gemeentenieuws

Gepubliceerd op 28 juni 2022 om 20:10

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Raadsprogramma dRaad is klaar

Balanceren, aanhalen, vieren en loslaten

 

Het raadsprogramma van de gemeente Land van Cuijk is klaar. Het wordt behandeld in de raadsvergadering van 7 juli. De afgelopen maanden heeft een team van raadsleden, ondersteund door ambtenaren, hier hard aan gewerkt. Bij de vorming van de coalitie CDA, Team Lokaal, Liberaal LVC en GroenLinks-PvdA werd gekozen voor een coalitieverklaring in combinatie met een raadsprogramma, in plaats van de traditionele insteek van een coalitieakkoord. In de raadsperiode 2018-2022 werkten zo’n 15% van alle gemeentes met een raadsprogramma.

 

De uitnodiging van de coalitie om samen aan de slag te gaan met een raadsprogramma werd door de raad omarmd. In een raadsprogramma werken zoveel mogelijk partijen die zijn vertegenwoordigd in de raad, belangrijke thema’s zover als mogelijk samen uit.

 

De raadsleden Peter Stevens (CDA), Judith Logtens (VVD), Esmee van der Ham (GroenLinks/PvdA), Corine Jeckmans (CDA) en Marco van den Berg (Team Lokaal) startten in maart als trekkers van het proces. Vrijwel alle partijen dachten en werkten vervolgens mee aan het raadsprogramma.  

Marco van den Berg, raadslid Team Lokaal: “Als trekker van het sociaal domein wist ik dat ik moest zorgen dat zeker de SP en de VVD aan tafel kwamen. D66 had al kenbaar gemaakt constructief te willen mee werken. Dan had ik voor mijn gevoel de kaders van het sociaal domein al te pakken. Het enthousiasme waarmee beide partijen al direct op mijn uitnodiging reageerden, zette de toon voor de verdere discussies. Het was duidelijk dat de belangen van onze mensen en niet die van de partijen zelf voorop stonden. We kwamen dan ook in no-time tot een unaniem mooi kader voor het college”.

 

Een raadsprogramma is niet bedoeld om unanimiteit af te dwingen. Het is bedoeld om alle wijsheid van de hele volksvertegenwoordiging mee te wegen in een besluit. Besluiten van het gemeentebestuur in meerderheid, zijn niettemin ‘gewoon’ legitieme besluiten. Wel kan het streven van het college zijn om geen genoegen te nemen met een meerderheidsbesluit. Alle partijen in de raad maken zich hard voor het meewegen van het minderheidsstandpunt.  

 

Esmee van der Ham, raadslid GroenLinks-PvdA: “Ik mocht de kar trekken bij de tafel ruimte. Van te voren kon ik al wel inschatten dat er een aantal kritische punten zouden zijn waar veel discussie op zou ontstaan. Zoals verwacht is dit gebeurd, maar de gesprekken waren van zulke constructieve aard dat de partijen elkaar ook weer heel snel vonden en tot gezamenlijke consent kwamen. Vooraf waren sommigen wat sceptisch, begrijpelijk. Uiteindelijk ben ik supertrots op de constructieve houding van eenieder in dit proces!”

 

 

Behalve dat raadsprogramma’s voor alle partijen meer mogelijkheden bieden om onderwerpen te agenderen, zorgt het ook voor meer dynamiek in de raad omdat de scheidslijn tussen coalitie en oppositie vervaagt.

 

Ook trekker Corine Jeckmans, raadslid CDA is zeer positief over de samenwerking tijdens de totstandkoming van het raadsprogramma. “Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven vooruitgang, en met elkaar samenwerken succes. En deze samenwerking kunnen we zien als een groot succes. Voor de komende tijd hoop ik dat we de focus op het positieve blijven houden. We zijn zo gewend om te onderzoeken wat er niet goed gaat dat we moeten voorkomen dat we over het hoofd zien wat er wél goed gaat”. 

 

Het raadsprogramma dRaad is te vinden op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/

 

Eerste vergunningen pré-mantelzorgwoningen verleend

Wanneer er nog geen medische indicatie is, maar mantelzorg er wel aan zit te komen, is de pré-mantelzorgwoning een mogelijkheid. Het Land van Cuijk is één van de weinige gemeenten met deze optie. Want het is belangrijk dat inwoners toekomstgericht met hun woonwensen kunnen omgaan en dat ouderen in hun eigen omgeving ouder kunnen worden. Voordat de vergunning wordt ingediend, vindt er eerst een intake plaats om de persoonlijke situatie, de woonwensen en mogelijkheden ter plaatse in beeld te brengen. 

