Beheersing eikenprocessierups

Gepubliceerd op 28 april 2022 om 10:59

Eind april, begin mei start de gemeente Land van Cuijk met de bestrijding van de eikenprocessierups.

Gemeente Land van Cuijk start binnenkort weer met de bestrijding van de eikenprocessierups. Je kunt ook een melding doen van een processierupsennest. In het meldsysteem https://bit.ly/38nZ2dC geef je aan dat het om de melding “eikenprocessierups” gaat. Afhankelijk van de locatie wordt bepaald of het rupsennest wordt verwijderd. 

Wil je weten waar er (preventief) gespoten wordt? Kijk dan op de kaart met bestrijdingslocaties https://bit.ly/3LmvLis. 

De bestrijdingsbedrijven gebruiken een veilig biologisch middel. De rupsenbestrijding zal ongeveer tot half mei duren.

Gezondheidsklachten

De brandharen van de eikenprocessierups kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Voornamelijk irritatie van huid, ogen en luchtwegen. Meer informatie vind je op www,rupsen.info

Werkzaamheden

De bomen die op plekken staan waar veel mensen komen, worden als eerste behandeld. In korte tijd moeten er veel bomen worden behandeld. Mogelijk gaan de werkzaamheden daarom 24 uur per dag en 7 dagen in de week door. Dit zal waarschijnlijk duren tot half mei.

De jonge rupsen worden bestreden voordat ze volwassen kunnen worden. De bestrijding gaat nog door als er toch rupsen volwassen zijn geworden. De bomen waarin de rupsen zitten worden bespoten met een veilig, biologisch middel waardoor de processierupsen afsterven.

Het biologisch middel waarmee gespoten wordt is veilig voor de mens. We raden je wel aan om, daar waar gespoten wordt, niet in de nevel te gaan staan. Ook dieren kun je beter niet laten grazen onder de eikenbomen die bespoten worden.

Locaties waar gespoten wordt

Op een digitale kaart wordt weergegeven waar gespoten wordt. Kaart met (preventieve) bestrijdingslocaties

Bron:https://www.gemeentelandvancuijk.nl/