gemeentenieuws

Gepubliceerd op 12 juli 2022 om 19:50

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

 Wethouder Joost Hendriks bezoekt Oekraïense leerlingen Metameercollege

 

De wethouder van onderwijs Joost Hendriks bezocht op donderdag 7 juli de Oekraïense leerlingen van het Metameercollege in Stevensbeek. Het Metameercollege is er in geslaagd om na de lange en intensieve Coronaperiode in korte tijd het onderwijs aan de Oekraïense leerlingen te organiseren. Wethouder Hendriks: “Ik ben erg onder de indruk  van de manier waarop de directie en onderwijskrachten van de school in korte tijd het onderwijs aan deze kinderen op poten hebben gezet. De Oekraïense kinderen die hier het basis- en voortgezet onderwijs volgen, worden hier op een fantastische manier opgevangen. Complimenten hiervoor. Dat neemt niet weg dat deze kinderen liever thuis zijn en daarom is het heel knap van ze -en hun ouders- dat ze toch in een vreemd land naar school gaan.”

 

Wegafsluitingen rond 4daagse in Land van Cuijk

 

Op 18 juli a.s. begint de Nijmeegse 4daagse. Door corona is dit wandelevenement twee jaar achter elkaar niet georganiseerd maar nu kan het weer. Het is daarom misschien weer even wennen dat je rond en tijdens de 4daagse-week ook in de gemeente Land van Cuijk op wegafsluitingen en omleidingen kunt stuiten, met name in het gebied Grave – Gassel – Linden – Beers – Cuijk. 

 

In Cuijk worden vanaf 15 juli tot en met 22 juli diverse evenementen georganiseerd. Op en rond het Kerkplein, de Grotestraat, de Loswal, de Maaskade en omgeving. Met name tijdens de vierde dag van de 4daagse, vrijdag 22 juli a.s. zijn er wegafsluitingen en omleidingen.

 

Op dag 4 van de 4daagse lopen de 40-kilometerwandelaars, de 50-kilometerwandelaars en de 40-kilometerwandelaars-militairen door het Land van Cuijk. Je vindt dan voornamelijk wegafsluitingen en omleidingen in het hierboven omschreven gebied Grave – Gassel – Linden – Beers – Vianen – Cuijk. Die afsluitingen zijn globaal tussen 05.00 uur en 16.00 uur. 

 

De mooiste foto´s winnen – Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal

 

De Euregio Rijn-Waal is ook dit jaar weer op zoek naar creatieve hobbyfotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. Het thema is deze keer “Magische momenten”. 

 

Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de foto´s betrekking hebben op het thema. Dit jaar vragen wij alle hobbyfotografen om te verbeelden, waar zij aan denken bij de woorden “Magische momenten”. Denk je misschien aan een zonsondergang, een verstild winterlandschap of een zomers vuurwerk? Laat het ons weten en zend jouw mooiste foto´s in. 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal kiest dit jaar samen met inwoners van de Euregio Rijn-Waal de mooiste foto’s uit. De winnaars krijgen begin december bericht. De twee mooiste inzendingen uit Nederland en die uit Duitsland worden met een geldprijs van resp. 200 en 100 euro beloond. Over de uitslag van de fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 

De wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. Iedere deelnemer kan max. drie foto’s inzenden. Deze dienen digitaal óf afgedrukt (min. formaat 13 x 18 cm) te worden ingezonden en moeten voorzien zijn van titel, plaats van opname, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de fotograaf. 

 

De foto´s kunnen tot 1 oktober 2022 digitaal naar info@euregio.org of in een gesloten enveloppe onder vermelding van “Fotowedstrijd” ingestuurd worden naar Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg.

 

Voor alle ingeleverde foto´s verkrijgt de Euregio Rijn-Waal de gebruikersrechten onder naamsvermelding van de fotograaf. De ingeleverde foto´s worden eigendom van de Euregio Rijn-Waal.

 

Alle informatie over de fotowedstrijd kun je nalezen op www.euregio.org/fotowedstrijd2022.