 

Inmiddels zijn de eerste gesprekken gevoerd en zijn ook de eerste vergunningen voor pré-mantelzorgwoningen verleend. Bram Pijnenburg, senior vergunningverlener: “De intake is vooral bedoeld om vragen te beantwoorden en het verhaal van de aanvragers in beeld te brengen. De woonwensen, de mogelijkheden op de locatie, de (toekomstige) zorgbehoefte……het is iedere keer weer anders. Door een persoonlijk gesprek, komen we erachter of de initiatiefnemers voor een pré-mantelzorgwoning in aanmerking kunnen komen. Ook weten ze beter waar ze op moeten letten bij hun vergunningaanvraag.”

 

Hij vervolgt met een fictief voorbeeld: “Er komt een familie op het ‘mantelzorgspreekuur’ waarvan de dochter in het ouderlijk huis wil gaan wonen. Zij wil graag dichtbij haar ouders wonen, zodat zij voor hen zou kunnen zorgen als dat nodig zou zijn. Haar ouders zijn echter nu nog niet zo hulpbehoevend dat er al een medische indicatie is. Een mantelzorgwoning is dan nog niet mogelijk. Toch is het ook jammer als deze ouders voor een relatief korte periode nog naar een andere woning zouden moeten verhuizen. Hen zou ik adviseren een vergunning voor een pré-mantelzorgwoning aan te vragen.”

 

De intake gesprekken zijn vooral bedoeld als voorbereiding op de vergunningaanvraag, het is niet de aanvraag zelf. Bram: “Op basis van de informatie uit de intake kan de aanvraag worden gedaan. Ik adviseer hierbij nog wel altijd om een (bouwkundig) adviseur in de arm te nemen.”

 

Verschil mantelzorgwoning en pré-mantelzorgwoning 

Het grootste verschil tussen een mantelzorgwoning en een pré-mantelzorgwoning is dat er nog geen sprake is van een medische indicatie. De noodzaak voor de mantelzorg er nu dus nog niet is maar komt er wel aan, binnen tien jaar. Daarnaast moet er (ook) voor een pré-mantelzorgwoning sprake zijn van een verwantschap, moet de pensioengerechtigde leeftijd zijn bereikt en moet ook de locatie de mogelijkheid bieden. 

 

Een evenement organiseren? Houd rekening met het nieuwe evenementenbeleid, met mogelijk veranderde aanvraagtermijnen en eindtijden.


De gemeente Land van Cuijk bestaat sinds 1 januari 2022. Deze nieuwe gemeente heeft ook een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, waaronder de regels die gelden voor het organiseren van een evenement. Afhankelijk van de oorspronkelijke gemeente waarin jouw evenement werd georganiseerd, kan deze nieuwe APV veranderingen met zich meebrengen, zoals gewijzigde aanvraagtermijnen en eindtijden. Dus; organiseer je een evenement? Zorg dan dat je op de hoogte bent van het nieuwe gemeentelijke evenementenbeleid. Dit is te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR676150/1.

Wat is een evenement?
Een evenement is een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Belangrijk is of de activiteit open toegankelijk of besloten is. ‘Besloten’ betekent dat het evenement niet plaatsvindt in de openbare ruimte en alleen voor genodigden is. In dat geval is geen melding of vergunningsaanvraag nodig. Let op! Een oproep via sociale media wordt niet gezien als een uitnodiging en het feit dat je kaartjes moet kopen of entree moet betalen, maakt iets niet besloten.


Wel kan het zijn dat er andere toestemmingen nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer er alcoholhoudende drank wordt verkocht, er een weg wordt afgesloten of wanneer (harde) muziek ten gehore wordt gebracht. Neem in dat geval contact op met één van de gemeentelijke vergunningverleners of evenementencoördinatoren. 

