuk over een boerenfamilie die de uitdagingen van het leven op het

platteland in 2022 ervaart. Over de problemen van de boeren, over de leegstand die oprukt en de

gevaren die daardoor ontstaan. In het stuk zien we; de crimineel, de boer, zijn familie en de overheid,

met als speciale gast de burgemeester. De voorstelling laat -op soms hilarische wijze- zien hoe

verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaat en hoe dicht ondermijning ons allen op de

huid zit. De grote vraag is: In wat voor Brabant willen wij leven?


150 muzikanten per gemeente

In deze groots opgezette muziektheatervoorstelling spelen lokale fanfares en koren een belangrijke

rol. Per gemeente doen zo’n 150 amateurmuzikanten mee uit alle soorten muziekverenigingen:

fanfares, harmonieën, brassbands, kerkkoren, feestbands, accordeon-orkesten. Aan de voorstellingen in Beers (gemeente Land van Cuijk) nemen onder andere deel Muziekvereniging Juliana uit Haps, Muziekvereniging Vicinia uit Vianen en het Smartlappenkoor Goei Volluk uit Cuijk.

 

Tekst, regie en cast

Eldorado is geschreven door theatermaker Wiske Sterringa, de muziek is van componist Bart van

Dongen. Zij maakten in het kader van het Jeroen Bosch-jaar in vier Brabantse dorpen de

muziektheaterspektakel Fanfari Bombari, ook met een zelfde aantal amateurmuzikanten.

De regie is in handen van Roel Swanenberg. Met zijn grote liefde voor locatietheater is Roel een

perfecte match voor deze voorstelling. Daarnaast zijn Swanenberg en Het Zuidelijk Toneel ook geen onbekenden voor elkaar. Eerder regisseerde hij hier, de met veel enthousiasme ontvangen

voorstelling: Lampenmakers, over de opkomst en opeenstapeling aan veranderingen binnen Philips. 

Een kleine kern van professionele acteurs en een muzikant spelen samen met zo’n 200

amateurmuzikanten per locatie. Björn van der Doelen, zanger/gitarist en ex PSV-er (eerder te zien in De Achterkant van …. Het Zuidelijk Toneel) tekent voor één van de hoofdrollen. Bart Klever, onder andere bekend van Flikken Maastricht en Toneelgroep Amsterdam, neemt de rol van de vader op zich. De moeder wordt gespeeld door Sarah Jonker; zij speelde in onder meer Van God Los, Adam-E.V.A., Grenslanders en bij Het Toneel Speelt en de Toneelmakerij. Luuk Jansen en Fay Verberk maken de cast compleet. Elke voorstelling wordt ondersteund door trombonist en accordeonist Hans Sparla.


Samenwerkingspartners

De vijf gemeenten Rucphen, Hilvarenbeek, Land van Cuijk, Loon op Zand en Bernheze zijn belangrijke

samenwerkingspartners van het team van Eldorado. Ook het ZLTO, de vereniging voor boeren en

tuinders, is partner in de voorstelling. Zij ondersteunt stichting Poon met raad en daad en hielp bij

het vinden van de juist locaties. Samen willen alle deelnemende partners een gesprek op gang

brengen over de veranderde leef- en werkomgeving van de Brabantse boeren.

Eldorado is een initiatief van Stichting Poon in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel.

Tickets: €17,50 / kinderen t/m 12 jaar gratis via www.eldorado2022.nl.

 

 

Bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Land van Cuijk

 

José S. is 69 jaar en doet al sinds haar vijftigste mee aan het onderzoek. “Ik vind het belangrijk dat een afwijking in mijn borsten zo snel mogelijk wordt ontdekt. Dan is de kans op genezing groter.”

 

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor dit onderzoek. Dankzij het gratis bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks tussen de 850 en 1075 vrouwen minder aan borstkanker.

Mammografie

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van de borsten. Voor een goede beoordeling van de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt. José: “Sommigen merken er bijna niets van, maar in het verleden vond ik het onderzoek weleens gevoelig. De screeningslaborante vertelde me dat het helpt om te ontspannen.” 

 

COVID-19
Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om veilig te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd. 

Uitnodiging komt tijdelijk later 

Door een landelijk tekort aan screeningslaboranten is het niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek. De vertraging in het uitnodigen is door het coronavirus nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen 2 uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar. Als we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen vrouwen weer iedere 2 jaar uitgenodigd worden. 

 

Gelijk aanbod 

Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet zo. In de ene regio moeten vrouwen langer wachten op het onderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn dat het onderzoek op een andere locatie plaatsvindt.

 

Cuijk

Vrouwen uit de gemeente Land van Cuijk met de postcodes 5431 t/m 5435, 5437, 5439 en 5443 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is van begin mei 2022 tot en met begin augustus 2022 te vinden op het parkeerterrein nabij Eetwinkel Boothuys aan de Lavendel 535 te Cuijk.