 

Veiligheid raakt ons allemaal!


Wat zijn jouw wensen en ideeën voor een veilig gemeente Land van Cuijk?
Elke gemeente stelt minimaal één keer in de vier jaar haar doelen op het gebied van veiligheid vast. Deze doelen worden vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Daarmee is het IVP het belangrijkste sturingsinstrument voor een gemeente op het gebied van de lokale veiligheid. Het IVP richt zich vooral op sociale veiligheid en een veilige leefomgeving. Zijn of voelen inwoners en ondernemers zich voldoende beschermd tegen gevaar dat wordt veroorzaakt door menselijk handelen? Hier gaat het dan vooral om het voorkomen van overlast en criminaliteit en het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid. Het IVP richt zich dus niet op fysieke veiligheid, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid en externe veiligheid (onder andere risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen). Ook gaat het IVP niet over de gemeentelijke reguliere toezicht- en handhavingstaken in de leefomgeving, zoals de aanpak van hondenpoep en parkeeroverlast.

 

Jouw inbreng is belangrijk

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente – inwoners en ondernemers – actief kan meedenken over de doelen die we opnemen in het IVP. Veiligheid raakt ons tenslotte allemaal! Wij nodigen je daarom graag uit om je ideeën en/of wensen over de sociale veiligheid en de leefomgeving in de gemeente Land van Cuijk met ons te delen. Wat vind jij hierbij belangrijk? Vul jouw ideeën en/of wensen in op www.gemeentelandvancuijk.nl/ivp. Wij vragen je om concrete situaties te benoemen en (als je die hebt) concrete oplossingsrichtingen. Alle ingebrachte wensen en ideeën worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe IVP 2023-2026 voor de gemeente Land van Cuijk.

 

Werk in uitvoering aan een klimaatproof Land van Cuijk Van grijze naar groenblauwe schoolpleinen waar kinderen kunnen spelen en leren 


Gemeente Land van Cuijk en waterschap Aa en Maas werken samen aan een klimaatproof Land van Cuijk. Dit doen ze onder andere door scholen te stimuleren om hun veelal grijze schoolpleinen om te toveren tot groenblauwe schoolpleinen. Op deze schoolpleinen zijn minder stenen, er is minder hitte door meer groen, er zijn meer natuurlijke speeltoestellen en er zijn voorzieningen om regenwater sneller af te voeren en liefst ook hergebruiken. In Brabant zijn al ruim 250 groenblauwe schoolpleinen. 

 

Groenblauwe schoolpleinen zorgen voor 90% meer buiten spelen en leren! 

Uit onderzoek naar groenblauwe schoolpleinen in Brabant blijkt dat er 90% meer buiten wordt gespeeld en geleerd, er 60% meer insecten zijn op zo’n schoolplein, er 50% minder wateroverlast is, 45% meer schaduw en er wordt 86% meer bewogen door de kinderen. Allemaal voordelen dus: voor de school, kinderen en hun ouders. Elke school die dit leest zal overtuigd zijn dat een groenblauw schoolplein, HET schoolplein van de toekomst is. Scholen die hier nog niet aan werken hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. Er zijn al heel veel scholen die ervaring hebben opgedaan en dit graag delen. Daarom werd er vrijdag 8 juli een inspiratiebijeenkomst georganiseerd over groenblauwe schoolpleinen door het projectteam Klimaatbestendig Land van Cuijk. 

 

Inspiratiebijeenkomst en film over groenblauwe schoolpleinen 

De inspiratiebijeenkomst vond plaats in Onze Bouwsteen in Beugen, een school die al een deel van het schoolplein vergroend heeft en deze zomer het project afrondt. Tijdens de bijeenkomst werden scholen geïnspireerd door collega scholen die al ervaring opgedaan hebben met de omvorming naar groenblauwe schoolpleinen. Dagvoorzitter wethouder Antoinette Maas van gemeente Land van Cuijk liet scholen vertellen wat hun ervaringen waren. 

