gemeentenieuws

Gepubliceerd op 21 juni 2022 om 19:54

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Vragen over aanslag gemeentelijke belastingen 

 

We krijgen op dit moment veel vragen over de gemeentelijke belastingaanslag. Daarom kan het langer duren voordat we terugbellen. Inwoners die bellen voor de ontbrekende OZB-aanslag krijgen deze eind juni.

 

Digitale belastingloket
Inwoners en ondernemers in de gemeente Land van Cuijk maken goed gebruik van het digitale belastingloket. Via: www.gemeentelandvancuijk.nl/belastingloket regel je eenvoudig jouw gemeentelijke belastingzaken. Je kunt ook de QR-code scannen 

 

Wat kun je allemaal doen op het Belastingloket?

 • Machtiging voor automatische incasso afgeven of wijzigen.
 • Kwijtschelding aanvragen. 
 • Uw betalingen en openstaand saldo bekijken.
 • Het aanslagbiljet met de WOZ-beschikking raadplegen.
 • Het taxatieverslag van uw woning inzien.
 • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.
 • Bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Kun je geen gebruikmaken van het Belastingloket?
Op werkdagen zijn we voor jouw vragen over de gemeentelijke belastingaanslag bereikbaar via tel. 0485-853500. Een mail sturen kan naar: belastingen@landvancuijk.nl. Je kunt ook een brief sturen naar: Gemeente Land van Cuijk, t.a.v. Belastingen, Postbus 7, 5360 AA Grave. We doen ons best om binnen drie dagen terug te bellen. Maar door het grote aantal vragen lukt dat helaas niet altijd. We vragen om je begrip hiervoor. 

 

Sportakkoord: Budget voor jouw sportief idee!

Om sport en beweging voor iedereen toegankelijk te maken, is het sportakkoord in het leven geroepen. Iedereen met een sportief idee dat aan de doelstellingen voldoet, kan hiervoor uitvoeringsbudget aanvragen. Een kernteam, bestaande uit sport- en beweegaanbieders, onderwijsaanbieders, dorpsraadsleden en de gemeente, neemt vervolgens een besluit over de aanvragen.

 

Het sportakkoord biedt veel mogelijkheden. Zo werd laatst het voorbeeld getoond van Dagbesteding De Huuskamer, waar het sportakkoord is ingezet om eenSilverfit Mile fiets’ te financieren, die het voor de bezoekers van de dagbesteding mogelijk maakt om virtueel door een zelf gekozen omgeving te fietsen. 

 

Om een nieuw voorbeeld te geven, spreken we Wim Spijkerboer, directeur van Basisschool De Waai. Bij De Waai, en andere basisscholen in de voormalige gemeente Cuijk, is het sportakkoord ingezet om de motorische vaardigheid van kinderen te meten, via de zogeheten MQ-scan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 28% van de Nederlandse jeugd motorisch onvoldoende vaardig blijkt te zijn.

 

Wat is een MQ-scan?
MQ staat voor motorische quotiënt, zoals IQ staat voor intelligentie quotiënt. In de gymzaal en met de materialen van de basisscholen zelf, wordt een hindernisbaan gecreëerd. Een professional meet vervolgens de prestaties via een app. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen, geeft aan of de motorische vaardigheden van een kind gemiddeld zijn of niet.

 

Hoe is het idee voor de MQ-scan ontstaan?

“In het verleden organiseerden we ook fittesten, waar meerdere vakdocenten bij aanwezig moesten zijn bij de afname. Dat is in deze tijd lastiger te organiseren en ook duur, dus zijn we gaan kijken naar een alternatief. Toen zijn we uitgekomen bij de MQ-scan. Op deze manier konden we de test structureel uitvoeren en opnemen in ons onderwijsprogramma.”

 

Wat gebeurt er met de resultaten van de test van deze motorische vaardigheden? 

“Als de resultaten opvallend zijn, wil dat niet meteen zeggen dat we daar actie op moeten ondernemen. Het is vooral belangrijk om het gesprek aan te gaan met de ouders. Dat kan soms leiden tot een advies, bijvoorbeeld extra aandacht voor sport. Er kan ook sprake zijn van overgewicht, waarbij we dan in gesprek gaan over de oorzaak. Het einddoel is hierbij altijd de gezondheid en de motorische ontwikkeling van het kind. Als het in samenspraak nodig blijkt, passen we ons lesprogramma hierop aan. Dat is de waarde van deze MQ-scan.”

