gemeentenieuws

Gepubliceerd op 19 juli 2022 om 19:05

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Op vrijdag 22 juli zijn gebouwen van het gemeentehuis gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar in verband met de doortocht van de Nijmeegse 4daagse. 

Gemeente Land van Cuijk volgen op Instagram, Twitter of Facebook?

De gemeente Land van Cuijk plaatst op sociale media nuttige en leuke informatie. Ben je geïnteresseerd in politiek, beleid en actuele thema’s? Volg de gemeente dan op Twitter. Ben je meer geïnteresseerd in dagelijkse gebeurtenissen, lokale info en denk je graag mee? Volg de gemeente dan op Facebook. Houd je van mooie beelden uit de gemeente van natuur, van mensen, van evenementen? Volg de gemeente op Instagram!

 

Op sociale media kunnen we vaak wat meer foto’s en filmpjes plaatsen en inwoners kunnen de informatie makkelijk met elkaar delen. Zo krijg je meer de informatie die je graag wil en minder informatie die jou niet interesseert. Mooi toch? We houden contact! 

Nieuwsbrief opvang statushouders en Oekraïners gemeente Land van Cuijk

Vanaf juli verschijnt er maandelijks een nieuwsbrief met het laatste nieuws over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders in de gemeente Land van Cuijk. In de nieuwsbrief van juli komt de komst van de eerste statushouders naar de Stevensbeekseweg vanaf 18 juli aan bod. Verder besteden we in de nieuwsbrief aandacht aan de huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen, afspraken over het beheer van de panden aan de Stevensbeekseweg en de communicatie met de omgeving.  Je kunt de nieuwsbrief lezen op: gemeentelandvancuijk.nl onder de rubrieken ‘Opvang Oekraïense vluchtelingen’ en ‘Opvang statushouders Land van Cuijk’.

 

 Verkeersmaatregelen Daags Na de Tour, Boxmeer 

Op 25 juli vindt in Boxmeer de wielerwedstrijd Daags na de Tour plaats. Op deze dag is de route van de wedstrijd net als andere jaren afgesloten voor alle verkeer. Dat is tussen 07.00 uur op maandag 25 juli en 12.00 uur op dinsdag 26 juli. Naast de afsluiting van de route worden er ook parkeerverboden ingesteld aan de Frans Halsstraat en de Bakelgeertstraat. 

 

De route van de wielerwedstrijd is als volgt: Spoorstraat, Oranjestraat, Bilderbergstraat, Burg. Verkuijlstraat, Julie Postelsingel, Steenstraat.

 

Het Raadhuisplein wordt al afgesloten vanaf zaterdag 18.00 uur. Ook de Spoorstraat gaat al eerder dicht. Dit is op zondag 08.00 uur al het geval.

Het station blijft bereikbaar via de Stationsweg. De (buurt-)busdiensten worden omgeleid via de omleidingsroutes. De bushaltes binnen de afsluitingen vervallen op 25 juli.

De volledige afsluitingen, met de datums en de tijden zijn ook terug te vinden in het verkeersbesluit. Dat is terug te vinden op www.officielebekendmakingen.nl  

 

Een evenement organiseren? Houd rekening met het nieuwe evenementenbeleid, met mogelijk veranderde aanvraagtermijnen en eindtijden.


De gemeente Land van Cuijk bestaat sinds 1 januari 2022. Deze nieuwe gemeente heeft ook een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid, waaronder de regels die gelden voor het organiseren van een evenement. Afhankelijk van de oorspronkelijke gemeente waarin jouw evenement werd georganiseerd, kan deze nieuwe APV veranderingen met zich meebrengen, zoals gewijzigde aanvraagtermijnen en eindtijden. Dus; organiseer je een evenement? Zorg dan dat je op de hoogte bent van het nieuwe gemeentelijke evenementenbeleid. Dit is te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR676150/1.

Wat is een evenement?
Een evenement is een ‘voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Belangrijk is of de activiteit open toegankelijk of besloten is. ‘Besloten’ betekent dat het evenement niet plaatsvindt in de openbare ruimte en alleen voor genodigden is. In dat geval is geen melding of vergunningsaanvraag nodig. Let op! Een oproep via sociale media wordt niet gezien als een uitnodiging en het feit dat je kaartjes moet kopen of entree moet betalen, maakt iets niet besloten.


