overloon nieuws

Eerste vergunningen pré-mantelzorgwoningen verleend

Gepubliceerd op 29 juni 2022 om 20:04

Wanneer er nog geen medische indicatie is, maar mantelzorg er wel aan zit te komen, is de pré-mantelzorgwoning een mogelijkheid. Het Land van Cuijk is één van de weinige gemeenten met deze optie. 

Want het is belangrijk dat inwoners toekomstgericht met hun woonwensen kunnen omgaan en dat ouderen in hun eigen omgeving ouder kunnen worden. Voordat de vergunning wordt ingediend, vindt er eerst een intake plaats om de persoonlijke situatie, de woonwensen en mogelijkheden ter plaatse in beeld te brengen. 

 

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd en zijn ook de eerste vergunningen voor pré-mantelzorgwoningen verleend. Bram Pijnenburg, senior vergunningverlener: “De intake is vooral bedoeld om vragen te beantwoorden en het verhaal van de aanvragers in beeld te brengen. De woonwensen, de mogelijkheden op de locatie, de (toekomstige) zorgbehoefte……het is iedere keer weer anders. Door een persoonlijk gesprek, komen we erachter of de initiatiefnemers voor een pré-mantelzorgwoning in aanmerking kunnen komen. Ook weten ze beter waar ze op moeten letten bij hun vergunningaanvraag.”

 

Hij vervolgt met een fictief voorbeeld: “Er komt een familie op het ‘mantelzorgspreekuur’ waarvan de dochter in het ouderlijk huis wil gaan wonen. Zij wil graag dichtbij haar ouders wonen, zodat zij voor hen zou kunnen zorgen als dat nodig zou zijn. Haar ouders zijn echter nu nog niet zo hulpbehoevend dat er al een medische indicatie is. Een mantelzorgwoning is dan nog niet mogelijk. Toch is het ook jammer als deze ouders voor een relatief korte periode nog naar een andere woning zouden moeten verhuizen. Hen zou ik adviseren een vergunning voor een pré-mantelzorgwoning aan te vragen.”

 

De intake gesprekken zijn vooral bedoeld als voorbereiding op de vergunningaanvraag, het is niet de aanvraag zelf. Bram: “Op basis van de informatie uit de intake kan de aanvraag worden gedaan. Ik adviseer hierbij nog wel altijd om een (bouwkundig) adviseur in de arm te nemen.”

 

Verschil mantelzorgwoning en pré-mantelzorgwoning 

Het grootste verschil tussen een mantelzorgwoning en een pré-mantelzorgwoning is dat er nog geen sprake is van een medische indicatie. De noodzaak voor de mantelzorg er nu dus nog niet is, maar komt er wel aan, binnen tien jaar. Daarnaast moet er (ook) voor een pré-mantelzorgwoning sprake zijn van een verwantschap, moet de pensioengerechtigde leeftijd zijn bereikt en moet ook de locatie de mogelijkheid bieden.