 

Van Bevolkingsonderzoek Zuid naar Bevolkingsonderzoek Nederland
Vanaf 1 januari 2022 gaat Bevolkingsonderzoek Zuid door als Bevolkingsonderzoek Nederland. Dit is onder meer te zien aan een nieuw logo op het (mobiele) onderzoekscentrum.

 

Meer informatie

Onze informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer
088 00 01 340. Meer informatie vindt u op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

 

Bewoners vergroenen voortuinen in Land van Cuijk 

 

Op 23 april hebben inwoners van De Ribes in Boxmeer hun voortuinen groener gemaakt. Zij zijn hierbij geholpen door gemeente Land van Cuijk, waterschap Aa en Maas, woningcorporatie Mooiland en Sociom.  In totaal hebben zo’n 30 bewoners samen hun voortuinen vergroend en de straat daarmee groener maar vooral ook gezelliger gemaakt. 

 

Groene (voor)tuin = gezelliger, meer natuur en minder regenwateroverlast

De inwoners werkten hieraan mee om de buurt groener en gezelliger te maken. In een groene tuin is meer ruimte voor natuur (denk aan vogels en insecten) en loopt regenwater sneller en beter weg. Bovendien zorgt groen in de zomer ook voor minder hitte. Door het extremere weer is het ook heel belangrijk dat we beter op droogte, wateroverlast en hitte zijn voorbereid. Een groene tuin helpt daarbij. Allemaal voordelen van een groene(re) voortuin. Inwoners vonden het daarbij ook erg gezellig om samen met hun straatgenoten aan de slag te gaan. Ze hielpen elkaar en wisselden ideeën uit. Een mooie bijkomstigheid.  

 

Bewoners waarderen extra hulp

Medewerkers van de gemeente Land van Cuijk, waterschap Aa en Maas, woningcorporatie Mooiland en Sociom hielpen de bewoners bij deze tuinvergroeningsactie. Dat zorgde voor extra handjes. Ook een lokale hovenier hielp mee. Zo werden de juiste adviezen gegeven over inrichting van de tuinen en welke planten het beste gepoot konden worden. Er was een aanhangwagen (voor het afvoeren van tegels en tuinafval), koffie en thee. Na afloop van het werk kletsten buurtbewoners gezellig na en bewonderden ze elkaars tuinen. 

 

Ook jouw straat vergroenen? Meld je dan nu aan! We helpen graag. 

De organisatie van deze tuinvergroeningsactie is zo enthousiast, dat zij graag meer straten in het Land van Cuijk willen helpen om voortuinen te vergroenen. Wil jij samen met je straatgenoten ook aan de slag? Trommel dan je straatgenoten op en mail ons via landvancuijk@fijninbrabant.nl. De organisatie neemt daarna contact met jullie op. 

 

Waarom tuinvergroeningsacties in het Land van Cuijk? 

De gemeente Land van Cuijk werkt samen met waterschap Aa en Maas, Mooiland en Sociom om het Land van Cuijk klimaatbestendiger te maken. Doel is om in de toekomst beter opgewassen te zijn tegen wateroverlast, droogte en hitte. Dit doen we onder andere door het vergroenen van (voor)tuinen, bedrijventerreinen en schoolpleinen. 

Help ook mee om het Land van Cuijk mooier en fijner te maken. 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Land van Cuijk

| Mandaatbesluiten

 • Mandaatbesluit gemeente Land van Cuijk - Omgevingsdienst Brabant-Noord 2022

 

| Verordeningen

 • Algemene plaatselijke verordening Gemeente Land van Cuijk 2022


| Overige

 • Aanwijzingsbesluit aantal evenementen gemeente Land van Cuijk 2022

 

Beers

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen en isoleren buitenmuren aan Graafsedijk 2 te Beers
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Broekkant 12 te Beers

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het toevoegen van een lessenaar aan Monumenten Lambrechtsen Bridge te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een noodlokaal aan Weijerstraat 2 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de positie van het hekwerk ter hoogte van de in-/uitrit en de in-/uitrit aan Zandkant 3 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanpassen van bestaande kozijnen van een rijksmonument aan Het Zand 15 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een noodstroom aggregaat aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het organiseren van Koningsdag op 26 en 27 april 2022 aan Raadhuisplein te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Gala eindexamen op 21 april 2022 aan Veerstraat + Steenstraat te Boxmeer

 

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan “Sambeekseweg 6-10, Boxmeer” en besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

 

Cuijk

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van 2 dakkapellen op 2 verschillende etages aan Heggerank 67 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het splitsen van een boerderij aan Graafschedijk 71 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verhuren van kamers aan Hazeleger 150 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Hazeleger 119 te Cuijk