Wel kan het zijn dat er andere toestemmingen nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer er alcoholhoudende drank wordt verkocht, er een weg wordt afgesloten of wanneer (harde) muziek ten gehore wordt gebracht. Neem in dat geval contact op met één van de gemeentelijke vergunningverleners of evenementencoördinatoren. 

 

Aanvraagtermijnen
Afhankelijk van onder meer het soort evenement, de grootte ervan en het effect op de omgeving, kan een melding voldoende zijn of is wellicht toch een evenementenvergunning nodig. Je kunt dit bepalen door het invullen van onze evenementenchecker op www.gemeentelandvancuijk.nl/evenement-organiseren. Vervolgens kun je meteen de melding of vergunningsaanvraag indienen. Houd er rekening mee dat je voor sommige evenementen ook aanvullende informatie aan moet leveren, een zoals plattegrond, een verkeersplan of een veiligheidsplan. Voor het indienen van een melding of vergunningsaanvraag gelden de volgende aanvraagtermijnen:

Als een melding of vergunningsaanvraag niet op tijd binnen is, loop je het risico dat deze niet meer in behandeling kan worden genomen en het evenement niet door kan gaan.

Eindtijden

Om een geleidelijk vertrek van bezoekers aan een evenement mogelijk te maken, maken we onderscheid tussen de eindtijd van 1) het geluid of de muziek, 2) het verstrekken van dranken en etenswaren en 3) de eindtijd van het evenement. De uiterste eindtijden voor een evenement zijn als volgt:

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een evenementenvergunning en eventuele bijkomende toestemmingen moeten de volgende legesbedragen worden betaald (*).

* Verenigingen en stichtingen die activiteiten organiseren van maatschappelijke,

sociale of culturele aard en hoofdzakelijk met vrijwilligers werken, kunnen kosteloos

een evenementenvergunning aanvragen. In dat geval zullen ook voor andere toestemmingen

die voor het evenement nodig zijn, geen leges worden gerekend.

Tot slot

Alle vastgestelde regelingen worden in 2022 gepubliceerd op www.overheid.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Land van Cuijk:
Postbus 7, 5360 AA Grave.
E-mail: gemeente@landvancuijk.nl.
Telefoonnummer: 0485 85 4000 (en vraag naar één van onze vergunningverleners of evenementencoördinatoren).

 

Opening regenboogpad bij station Boxmeer

In 2021 schreef de toen 11-jarige Sterre een brief met het idee voor een regenboogpad, voor haar broer en omdat iedereen zichzelf mag zijn. Het regenboogpad werd aangelegd bij het station in Boxmeer en geopend op vrijdag 15 juli.

 

De brief was geadresseerd aan de burgemeester van de voormalige gemeente Boxmeer. Het initiatief is toen direct omarmd. Alle medeleerlingen van Sterre (Basisschool Palet) waren aanwezig bij de feestelijke opening, waarbij Sterre en haar broer Simon samen met hun ouders het lint doorknipten.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “We zijn erg blij dat er dankzij Sterre een regenboogpad is aangelegd, want het blijkt helaas nog steeds nodig. Als gemeente Land van Cuijk zetten we ons dan ook actief in voor acceptatie van iedereen.”

 

Regenboograad
De gemeente Land van Cuijk dient een plek te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en zich geaccepteerd voelt. Een onderdeel hiervan is dat Land van Cuijk, als regenbooggemeente, ook met LHBTIQ+-personen in gesprek gaat om signalen op te halen en de actiepunten voor onze gemeente concreet te maken. Om dit te realiseren, richt de gemeente Land van Cuijk een ‘Regenboograad’ op. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

 

Iedere inwoner die over dit onderwerp wil meepraten, kan zich per mail aanmelden via gemeente@landvancuijk.nl, onder vermelding van ‘Regenboograad Land van Cuijk’. Telefonisch of per post contact opnemen kan natuurlijk ook. Met jouw ervaringen en ideeën komen we samen tot een actieplan waarmee we een verschil kunnen maken.

 

Spreekuur voor vragen over Welstand

Als je wilt bouwen of verbouwen, dan kan het zijn dat jouw bouwplan moet voldoen aan de eisen voor welstand. Dat zijn eisen waaraan het uiterlijk van bouwwerken (bijvoorbeeld een huis of een garage) moet voldoen. Bij de eisen voor welstand gaat het erom of het bouwwerk dat je wilt bouwen of plaatsen, in de omgeving past. Soms is een gebied welstandsvrij. Ga je in zo’n gebied bouwen, dan hoef je geen rekening te houden met de eisen voor welstand.

