Alles wat u moet weten over vuurwerk: Meldingen, Regelgeving, en Veiligheid

Gepubliceerd op 1 december 2023 om 20:03

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast.

Vuurwerk is een veelbesproken onderwerp, vooral rond de jaarwisseling. Hier zijn antwoorden op de vragen die je hebt gesteld:

 

Hoe kan ik overlast van vuurwerk melden?

Je kunt over van vuurwerk melden bij de politie via het algemene telefoonnummer 0900-8844. In noodgevallen bel je 112. Daarnaast kun je ook contact opnemen met je gemeente om overlast te melden. Sommige gemeenten hebben speciale meldpunten voor vuurwerkoverlast.

 

Wat is illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk is vuurwerk dat niet voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vuurwerk met te veel kruit, te harde knallen of vuurwerk dat alleen door professionals mag worden afgestoken.

 

Waar kan ik melden als ik vermoed dat iemand illegaal vuurwerk heeft of verhandelt?

Je kunt vermoedens van illegaal vuurwerk melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Het is belangrijk dat je deze meldingen serieus neemt, aangezien illegaal vuurwerk gevaarlijk kan zijn.

 

Kan ik nog een Verklaring Omtrent het Gedrag krijgen als ik een straf heb door illegaal vuurwerkbezit?

Het is mogelijk dat een veroordeling wegens illegaal vuurwerkbezit van invloed kan zijn op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een juridisch adviseur.

 

Wat doet de politie tegen vuurwerkoverlast?

De politie treedt op tegen vuurwerkoverlast door controles uit te voeren, boetes uit te delen en in te grijpen bij overtredingen. Daarnaast worden er vaak voorlichtingscampagnes gehouden om mensen bewust te maken van de gevaren en de regels omtrent vuurwerk.

 

Welke straffen staan er op het maken van vuurwerk?

Het maken van vuurwerk is verboden en kan resulteren in een gevangenisstraf en/of hoge boetes.

 

Wat zijn de straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen- en misdrijven?

De straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen en misdrijven variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding. Dit kan variëren van een geldboete tot een gevangenisstraf.

 

Welke categorieën vuurwerk zijn er?

In Nederland zijn er vier categorieën consumentenvuurwerk, waarbij de categorie aangeeft hoeveel kruit het vuurwerk bevat en daarmee ook hoe zwaar het is en hoe gevaarlijk.

 

Welk vuurwerk mag ik als consument afsteken en wat niet?

Als consument mag je alleen vuurwerk uit de categorie F1 en F2 afsteken. Dit vuurwerk is het minst gevaarlijk en wordt vaak verkocht in winkels rond de jaarwisseling.

 

Hoe steek ik vuurwerk veilig af?

Het veilig afsteken van vuurwerk begint met het lezen van de gebruiksaanwijzing. Houd vuurwerk altijd op een stevige ondergrond, steek slechts één stuk tegelijk af, draag vuurwerkbrillen en houd afstand. Kinderen mogen nooit vuurwerk afsteken en er moet altijd een volwassene bij zijn.

 

Mag ik vuurwerk in het buitenland kopen?

Het is niet toegestaan om vuurwerk in het buitenland te kopen en mee te nemen naar Nederland.

 

Mag ik vuurwerk bewaren tot volgend jaar?

Nee, het is verboden om vuurwerk te bewaren tot volgend jaar. Vuurwerk mag alleen afgestoken worden op 31 december van het jaar waarin het is gekocht.

 

Welk vuurwerk mag ik als consument niet afsteken volgens het vuurwerkverbod?

Het vuurwerkverbod in Nederland verbiedt consumenten om vuurwerk uit de categorieën F3 en F4 af te steken. Dit is het zwaardere en gevaarlijkere vuurwerk dat alleen door professionals mag worden gebruikt.

 

Mag je consumentenvuurwerk vervoeren?

Consumentenvuurwerk mag vervoerd worden, maar het is belangrijk om de regels omtrent het vervoer van vuurwerk in acht te nemen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om vuurwerk in een afgesloten kofferbak te vervoeren.

 

Waar kan ik vuurwerk kopen?

Vuurwerk mag alleen gekocht worden bij erkende vuurwerkverkopers, meestal rond de jaarwisseling. Deze verkopers hebben een vergunning om vuurwerk te verkopen en moeten zich houden aan de regels omtrent opslag en verkoop.

 

In welke periode mag ik vuurwerk afsteken?

Vuurwerk mag alleen afgestoken worden op 31 december van 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 02.00 uur 's nachts.

 

Wanneer mag ik vuurwerk kopen?

Vuurwerk mag alleen gekocht worden in de drie dagen voorafgaand aan 31 december.

 

Is carbid vuurwerk?

Carbid is geen vuurwerk, maar een chemische stof die als explosief gebruikt kan worden. Het afsteken van carbid valt niet onder de regels voor consumentenvuurwerk en is verboden in bepaalde gebieden.

 

Welke straffen staan er op het bezit van illegaal vuurwerk?

Het bezit van illegaal vuurwerk kan resulteren in gevangenisstraffen en hoge boetes, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

 

Welk consumentenvuurwerk is veilig?

Consumentenvuurwerk uit de categorieën F1 en F2 wordt beschouwd als veilig als het op de juiste manier en met de nodige voorzichtigheid wordt afgestoken. Het is echter altijd belangrijk om de gebruiksaanwijzingen te volgen en voorzichtig te zijn.

 

Voor meer informatie De officiële website van de Nederlandse politie op https://www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk.html