IVN gaf een presentatie over de ervaringen in het hele land en liet inspirerende voorbeelden zien van enkele groenblauwe schoolpleinen. Ook werd een film gelanceerd die gemaakt is over dit thema. In deze film vertellen scholen, maar vooral de schoolkinderen, over hun ervaringen met het nieuwe schoolplein. 

 

Wethouder Antoinette Maas is enthousiast over dit project dat bijdraagt aan de gezondheid van kinderen en aan een klimaatproof Land van Cuijk: “Complimenten aan alle scholen die met
veel tijd en energie gewerkt hebben om hun schoolplein om te bouwen naar een groenblauw schoolplein. In de huidige tijd is het lastig om hier tijd voor te maken, naast alle andere heel belangrijke taken. Toch zijn er al veel scholen die een groenblauw schoolplein hebben. Ik heb hier enorm veel waardering voor. De groenblauwe schoolpleinen zijn een belangrijk onderdeel van het project Klimaatbestendig Land van Cuijk waarin we de regio klimaatproof proberen te maken. Bovendien slaan we nu twee vliegen in één klap, want de groenblauwe schoolpleinen zorgen er ook voor dat kinderen meer bewegen”.

 

Verder riep wethouder Maas riep scholen op vooral te investeren in groenblauwe schoolpleinen. De Provincie draagt hier met subsidies graag een deel aan bij. 

 

Iedereen kan vergroenen: ook jij! 

Groen is belangrijk voor iedereen. Ook jij kunt vergroenen. Bijvoorbeeld door wat tegels uit de tuin te halen en hier planten of bomen te plaatsen. Meer groen is goed voor je gezondheid en de biodiversiteit. Bovendien zorgt het voor minder hitte, ook fijn. Meer informatie over hoe je kunt vergroenen en over de groenblauwe schoolpleinen staat op www.gemeentelandvancuijk.nl/klimaatbestendig-land-van-cuijk. Hier vind je ook de film over groenblauwe schoolpleinen. 

 

Nieuwe vergoeding inzameling oud papier voor verenigingen

 

Vanaf 13 juli geldt een nieuwe vergoeding voor het inzamelen van oud papier door verenigingen. De gemeenteraad ging 7 juli akkoord met de nieuwe verordening waarin verenigingen een vaste prijs per ton oud papier ontvangen. Hierdoor zijn de verenigingen, ook als de papierprijs laag is of de inzamelkosten hoog zijn, verzekerd van vaste opbrengsten.

 

Wethouder David Sölez: “Verenigingen zijn vaak al jarenlang betrokken bij de inzameling van oud papier in de gemeente Land van Cuijk. De inzamelkosten voor 2022 zijn helaas zo gestegen dat sommige verenigingen geen tot weinig opbrengsten aan de inzameling zouden overhouden als de geldende regeling gehanteerd zou worden. Daarom kozen we voor een nieuw, toekomstbestendig vergoedingssysteem”.

 

Tot nog toe was de basis van de vergoedingsregeling de marktwaarde van het oud papier minus de inzamelkosten per ton. Als de opbrengst van papier laag is, of de kosten stijgen, werd de vergoeding dus lager. Voor de continuïteit van de papierinzameling is van 1 januari 2022 tot aan inwerkingtreding van de nieuwe verordening gewerkt met een tijdelijke overbruggingsregeling. Het uitgangspunt voor de nieuwe verordening is tot en met 31 december 2022 een vaste netto inzamelvergoeding van 50% van de bruto opbrengst, met een minimum van € 50,- per ton en een maximum van € 70,- per ton oud papier. 

Vanaf 1 januari 2023 wordt dit een vaste inzamelvergoeding van € 50,- per ton. Hierdoor zijn de verenigingen zeker van vaste opbrengsten en kan de continuïteit van de inzameling ook beter bewaakt worden. 