Welstandsvrij 

Om te controleren of een gebied welstandsvrij is, kun je het volgende doen:

 • Woon je in de voormalige gemeenten Cuijk, Grave of Mill en Sint Hubert, vul dan het contactformulier informatie welstand op onze website www.gemeentelandvancuijk.nl in. We kunnen je dan de informatie over welstand, type bebouwing en eventuele (rijks)monumentaanduiding van jouw perceel toesturen.
 • Woon je in de voormalige gemeente Boxmeer dan kun je de welstandscheck zelf doen via het geografisch informatiesysteem (GIS). In de Geo-informatie (GIS-portaal) zie je of jouw woning of bedrijfspand in een welstandsplichtig gebied ligt en zo ja, welk bebouwingstype het heeft.
 • Woon je in de voormalig gemeente Sint Anthonis, dan is een controle niet nodig. Dat hele gebied is namelijk welstandsvrij.

Spreekuur welstand

Als extra service bieden wij vanuit de gemeente een online spreekuur welstand aan. Tijdens zo’n spreekuur kun je in een half uur tijd jouw plannen bespreken met de commissieleden van de commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK). Zij geven alleen informatie. Tijdens het gesprek wordt niet gecontroleerd of jouw plan mogelijk is volgens het geldende bestemmingsplan. Er is elke donderdagochtend in de oneven weken, tussen 9.00 tot 12.00 uur een spreekuur. Voor het spreekuur krijg je een uitnodiging via Microsoft Teams. Alle bestanden die besproken moeten worden tijdens het online spreekuur moeten digitaal zijn.

Past jouw plan binnen het bestemmingsplan en wil je je beter voorbereiden op een aanvraag omgevingsvergunning? Dan kun je een afspraak maken voor het spreekuur op www.gemeentelandvancuijk.nl. Zo kun je goed beoordelen of je een aanvraag voor een vergunning wil doen.

Genomineerden Ondernemersprijs Land van Cuijk & Noord-Limburg bekendgemaakt

Een prachtige selectie aan inspirerende ondernemers 

 

De genomineerden voor De Ondernemersprijs Land van Cuijk & Noord-Limburg zijn bekendgemaakt. De jury heeft een drietal inspireerde ondernemers geselecteerd die kans maken op deze felbegeerde prijs. De kansmakers zijn Ton Derks van Infrascoop, Hugo Bens van Bens Boerderei en Willem Hofmans van IXON. Op woensdag 23 november wordt De Ondernemersprijs uitgereikt. 

 

Ton Derks
Ton, strategisch denker en eigenaar van Infrascoop. Sterke partner in grond-, weg-, en waterbouw. In een straal van veertig kilometer rondom Cuijk werken zij met passie aan projecten die de mobiliteit in de regio verbeteren. Ton heeft een prettige persoonlijkheid en weet een groot team van specialisten aan zich te verbinden. Infrascoop hecht veel waarde aan sociaal ondernemen. Het eigen personeel staat centraal. Dit uit zich in betrokkenheid, flexibiliteit en kwaliteit. Ook wordt er geïnvesteerd in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Infrascoop ziet dit als een sociale plicht. Zij bieden langdurig werk aan waardoor mensen écht terug kunnen keren op de arbeidsmarkt. Er wordt niet alleen naar personeel gekeken, ook wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid van omwonenden en weggebruikers. 

 

Hugo Bens
Hugo, samen met zijn vrouw Rianne eigenaar van het bedrijf Bens Boerderei. Open en transparant in het ondernemerschap. Gestart in 1990 en een echt gezinsbedrijf. Dochter Resi zit in de maatschap en zoon Brian werkt mee op de boerderij. Met veel liefde voor kippen en oog voor de leefomgeving van de dieren zorgen zij dagelijks voor kakelverse scharreleieren. Bens Boerderei brengt de boerderij écht tot leven. Het verhaal achter de Boerderei en het laten zien wat zij doen, dat vindt Hugo belangrijk. Duurzaamheid staat bij deze ondernemers hoog aan de lat. Hiervoor hebben zij de prijs ‘meest omgevingsbewuste legpluimveehouder’ gewonnen, uitgereikt door Ivon Jaspers van ForFarmers. Naast de lekkere eitjes en duurzaamheid investeren zij ook in educatie. Op de boerderij kunnen kinderen leren via kijken, ruiken en proeven. De kinderen leren over het proces van kip tot bord. 

