Praat mee over kunst en cultuur in het Land van Cuijk

Gepubliceerd op 22 juli 2022 om 13:36

Om te komen tot een nieuwe cultuurvisie voor het Land van Cuijk, roept de gemeente inwoners op om hun mening te geven over het kunst- en cultuuraanbod.

Ook is het mogelijk om behoeften voor de toekomst kenbaar te maken. Dit kan tot en met 12 september via een digitale vragenlijst. Ook gaat de gemeente in gesprek met kunst- en cultuuraanbieders in het Land van Cuijk, tijdens thematische overleggen. Op basis van de resultaten wordt bepaald welke rol de gemeente Land van Cuijk kan vervullen voor het culturele veld.

 

Digitale vragenlijst

Als grootste gemeente van Brabant, met een divers kunst- en cultuuraanbod, is het belangrijk om te komen tot een cultuurbeleid dat aansluit op kansen en trends, maar vooral ook op de behoeften van inwoners. Op die manier kunnen kunst en cultuur een optimale bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, welzijn en welbevinden in het Land van Cuijk. Wethouder Joost Hendriks: “We vormen met elkaar ambities, wensen en doelstellingen voor de toekomst van kunst en cultuur in onze gemeente. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk mensen hierover meepraten.”

 

Of het nu gaat om theater, muziek, beeldende kunst of bijvoorbeeld literatuur of culturele festivals: voor iedereen zal de behoefte anders zijn. Mis je bepaalde culturele activiteiten binnen het Land van Cuijk of misschien juist binnen jouw directe omgeving? Wat maakt dat je er wel of niet voor kiest om aan een culturele activiteit deel te nemen? De digitale vragenlijst biedt een kans om onder meer hierover mee te praten. Je vindt de vragenlijst via www.gemeentelandvancuijk.nl/cultuurvisie. Onder de deelnemers worden meerdere cadeaubonnen verloot. Je kunt reageren t/m 12 september 2022. Klik hier om de vragenlijst in te vullen

 

Gesprekken met het culturele veld

Aanvullend op de enquête voor inwoners organiseert de gemeente eind september thema-overleggen met het culturele veld, ofwel de commerciële en gesubsidieerde kunst- en cultuuraanbieders. Dit zijn organisaties, stichtingen, verenigingen en ZZP’ers die werkzaam zijn of cultureel aanbod hebben voor inwoners en bezoekers. 

De thema’s waarop kan worden ingeschreven zijn: media & letteren, immaterieel erfgoed, beeldende kunst, amateurkunst (muziek, zang, toneel, etc.), podiumkunsten, cultuureducatie, talentontwikkeling, (nieuwe) verbindingen en innovatie. Per organisatie kan ingeschreven worden op twee thema’s. 

 

Omdat het onmogelijk is om alle kunst- en cultuuraanbieders rechtstreeks te benaderen, verzoeken we iedereen die geen uitnodiging heeft ontvangen, en wel wil meepraten, zich rechtstreeks aan te melden via gemeente@landvancuijk.nl onder vermelding van ‘cultuurvisie Land van Cuijk’. Aanmelden kan tot 14 september 2022. De thema-overleggen vinden plaats tussen 19 en 30 september (week 38 en 39). 

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op via gemeente@landvancuijk.nl  onder vermelding van ‘cultuurvisie Land van Cuijk’.