 

Hoe heb je het traject met het sportakkoord ervaren?
“Het vergt natuurlijk voorbereiding, maar het is fijn dat de financiële hulpmiddelen beschikbaar zijn. Het is dus zeker de moeite waard om de aanvraag in te dienen. We hebben het dan ook namens alle basisscholen in de voormalige gemeente Cuijk in één keer aangevraagd. Dat kost natuurlijk wat tijd, maar dat is het zeker waard.” 

 

Heb je een boodschap aan anderen die het sportakkoord overwegen?
“Ten eerste zou ik benadrukken dat het sportakkoord op heel veel manieren inzetbaar is. Als het gaat om motorische vaardigheden van de jeugd, zou mijn wens zijn om het breder in te zetten dan onderwijs. Ook bij sportverenigingen kan deze MQ-scan bijvoorbeeld toegepast worden. Zo kunnen we met elkaar de motorische vaardigheden van jongeren monitoren en waar nodig daarover in gesprek gaan. Er zijn veel kansen om hierin samen te werken.”

 

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Het sportakkoord biedt de mogelijkheid om een sportinitiatief waar te maken. We tonen deze voorbeelden om elkaar te inspireren. Heb jij een idee om sport en beweging toegankelijk te maken voor een ander? Schroom dan niet en meld je vooral aan bij het sportakkoord, want er is echt veel mogelijk.”

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het sportakkoord? Kijk dan op www.gemeentelandvancuijk.nl/sportakkoord. Ook jouw sportief idee is mogelijk.

 

 

 

 

Onze felicitaties gaan uit naar het G-team van Hockeyclub Boxmeer voor het winnen van een zilveren medaille bij de Special Olympics in Twente!

 

Zilveren Maandag en prikkelarme kermis Boxmeer 

De Zilveren Maandag tijdens de Boxmeerse kermis vindt plaats op maandag 27 juni van 14.00 – 16.00 uur op het Raadhuisplein in Boxmeer. De toegang is gratis. Voor de organisatie is het belangrijk om vooraf te weten op hoeveel bezoekers ze kunnen rekenen. Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Daarom het verzoek om uiterlijk 22 juni een mailtje te sturen naar: zilverenmaandag@gmail.com Geef daarin s.v.p. aan met hoeveel personen u komt. Via dat mailadres kunt u ook vragen aan de organisatie stellen. Ook de prikkelarme kermis gaat door. Deze vindt plaats op zondag 26 juni van 12.00 tot 14.00 uur.

 

Tijdelijke wegafsluitingen

Van 22 juni tot en met 29 juni 2022 zijn er in Boxmeer diverse wegafsluitingen in verband met de Kermis. Burgemeester en wethouders hebben besloten tot afsluiting van het Weijerplein, Burg. Hengstplein en gedeeltelijk de Raetsingel (tussen de Burg. Hengstplein en Veerstraat), Veerstraat (tussen Steenstraat en Jacob de Kerlestraat), Steenstraat en Burg. Verkuijlstraat (tussen Koorstraat en Van Sasse van Ysseltstraat). Ook wordt er een parkeerverbod ingesteld vanaf Raetsingel 14 tot en met het begin van de blauwe zone. 

 

Vooraankondiging aanbesteding WMO hulpmiddelen

Gemeente Land van Cuijk is van plan om een aanbesteding hulpmiddelen WMO in de markt te zetten. Het gaat hierbij om:

- Vervoersvoorzieningen, zoals scootmobielen en aangepaste fietsen;

- Rolstoelvoorzieningen, zoals handbewogen en elektrische rolstoelen;

- Woonvoorzieningen, zoals douchestoelen, toiletvoorzieningen en tilliften.

 

Naast de levering van de hulpmiddelen gaat het ook om het op maat maken van de hulpmiddelen, de service, reparatie en het onderhoud van het hulpmiddel en inname.

Als voorbereiding op deze procedure wordt een marktconsultatie georganiseerd. Deze marktconsultatie bestaat uit twee delen:

1. schriftelijk gedeelte

2. individuele gesprekken

 

Met deze marktconsultatie wil de gemeente input en informatie uit de markt ophalen ter optimalisatie van de te doorlopen aanbestedingsprocedure.

Om de lokale aanbieders een kans te bieden kan ervoor worden gekozen de opdracht op te delen in aparte percelen voor bijvoorbeeld speciale fietsen en/of transferhulpmiddelen. Dit is afhankelijk van de informatie die uit de marktconsultatie komt.