 

Willem Hofmans
Willem is pionier op het gebied van techniek. Op jonge leeftijd al legde hij een systeem aan waarmee zijn gordijnen in de ochtend openden als hij in zijn handen klapten. De handelsgeest zat er al vroeg in. Hij wist perfect uit te stippelen hoe hij zijn HBO-opleiding kon inkorten door tussentijds een overstap te maken naar een andere opleiding. Een vooropgezet plan, waarbij zijn eindstage en scriptie feitelijk al een van zijn eerste opdrachten als ondernemer waren. Willem is tijdens zijn opleiding al gestart als zelfstandig software ontwikkelaar. De machinebouwmarkt was een branche waarin hij veel gevraagd werd. Daar is het beeld ontstaan dat die branche grote sprongen kan maken, wanneer machines connected zijn. Dit, in combinatie met de persoonlijke ambitie om een eigen product te ontwikkelen en te vermarkten, heeft geleid tot de start van IXON. Een innovatief bedrijf dat startte als leverancier van een product (routers ten behoeve van remote access) en inmiddels ook het IoT Cloud platform is voor duizenden machinebouwers. De producten en diensten van IXON worden verkocht in Europa, Amerika en eigenlijk de hele wereld. 

 

Uitreiking ondernemersprijs

Ook dit jaar maakt de organisatie er samen met de genomineerden weer een spraakmakend event van. Op de vierde woensdag van november wordt in de Schouwburg Cuijk bekend gemaakt wie er met die alom bekende prijs vandoor gaat. Daarnaast wordt de prijs voor Opmerkelijk Ondernemerschap uitgereikt. Prik alvast in de agenda woensdag 23 november 2022.

 

Volg de genomineerden op weg naar de uitreiking van De Ondernemersprijs op social media en via www.deondernemersprijs.nl. Maak er ook kennis met de sponsoren en laat je informeren over (de kaartverkoop voor) de Ondernemersavond. 

 

Resultaten kindmonitor 2021 

Impact van corona: ouders bezorgd over toekomst kind

Uit onderzoek van de GGD Hart voor Brabant onder ouders met kinderen van 0-11 jaar blijkt de impact van de coronacrisis. Ruim een derde van de ouders (36%) maakt zich zorgen over de toekomst van hun kind. Ook ervaarden ouders veel stress bij de opvoeding. Bij problemen met hun kinderen vragen ouders minder vaak hulp aan familie en vrienden. Dit blijkt uit de Kindmonitor die werd uitgevraagd in het najaar van 2021. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant deden 11.450 ouders mee. 

 

Zorgen om leerprestaties en beeldschermtijd kind. 

Bijna de helft van de ouders ervaarden zowel positieve als negatieve effecten van de coronacrisis. Veel ouders (27%) benoemen de toegenomen beeldschermtijd van hun kind als een negatief effect. Als positief effect noemen ouders (24%) een betere balans tussen werk en privé. Opvallende trends die waarschijnlijk het effect zijn van de coronacrisis zijn: meer opvoedstress bij ouders, een hoger ziekteverzuim onder kinderen, meer huisartsbezoek door kinderen en minder controles bij de tandarts. Ook zijn er minder kinderen met een zwemdiploma. Voor de toekomst maken ouders zich vooral zorgen om de leerprestaties en de beeldschermtijd van hun kind. 

 

Meer vraag naar professionele hulp 

Uit de monitor blijkt dat er (net als in 2017) bij 11% van de kinderen aanwijzingen zijn voor psychosociale problematiek. Ook is bij een deel van de kinderen (11%) de weerbaarheid laag. Ondanks een licht dalende trend in ervaren opvoedproblemen bij ouders, geeft een op de drie ouders aan bovengemiddeld veel stress bij het opvoeden te ervaren. Steeds minder ouders vragen voor opvoedingsproblemen hulp aan familie, vrienden of kennissen (23% in 2013, 19% in 2017 en 13% in 2021). Het percentage ouders dat bij problemen met hun kind professionele hulp gebruikt is juist toegenomen van 36% in 2013 tot 49% in 2021. Deze ontwikkeling lijkt in strijd met gemeentelijk beleid en de focus op eigen kracht en inzet van het informele netwerk

 

Positieve ontwikkelingen in de leefstijl van kinderen

In de leefstijl van kinderen zien we een paar positieve ontwikkelingen: kinderen eten meer fruit, drinken minder suikerhoudende drankjes, drinken meer water en spelen vaker buiten. Deze ontwikkelingen zijn onder andere belangrijk voor een gezond gewicht van kinderen. We zien ook aandachtspunten: steeds meer ouders missen veilige oversteekplaatsen en veilige fietsmogelijkheden en iets minder dan de helft van de kinderen in de leeftijd 4-11 jaar (46%) beweegt dagelijks minimaal 1 uur. Toch vindt 80% van de ouders dat hun kind voldoende beweegt. 