 

Aanvraagtermijnen
Afhankelijk van onder meer het soort evenement, de grootte ervan en het effect op de omgeving, kan een melding voldoende zijn of is wellicht toch een evenementenvergunning nodig. Je kunt dit bepalen door het invullen van onze evenementenchecker op www.gemeentelandvancuijk.nl/evenement-organiseren. Vervolgens kun je meteen de melding of vergunningsaanvraag indienen. Houd er rekening mee dat je voor sommige evenementen ook aanvullende informatie aan moet leveren, een zoals plattegrond, een verkeersplan of een veiligheidsplan. Voor het indienen van een melding of vergunningsaanvraag gelden de volgende aanvraagtermijnen:

Als een melding of vergunningsaanvraag niet op tijd binnen is, loop je het risico dat deze niet meer in behandeling kan worden genomen en het evenement niet door kan gaan.

Eindtijden

Om een geleidelijk vertrek van bezoekers aan een evenement mogelijk te maken, maken we onderscheid tussen de eindtijd van 1) het geluid of de muziek, 2) het verstrekken van dranken en etenswaren en 3) de eindtijd van het evenement. De uiterste eindtijden voor een evenement zijn als volgt:

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een evenementenvergunning en eventuele bijkomende toestemmingen moeten de volgende legesbedragen worden betaald (*).

* Verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren van maatschappelijke,

sociale of culturele aard en hoofdzakelijk met vrijwilligers werken, kunnen kosteloos

een evenementenvergunning aanvragen. In dat geval zullen ook voor andere toestemmingen

die voor het evenement nodig zijn, geen leges worden gerekend.

Tot slot

Alle vastgestelde regelingen worden in 2022 gepubliceerd op www.overheid.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Land van Cuijk:
Postbus 7, 5360 AA Grave.
E-mail: gemeente@landvancuijk.nl.
Telefoonnummer: 0485 85 4000 (en vraag naar één van onze vergunningverleners of evenementencoördinatoren).

 

Geslaagde eerste theatervoorstelling De sTOPPERS 

Wethouder David Solez opende op woensdagavond 22 juni in De Pit in Overloon de eerste theatervoorstelling van De sTOPPERS in de gemeente Land van Cuijk. Met herkenbare sketches van een vader en moeder die proberen te stoppen, stiekem roken, het opgeven en weer doorgaan. En dan was er ook nog een kritische puberdochter die met een gezonde dosis humor de haat-liefdeverhouding van haar ouders met de sigaret (en met elkaar) onthulde. Het was een feest van herkenning voor iedere bezoeker. Na afloop van de voorstelling werd nog samen nagepraat en hebben bezoekers eigen ervaringen en tips gedeeld. 

 

“Toen iemand zei dat ik geen ruggengraat had en dat stoppen nooit zou lukken, heb ik het tegendeel bewezen”.

 

Iedere bezoeker heeft zijn eigen associatie met roken en iedereen heeft er op zijn eigen manier wel mee te maken gehad. Er waren zelfs twee bezoekers die afgelopen week gestopt zijn. We kijken terug op een geslaagde avond waarin veel gelachen is en een zwaar thema op een luchtige manier besproken is. Hopelijk zijn we in het Land van Cuijk weer een aantal gelukkige niet-rokers rijker. De gemeente Land van Cuijk hoopt dit theater later dit jaar op meer plaatsen te kunnen laten zien om zo nog meer mensen te inspireren.  

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden, verwijzen wij je naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

Land van Cuijk

| Overig

 • Bekendmaking verkoop gemeentelijke gronden - Gemeente Land van Cuijk

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een paardenschuilstal en afrastering V2 aan Oeffeltseweg 21b te Beugen
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woning aan Molenstraat 42 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een tijdelijke rijweg depot A73 aan Oeffeltse Raam te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een inrit van de openbare weg naar de tuin aan Kraai 1 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de bestemming van het bijgebouw aan Rembrandt van Rijnstraat 27 te Boxmeer

 

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijk verkeersbesluit wegafsluitingen en parkeerverbod t.b.v. Kermis – Boxmeer

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Parklaan 40 te Boxmeer
 • Melding voor het vervangen van een bestaand gas station aan Industriestraat 2 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel aan Prof vd Brinkstraat 54 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een aanbouw aan achterzijde aan Meidoorn 11 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Internationaal jeugdvoetbaltoernooi op 17, 18 en 19 juni 2022 aan Sportlaan 3 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het verhuren van kamers aan Hazeleger 150 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding aan Bijltje te Cuijk

 

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan De Cantheelen Zuid kavel 10 te Cuijk