Ben je een lokale aanbieder van WMO hulpmiddelen en wil je meepraten? Dan gaan we graag met je in gesprek. Meer informatie kun je vinden op www.tenderned.nl.

 

Prijsuitreiking ‘Burgemeestersklas 2022’

 

Afgelopen mei zijn de winnaars van de kleurplatenactie voor de nieuwe burgemeester bekend gemaakt. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering van 17 mei. Uit de acht winnaars is nog één winnaar gekozen. De klas van deze winnaar heeft hiermee de titel ‘Burgemeestersklas 2022’ gewonnen. 

 

Daarom is op woensdag 15 juni door de griffie een bezoek gebracht aan basisschool De Regenboog in Cuijk. Bij dit bezoek is de prijs voor ‘Burgemeestersklas 2022’ overhandigd aan groep 6-7. Deze titel hebben zij te danken aan klasgenoot Damjan die met zijn mooie tekening deze prijs voor zijn klasgenoten in de wacht wist te slepen. De Burgemeestersklas heeft een cheque ter waarde van € 350,- ontvangen. Voor dit bedrag mogen zij een uitstapje naar keuze gaan maken in het Land van Cuijk.

 

Burgemeestersklas

De ‘Burgemeestersklas’ is een nieuw concept waarin basisschoolleerlingen binnen het Land van Cuijk de kans krijgen om een jaar lang mee te doen en te denken met de gemeente. Dit kan op allerlei manieren, afhankelijk van interessante onderwerpen of gebeurtenissen die in dat jaar spelen. Daarnaast mag de klas op uitstapje en mogen zij een bezoekje brengen aan het gemeentehuis om te zien waar onze burgemeester werkt, maar om ook eens een kijkje te nemen in de raadzaal. Wie weet kunnen ze zo de burgemeester én de gemeente een handje helpen!

 

Uitnodiging: Sportcafés Land van Cuijk 

 

Op maandag 4 en dinsdag 5 juli organiseert de gemeente Land van Cuijk twee sportcafés voor alle sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders uit gemeente Land van Cuijk. Op maandag 4 juli zijn we te gast bij WVV Constantia in Wanroij en op dinsdag 5 juli bij VV SIOL in Katwijk.

In de sportakkoorden van Land van Cuijk hebben we afgesproken dat we periodiek met verenigingen en sport- en beweegaanbieders samen komen. Tijdens de coronapandemie was het lange tijd niet mogelijk om fysiek bijeenkomsten te organiseren. Dit kan gelukkig weer en dit is dan ook de reden dat we graag alle sportverenigingen uit Land van Cuijk uitnodigen voor een fysiek sportcafé. 

 

Programma 

Tijdens de sportcafés zullen een aantal thema’s aan bod komen. We starten met een introductie over Vitaal verenigen en de verenigingsondersteuning in onze gemeente. Vervolgens zullen twee gastsprekers aan het woord komen. We starten met het thema gezonde sportomgeving, waarbij Irene Walk (JOGG-Teamfit) een presentatie houdt over dit thema. Hierbij zal tevens een stimuleringsbudget voor sportverenigingen gepresenteerd worden. 

Het tweede thema staat in het teken van Sociale Veiligheid op de vereniging. Eén thema wat voor veel verenigingen hoog op de agenda staat. Vanuit NOC*NSF wordt een inspiratiesessie over dit thema gegeven. 

 

Aanmelden 

Alle sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders zijn welkom om aan te sluiten bij de sportcafés. De inhoud van beide avonden is gelijk, dus meld jezelf aan voor een bijeenkomst naar keuze. Aanmelden kan door een mail te sturen naar verenigingsondersteuner Thomas Peeters Weem, via thomas@negen.nl. 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden, verwijzen wij je naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Land van Cuijk

| Overig

 • Bekendmaking verkoop grond Gemeente Land van Cuijk
 • Publicatie Anterieure Overeenkomst

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een schuur aan Leuvert 1 te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tuinkamer aan Burg. v. Raaijstraat 1 te Beers

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het woonhuis aan Oranjestraat 8 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 15 zonnepanelen op het platte dak van keuken en saunaruimte aan Tapuit 10 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een aanbouwen aan de woning aan Nassaustraat 1 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het verbouwen en uitbreiden van het gebouw aan Frans Halsstraat 29 te Boxmeer