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van het woonhuis aan Kaneelstraat 23 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van handelsreclame voor een geldautomaat aan Smidstraat 70 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het renoveren van 58 woningen en 12 appartementen aan Brouwersbos, Sleedoorn, Kattedoorn en Kruisdistel te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het vergroten van de opening tussen keuken en woonkamer aan Oliestraat 18 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van zonnepanelen aan Gele Lis 30 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het bouwen van 2 dakkapellen aan Bosrank 17 te Cuijk

 

Escharen

 

| Ruimtelijke plannen

 • Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan Escharen, Hof van Esteren, fase 3 en voornemen tot indienen verzoek grenswijzing werkingsgebied

 

Gassel

 

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een dierenspeciaalzaak te Torenstraat 41 te Gassel

 

 

Grave

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van bomen in een tuin aan Traverse 1 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een overkapping aan de zijkant van de woning aan Mgr. Borretweg 40 te Grave

 

Groeningen

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning en het maken van een uitweg aan Voortweg ong. (O 342) te Groeningen

 

Haps

 

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

| Overige

 • Aankondiging verkoop gronden Beerseweg te Haps

 

Holthees

 

| Omgevingsvergunningen


Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding aan Gildestraat 27 te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning intrekking uitgebreid aan Liefkeshoek 43 te Katwijk


Landhorst

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een kantoorruimte aan Grote Baan 9 te Landhorst

 

 

Langenboom

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het veranderen van kozijnen aan Russendaalweg 8 te Langenboom

Ledeacker

 

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een melkrundveehouderij aan Toven 2 B te Ledeacker

 

Maashees

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het realiseren van een recreatiewoning aan Op den Berg 31 te Maashees

 

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen en renoveren van het woonhuis aan Dorpsstraat 18 te Mill
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Beerseweg 26 te Mill
 • Vergunning verleend voor het organiseren van Koningsdag voor de basisschool jeugd op 27 april 2022 aan Landschapspark te Mill
 • Vergunning verleend voor het tijdelijk huisvesten van Oekraïense vluchtelingen in een bijgebouw aan Nieuwenhofweg 1A te Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het veranderen van de bedrijfsruimte aan Eerste Stichting 7 te Mill

 

Oeffelt

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis incl. garage aan Hogehoek ongenummerd, nabij nr. 14 te Oeffelt


| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning behorende bij bouwmassa bestaande uit twee aan elkaar gebouwde woningen in plaats van een vrijstaande woning en gedeeltelijk buiten de aanduiding `specifieke bouwaanduiding hoofdgebouw’ aan de Hogehoek 2f te Oeffelt.
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning behorende bij bouwmassa bestaande uit twee aan elkaar gebouwde woningen in plaats van een vrijstaande woning en gedeeltelijk buiten de aanduiding `specifieke bouwaanduiding hoofdgebouw’ aan de Hogehoek 2e te Oeffelt


Oploo

 

| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen van koeienstal en realiseren nieuwe opslagloods aan Bus 4 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het Hemelvaartstoernooi op 26 mei 2022 aan Raaijweg 11 te Overloon

Rijkevoort

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Frogrun en Frogwalk op 26 mei 2022 aan Kerkveld 4 te Rijkevoort
 • Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning definitief aan Papenvoortsedijk 1b te Rijkevoort

 

Sambeek

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Zandsteeg ong. te Sambeek

 

 

Sint Anthonis


| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een kersenoverkapping aan Hapseweg 21 te Sint Anthonis
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen aan Lepelstraat 31 te Sint Anthonis
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een dakkapel aan Breestraat 20 te Sint Anthonis

 

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een melkrundveehouderij aan Vlagberg 34 te Sint Anthonis

 

Sint Hubert


| Omgevingsvergunningen

 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanvragen van een nieuwe inrit aan Wethouder Lemmenstraat 9A te St. Hubert

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een bedrijf voor het maken van houten tuinhuizen, schuren en paardenstallen aan Voortsestraat 5a te Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het tijdelijk gebruiken van agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning en de tijdelijke bewoning van de bij de plattelandswoning geplaatste stacaravan aan Radioweg 19 te Stevensbeek

 

 

Vianen

 

| Omgevingsvergunningen


Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een schuur met veranda aan 't Flieren te Vianen

 

Vierlingsbeek

 

| Verkeersbesluiten

 • Gehandicaptenparkeerplaats - Kloosterhof te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

 

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Sint Cornelisstraat 27 te Vortum-Mullem

 

 

Westerbeek


| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan Schoolstraat 6 te Westerbeek

 

 

Wilbertoord

 

| Omgevingsvergunningen

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woon- en opslagunit aan Tipweg ong. te Wilbertoord

 

| Overige

 • Vergunning verleend voor het uitoefenen van een openbare inrichting aan Wethouder Lindersstraat 68 te Wilbertoord

«   »