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van appartementen en aanbouw van een serre en daarnaast kwaliteitsverbeteringen aan Brugstraat 13 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van flits van onderslag op verdieping aan Grave te Maasstraat 2
 • Aanvraag vergunning voor het doorbreken van een draagmuur en het plaatsen van zonnepanelen aan Burg. Raijmakerslaan 173 te Grave

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het evenement Klapstoelconcert op 7 juli 2022 aan Maasstraat te 20 Grave

 

| Overige

 • Ontheffing voor het plaatsen van een hoogwerker of goederenlift op 22 juni 2022 aan Gasthuisstraat 17 te Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het kappen van een monumentale boom aan Steenakkerstraat 2 te Haps

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een 25 jaar Caboose op 1 juli 2022 aan Kerkstraat 5A te Haps

 

| Ruimtelijke plannen

 • Definitief besluit voor het uitbreiden van een tankstation met LNG, waterstof en snelladers aan de Klopsteen 4, 5443 PW te Haps

 

| Overig

 • Melding voor het oprichten van gasdrukregelinstallatie aan Klopsteen 4a te Haps
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan De Schans 20 te Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een bijgebouw met berging/carport/overdekt terras aan Vliegenberg 6A te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen 

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op erf aan Lange Linden 1 te Katwijk

| Overige

 • Melding voor het oprichten van een gasdrukregelinstallatie in kaststation (klein district station) aan Korte Oijen 3 te Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Verlenging beslistermijn voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een dagopvang aan Heistraat 28 te Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de inrit aan Russendaalweg 8 te Langenboom

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een huisvestingssysteem aan Beerseweg 26 te Mill

Afhandelingen 

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een voedselbos aan Schippersdijk te Mill

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Mill, Oranjeboomstraat 1
 • Rectificatie: Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning ‘Mill, Oranjeboomstraat 1’

 

| Verkeersbesluiten

 • Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats - Groote Prins te Mill

 

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Genieweg 3a te Mill
 • Melding voor het veranderen van een deurpanelenfabriek aan Eerste Industrieweg 7 te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het splitsen van een woonboerderij in twee huisnummers aan Hapseweg 9 te Oeffelt

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een greppel en stuwen aan Virdsche Graaf te Oeffelt

 

| Overig

 • Publicatie overeenkomst project “Hoogeind 1a, Oeffelt”

 

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel aan Van Steenhuijsstraat 44 te Oploo
 • Vergunning verleend voor het veranderen van een rundvee- en vleesvarkenshouderij aan Striep 8 te Oploo
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief aan Eerste Stichting 2 te Oploo

 

Overloon

| Overig

 • Publicatie overeenkomst project “Rondweg 4/Ringoven ongenummerd, Overloon”
 • Publicatie overeenkomst project “Rondweg 20/Ringoven ongenummerd, Overloon”
 • Melding voor het verwijderen van een gasstation aan Crooijmansweg 2 te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan Hoogeindsestraat 15a te Rijkevoort

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een woonunit aan Hoekstraat 14A te Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het asfalteren van een zandweg aan Schaapsdijkweg te Sambeek

| Omgevingsmeldingen

 • Melding voor het verwijderen van een gasdrukregelinstallatie aan Hoogeindseweg 2 t/m 10 te Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kleiner bouwen van de loods aan Noordkant 26 te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het vergroten van de woning aan Kolonel Silvertoplaan 7 te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Ingetrokken aanvraag voor het aanleggen van een nieuwe inrit aan Wethouder Lemmenstraat 9A te St. Hubert

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een T-boerderij aan Berkenkamp te Vianen

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het gebruiken van een perceel voor een evenement aan Staaiweg te Vierlingsbeek

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van een schuur aan Grotestraat 19 te Vierlingsbeek

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het Outlands Festival 2022 op 17, 18 en 19 juni 2022 aan Soetendaal te Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden supermarkt inclusief magazijn en tevens wijziging van voorgevel aan Lepelstraat 1 te Wanroij
 • Aanvraag vergunning voor het oprichten van antenne opstelpunt aan Kerkplein 2 te Wanroij

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het Internationaal Kever Weekend op 17, 18 en 19 juni 2022 aan Zoetendaal 10 te Wanroij
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een nieuwbouwwoning aan De Roting 2 te Wanroij

 

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Kattenstraat 14 te Wanroij

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een antenne opstelpunt aan Beekstraat te Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Moerboom III kavel 3 te Wilbertoord

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Wethouder Lindersstraat 160 te Wilbertoord