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Koningschieten op 19 juni 2022 aan Burgemeester van de Braakplein te Beers

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van 3 bedrijven op 1 locatie aan Guldengaarde 16A te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het restaureren van de H. Martinuskerk aan Mariagaarde 4 te Cuijk

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Cuijk Keigoed op 12 juni 2022 in het centrum van Cuijk

 

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid

| Verkeersbesluiten

 • Opheffing individuele gehandicaptenparkeerplaats - Robijnlaan te Cuijk

 

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een matrassenfabriek aan Lange Beijerd 11 en 13 te Cuijk
 • Ontheffing voor het plaatsen van een steiger aan Brouwersbos 42 te Cuijk

 

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bedrijf aan huis aan Lageheiweg 3A te Escharen

 

Gassel 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Molenakker 6 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van parkeerplaatsen en het plaatsen van erfafscheiding aan Monseigneur Borretweg te Grave

| Verkeersbesluiten

 • Reservering individuele gehandicaptenparkeerplaats - Havenstraat te Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het nieuw bouwen van een logistiek gebouw aan Klopsteen ongenummerd te Haps

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Beerseweg 14A te Haps
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een kunstwerk op een centrale plek op het RBL-terrein nabij Schuttersweg 14 te Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 2e uitrit t.b.v. een parkeerplaats voor de 2e auto op eigen grond i.p.v. langs de weg aan Bredeweg 5 te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen 

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van het voormalig Maashuis tot 5 appartementen aan Everdineweerd 11, 11A, 11B, 12 en 13A te Katwijk

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een camperplaats voor 20 GOP's aan Dempseystraat 9 te Langenboom
 • Aanvraag vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van 2 st. opstallen en het verwijderen van los asbesthoudend materiaal en het geheel slopen van bestaande opstal 01 en het slopen van een gedeelte van opstal 02 aan Dijkweg 20 te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure intrekking omgevingsvergunning definitief aan Hoenderstraat 9 te Ledeacker

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van padelbanen aan Vorleweg 24 te Mill

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het Pulling Weekend Mill aan Groespeelweg ong. te Mill
 • Vergunning verleend voor het organiseren van “Getapt Mill” op 19 juni 2022 aan Kerkstraat 4 te Mill

 

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan, besluit hogere waarde en beeldkwaliteitplan ‘Mill, Wanroijseweg 2 e.o.’
 • Vastgesteld bestemmingsplan Mill, Van den Bogaardweg & Meidoornweg ongenummerd
 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Mill, Oranjeboomstraat 1

 

| Verkeersbesluiten

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Vierlingh 3 te Vierlingsbeek

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 6 recreatie - woningen aan Gemertseweg 126 te Oploo

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van de kermis Oploo van 11 tot en met 14 juni 2022 aan Vloetweg te Oploo

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp en Melding Activiteitenbesluit milieubeheer aan Sassekamp 10 te Rijkevoort

 

| Omgevingsmeldingen

 • Melding voor het veranderen van een kalkoenenhouderij aan Hoogeindsestraat 23 te Rijkevoort

 

Sint Agatha

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Heiligenberg op 24, 25 en 26 juni 2022 aan Hertraksestraat 26 te Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van twee halfvrijstaande woningen aan Den Volgenscamp 23 en 25 te Sint Anthonis

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Schaapscheerdersfeest Sint Anthonis op 12 juni 2022 in de staatsbossen rondom Schaapskooi te Sint Anthonis

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het milieuneutraal veranderen van een proefboerderij aan Radioweg 14a te Stevensbeek

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een schuur met veranda aan 't Flieren 6 te Vianen
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een inrit aan Akkerweg ong. (kavel 4) te Vianen

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van NK Brabants wip schieten op 25 en 26 juni 2022 aan’t Flieren 2a te Vianen

 

Vierlingsbeek

| Verkeersbesluiten

 • Het afsluiten van wegen en instellen van een parkeerverbod - Soetendaal, Makkenweg en de Parallelweg te Vierlingsbeek

 

| Overig 

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Vierlingh 3 te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullum

| Omgevingsvergunning

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik aan Steenklef 1 te Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van een zendmast aan Korenveld te Wanroij

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Kattenstraat ong. te Wanroij

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Kom Wanroij, Hapseweg 10 B/C
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Kom Wanroij, Hapseweg 11

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woonhuis aan Den Eik ong. (perceel N660) te Westerbeek
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woonhuis aan Den Eik ong. (perceel N659) te Westerbeek