overloon nieuws

Home » Nieuws » Wat neem jij mee naar onze nieuwe gemeente?

Wat neem jij mee naar onze nieuwe gemeente?

Gepubliceerd op 10 mei 2019 om 16:01

De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zijn op dit moment volop bezig met de voorbereidingen op de geplande herindeling van deze drie gemeenten per 1 januari 2022.

Het zogenaamde herindelingsontwerp wordt in oktober van dit jaar aan de drie gemeenteraden voorgelegd. Onderdeel van het herindelingsontwerp is het in grote lijnen bepalen van de toekomstvisie van onze nieuwe gemeente. Om onze inwoners, ondernemers en instellingen zoveel als mogelijk mede-eigenaar te maken van het herindelingsontwerp, organiseren we de komende weken in elk dorp een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van vragen als: “Wat betekent het om in een nieuwe gemeente te wonen?” “Wat moeten de speerpunten worden van de nieuwe gemeente op het gebied van bijvoorbeeld economie, wonen of duurzaamheid?” “Wat wil je meenemen en wat wil je achterlaten?” “Wat wens je voor je nieuwe gemeente?” “Welke rol neem je daarin in en wat verwacht je van het gemeentebestuur?” Alle verzamelde inbreng uit deze bijeenkomsten wordt vertaald naar een eensluidende toekomstvisie voor de nieuwe gemeente. Zoals je begrijpt is jouw inbreng hierbij van grote waarde. Kom daarom naar de bijeenkomst bij jou in de buurt en geef je mening of deel je ervaring.

de bijeenkomst in Overloon is op dinsdag  14 mei en start om 19.30 uur in het Gemeenschapshuis De Pit

lees ook  herindeling van de drie gemeenten per 1 januari 2022

De colleges van B&W van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben ingestemd met het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ om te komen tot een herindeling van de drie gemeenten per 1 januari 2022. Zij leggen het plan medio december voor besluitvorming voor aan hun gemeenteraden, met de vraag om tot uitvoering over te kunnen gaan. In het najaar van 2019 volgt dan, na een proces van betrokkenheid van inwoners, ondernemers en instellingen in deze gemeenten, een definitief besluit tot samenvoeging van deze gemeenten.lees verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/290495_herindeling-van-de-drie-gemeenten-per-1-januari-2022


«   »