 

En nu?

De resultaten van dit onderzoek benadrukken het belang van gezondheidsbevordering bij kinderen en het ondersteunen van ouders hierbij. Onder andere de cijfers rondom ouderlijke stress bij opvoeden, toegenomen gebruik van professionele hulp, en overmatig beeldschermgebruik zijn belangrijke punten om in het oog te houden. Gemeenten kunnen inzetten op programma’s zoals Kansrijke Start, Kind naar Gezonder Gewicht, Gezonde Kinderopvang en Gezonde School, JOGG en de Rookvrije Generatie om samen met hun ketenpartners te werken aan een samenhangend beleid voor een gezonde generatie. De regionale en gemeentelijke cijfers van de GGD regio GGD Hart voor Brabant zijn te vinden via de database van de Brabantscan (www.brabantscan.nl).

 

Gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Volkel beoefenen Basic Fighter Manoeuvres in week 29 en 30. 

 

Van maandag 18 juli t/m vrijdag 29 juli 2022 beoefenen F-35’s en F-16’s van vliegbasis Volkel de Basic Fighter Manoeuvres (BFM). Hierbij vechten twee of meerdere gevechtsvliegtuigen tegelijkertijd met elkaar in gecontroleerd militair luchtruim. 

 

Voor de gehele periode zijn tankvliegtuigen aangevraagd om de gevechtsvliegtuigen boven de Noordzee bij te tanken. Op een aantal datums is er vooralsnog geen tankercapaciteit beschikbaar en zijn de F-16’s genoodzaakt hun training boven land uit te voeren. Daarvoor is een militair oefengebied boven Brabant en Noord-Limburg (TMA-D) en boven vliegbasis Volkel (TRA 12) aangewezen.

 

Afhankelijk van de beschikbaarheid van een tankvliegtuig vertrekken de F-16’s twee of drie keer per dag voor hun BFM-missies. Een F-35 kan meer brandstof op een vlucht meenemen dan een F-16 en is daarom minder afhankelijk van beschikbare tankcapaciteit in de lucht. De F-35’s voeren hun BFM-trainingen dan ook in de meeste gevallen boven de Noordzee uit en bij hoge uitzondering boven land.

 

Wil je meer weten over de vliegbewegingen, zie www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via www.luchtmacht.nl/geluidshinder

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden, verwijzen wij je naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden je bekendmakingen wilt ontvangen. Dit kan ook via de app ‘Over uw buurt’. 

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens 4Daagse - Grave-Cuijk

 

| Verordeningen

 • Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2022

| Overig

 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk
 • Ontheffing voor de opbouw van de brug voor de vierdaagse van 18 tot en met 24 juli 2022 aan Waaistraat Maaskade (weiland naast het pontje) te Cuijk
 • Mandaatbesluit griffie gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels studietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022
 • Beleidsregels reiskostenvergoeding re-integratie, participatie en Inburgering gemeente Land van Cuijk 2022
 • Vertrokken met onbekende bestemming van C. Zantman
 • Vertrokken naar onbekende bestemming diversen

 

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een nieuwe straalverbinding aan Kerkeveld 2 te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakopbouw aan Maalstoel 12 te Beers

 

Beugen 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van gevelreclame aan Romeinenstraat 55 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het verbreden van een inrit aan Parklaan 10 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het verzwaren van fundaties van de masten 103 en 104 op de percelen Q141 & Q133 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een noodlokaal aan Weijerstraat 2 te Boxmeer

 

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Spoorstraat 72, Boxmeer”