 

Opvanglocatie Land van Cuijk voor verslaafden in herstel

De gemeente Land van Cuijk krijgt een regionale opvang voor verslaafden in herstel. Zo heeft het college van B&W van de gemeente Land van Cuijk besloten, vanwege een gebrek aan opvang in de regio. Naar een locatie wordt nog gezocht. 

In de regio, en ook in het Land van Cuijk, is een toename zichtbaar in grootstedelijke problematiek, onder meer op het gebied van verslaving. Tot op heden zijn veel specialistische voorzieningen gecentreerd in Oss en werden met gemeente Den Bosch of andere regio’s afspraken gemaakt voor de doelgroep om het gat in het aanbod te dichten. De doelgroep verwijzen naar andere regio's gaat niet meer. Daarom zoekt de gemeente Land van Cuijk naar een locatie voor de huisvesting van een regionale opvangvoorziening voor verslaafden in herstel.

Noodzaak voorziening
Steeds meer personen melden zich aan de poort, die niet in de huidige opvang terecht kunnen. Verslaving is in de huidige opvanglocaties vaak een contra-indicatie. Tot op heden worden deze opvangvraagstukken creatief, op basis van maatwerk en met behulp van dure opvangvoorzieningen in andere regio’s opgelost. Deze regio’s geven echter aan deze ruimte niet meer te kunnen bieden. Om die reden kunnen verslaafden niet in de regio terecht, terwijl de (centrum)gemeente hiervoor wel een zorgplicht heeft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015). 

Opvanglocatie Land van Cuijk
Een oplossing is nodig. Voor de doelgroep betekent het uitblijven van passende zorg vaak een verergering van problemen, escalaties of een schrijnende/uitzichtloze situatie. De doelgroep belandt op straat, met veiligheidsrisico’s en overlast in buurten en wijken als gevolg. Inwoners doen vervolgens een beroep op politie, zorgaanbieders en gemeenten, maar de passende opvangplekken in de regio ontbreken. Met deze voorziening bieden we een beschermde woonplek voor deze doelgroep. Het gaat om een opvangvoorziening voor verslaafden in herstel, met 24 plekken.

Locatie nog te bepalen
De locatie binnen het Land van Cuijk is nog niet bekend. Een extern bureau helpt de gemeente om een locatie te bepalen. Dit kan een pand zijn, maar ook grond waar gebouwd kan worden. 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden, verwijzen wij je naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden je bekendmakingen wilt ontvangen. Dit kan ook via de app ‘Over uw buurt’. 

Land van Cuijk

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan en Ontwerpbeeldkwaliteitplan ‘Haps, Beerseweg, woningbouw gemeentewerf’

| Overig

 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk

| Verordening 

 • Afvalstoffenverordening gemeente Land van Cuijk 2022

 

Beers

| Ruimtelijke plannen 

 • Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010, Graafsedijk 14 Beers’

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verhuren van een uitbouw woning voor short stay/B&B aan Stationsweg 4 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden aan Carmelveste te Boxmeer
 • Ingetrokken aanvraag voor het slopen van bestaande opstallen aan De Carmelveste te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan St. Anthonisweg 63 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Oeffeltse Raam aan Oeffeltse Raam te Boxmeer
 • Besluit omgevingsvergunning voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in het kader van de Wabo, het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bouw pipe-rack) aan de Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van extra opslagcapaciteit aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van nieuwbouw bijgebouw aan Hapseweg 40 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het opslaan van roerende zaken aan Bontsche Veld 70 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 1 dakkapel aan Bosrank 17 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een technische ruimte en het plaatsen van een geluidsscherm aan Simon Homburgstraat 14 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het inpandig wijzigen en wijzigen van de gevel van de fysiopraktijk aan Smidstraat 30 te Cuijk
 • Reguliere Omgevingsvergunning verleend aan Simon Homburgstraat 14 te Cuijk

 

| Verkeersbesluiten

 • Gemeente Land van Cuijk - aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Horreum te Cuijk
 • Gemeente Land van Cuijk - wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Robijnlaan te Cuijk