 

| Overig

 • Melding voor het oprichten van een productiebedrijf in hete-luchtdrogers aan Vuursteenstraat ongenummerd, kadastraal S 897 (tegenover nummer 10) te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het legaliseren van een kamerbewoning aan Leeuwengrootstede 30 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Idastraat 5 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van verleende vergunning aan Zilverschat 35 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verwijderen van asbest golf-dakplaten van de schuur en nieuwe asbestvrije platen erop leggen aan Bereklauw 28 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanpassen van de brandcompartimentering aan Beversestraat 23 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de raampartij aan Markt 74 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan Zilveresdoorn 26 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van 2 dakkapellen op 2 verschillende bouwlagen aan Heggerank 67 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een aanbouw aan de achterkant van het huis aan Zwaardvegersstede 35 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan Professor van de Brinkstraat 54 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het herstructureren van een pand t.b.v. 24 uur zorg aan Gildekamp 8 te Cuijk

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpwijzigingsplan ‘Cuijk, Heeswijk, Heeswijkse Kampen Zuid’, ontwerpbesluit hogere waarden geluidhinder en beeldkwaliteitplan, kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

 

| Verkeersbesluiten

 • Wijzigen onderbord gehandicaptenparkeerplaats - Robijnlaan te Cuijk

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 18 zonnepanelen aan Broekstaat 4 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een aanbouw keuken, isolatiewand schuur en inrit aan Habsburgsestraat 33 te Grave
 • Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van zonnepanelen op het garage-dak aan Burgemeester Raijmakerslaan 38 te Grave

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan Langven te Grave

 

| Verkeersbesluiten

 • Lengtebeperking - Traverse en Pater Berthierstraat te Grave

 

| Overig

 • Melding voor het oprichten van een tennisvereniniging aan Mgr. Borretweg 21 te Grave
 • Melding voor het oprichten van een restaurant aan Markt 8 te Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een nieuwe schuur aan Oefeltseweg 7 te Haps

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een kindervakantieweek van 18 tot en met 22 juli 2022 aan Stationstraat (“de Loswal”) te Haps

 

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Haps, Putselaarstraat 9’

 

| Overig

 • Melding voor het oprichten van een grafisch bedrijf aan Kokerbijl 1 te Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van 3 bomen aan Koudenhoek 1 te Holthees

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding aan Gildestraat 27 te Holthees

 

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Correctie Horstenweg, Holthees”

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van 5 tijdelijke woonunits aan Lange Oijen 2, 4 en 4a te Katwijk
 • Ingetrokken aanvraag voor het organiseren van een strandfeest aan Lange Linden 35A te Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfsgebouw voor het kweken en verwerken van vis aan Boekelsebaan 2 te Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het geheel vernieuwen van een woonhuis aan Dorpsstraat 26 te Langenboom

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het herbouwen van een recreatiewoning aan Op den Berg 28 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Beerseweg Kavel 1 te Mill

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een loods/machineberging aan Gagelweg 9 te Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een nieuwe woning aan Beerseweg 26/Kolkweg ongenummerd te Mill
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw bij het woonhuis aan Hoogveldseweg 21A te Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het aanpassen van een raampartij aan Stationsstraat 3 te Mill

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Vakantie Jaarmarkt Mill op 10 augustus 2022 in het centrum van Mill

 

| Overig

 • Melding voor het mobiel breken van in totaal 1.000 ton steenachtige materialen aan Paddenhoolseweg 20 te Mill

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verhogen van een bijgebouw aan Spekklef 9 te Oploo

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen vrijstaand woonhuis met bijgebouw aan Leeuwenleen 7 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen en van statushouders in het voormalige AZC aan Stevensbeekseweg 14A te Overloon

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een groenstrook en een Wadi aan Hoogeindseweg 18 te Sambeek

 

| Evenementenvergunningen

 • Aanvraag vergunning voor het organiseren van een tweedaags evenement in boomgaard aan Oude Waranda 2 te Sambeek

 

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een dierenpark aan Stevensbeekseweg 21 te Overloon

 

Sint Agatha

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een houtskelet garage aan Odiliadijk 29 te St. Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan Oude Breestraat 20 te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen en isoleren van een bestaand woonhuis aan Voordijk 32 te St. Hubert

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Sint Hubert, Voordijk 46’

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een fietsenstalling aan Kloosterstraat 2 te Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Bronkhorstweg 17 te Velp
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een jongveestal aan Schotschestraat 7 te Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het herinrichten van de straat aan Franssenstraat 33 te Vianen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Akkerweg kavel 1 te Vianen

 

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Vianen, Boskamp 16’

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een gasflessenopslag aan Grotestraat 69 te Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Wanroij, Broekkant 2’

 

| Overig

 • Melding voor het oprichten van een grondverzetbedrijf aan Molenstraat 48 te Wanroij