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een recreatieve verblijfsruimte voor verhuur aan Kapellaan 4 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het exploiteren van een terras, verstrekken zwakalcoholhoudende dranken en innnemen standplaats voor verkoop warm vlees op 3 juli 2022 aan Maasstraat 17 te Grave

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het evenement Smartlappen op 3 juli 2022 aan Binnenhof 14 te Grave
 • Vergunning verleend voor het organiseren van festival Bekaf op 2 juli 2022 aan Havenstraat te Grave

 

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Gildenhoed/Molenweg kavel 510 te Groeningen

 

| Overig

 • Melding voor het stoppen met het houden van rundvee en uitbreiden van een akkerbouwbedrijf met agrarisch verwant bedrijf aan Voortweg 10 te Groeningen

 

Haps

| Overig

 • Melding voor het oprichten van een grafisch bedrijf aan Kokerbijl 1 te Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een 2e uitrit aan Bredeweg 5 te Holthees

 

Katwijk

|Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de oprit aan Lange Oijen 14 te Katwijk

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het geheel vernieuwen van dakbedekking op een bestaande woonboerderij aan Langenboomseweg 136 te Langenboom
 • Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van meer m2 bijgebouw aan Langenboomseweg 136 te Langenboom

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van de Bouwdagen Langenboom op 25, 25 en 27 juli 2022 aan Dennendijk 10 te Langenboom
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de inrit en het bouwen van een poort aan Russendaalweg 8 te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van een bestemmingsplan en het herontwikkelen voor woningbouw aan Dorpsstraat 49-51 te Ledeacker

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het herbouwen van een recreatiewoning aan Op den Berg 28 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het aanleggen van een tweede inrit aan Patrijsstraat 4 te Mill
 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een bestaand woonhuis aan Eksterstraat 9 te Mill

 

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een kantoor/tuinkamer en carport bij een bestaande woning aan Hogehoek 2D te Oeffelt

 

| Overig

 • Melding voor het in gebruik hebben van een statische opslag aan Dorpsstraat 5 a te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een half vrijstaande woning aan Watermolenstraat kavel 9 te Oploo

 

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf en stoppen met het houden van rundvee aan Striep 11 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het restylen en uitbouwen van een bestaand woonhuis aan Museumlaan 13 te Overloon
 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan AZC ten behoeve van de opvang van Oekrainse vluchtelingen aan Stevensbeekseweg 14A te Overloon

 

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een dierenpark aan Stevensbeekseweg 21 te Overloon

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verplaatsen van een oprit aan Sint Janslaan 9 te Sambeek

 

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Hoogeweg 1 te Sambeek
 • Melding voor het starten van een paardenpension aan Radioweg 7c te Sambeek

 

Sint Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een stapsteen voor leefgebied van kamsalamander/sleedoornpage aan Drogesestraat te St. Agatha

 

Sint Hubert

| Overig

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Sint Hubert, Voordijk 46’

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een interne verbouwing aan Bronkhorstweg 19 te Velp

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Dorpsfeest Velp op 26, 27 en 28 augustus 2022 aan Vogelenzangscheweg te Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een sta-caravan/kleine chalet/trekkershut voor B&B in achtertuin aan Spoorstraat 49 te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het permanent gebruiken van de extra 15 kampeerplaatsen aan Brembroeken 1 te Vortum-Mullem
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een woning aan Molenhof 14 te Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Bosch-Akker ong. te Vortum-Mullem

 

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Molenhof 8 te Vortum-Mullem

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit aan Den Eik ong. te Westerbeek
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit aan Den Eik 12 te Westerbeek

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het splitsen en verbouwen van een bestaande woonboerderij aan Stevensstraat 4 te Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een levensloopbestendige woning aan Plangebied Moerboom III Wilbertoord kavel 1 te Wilbertoord

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een evenement tijdens Kermis Wilbertoord op 2, 3, 4 en 5 juli 2022 aan Wethouder Lindersstraat 68 te Wilbertoord