overloon nieuws

Home » Nieuws » Voorlichtingsbijeenkomst Stop Vliegbasis de Peel

Voorlichtingsbijeenkomst Stop Vliegbasis de Peel

Gepubliceerd op 9 november 2019 om 11:46

Op dinsdag 3 december bent u van harte welkom op een informatieavond in Merselo met als onderwerpen de reactivering van de vliegbasis en gevolgen daarvan voor onze gezondheid (geluid, stikstof, fijnstof), Ook is er aandacht voor het proces en tijdpad van de Milieueffectrapportage (MER)  en het definitieve Luchthavenbesluit dat de reactivering mogelijk moet maken.

Daarnaast komen mogelijke wegen die we kunnen bewandelen om invloed uit te oefenen op het proces en de besluitvorming aan de orde. Zo kunt u bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering de reactivering aanvechten. Advocaten van Achmea en Sumrin Advocaten (Someren) zullen hier op de avond nader op ingaan. Er is gelegenheid om vragen te stellen en ideeën aan te dragen.

 

Met contactpersonen uit de omliggende dorpen worden regelmatig bijeenkomsten over de reactiveringplannen van Defensie georganiseerd en hoe daar mee om te gaan. In de werkgroep zitten bewoners uit de dorpen Venray, Merselo, Overloon, Boxmeer, Smakt Holthees, Bakel, Milheeze en Deurne.Bewoners van niet genoemde dorpen worden uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. Neemt u hiervoor contact op via boudewijnsterk@planet.nl

 

De werkgroep heeft inmiddels ook steun binnen de recreatieve sector, o.a. van Landgoed Nederheide (Milheeze), Landal de Vers (Overloon) en Golfbaan De Stippelberg. Daarnaast steun van milieubewegingen als natuur- en milieufederatie Noord Brabant en Limburg, Stichting Natuur een Rust (Merselo), Werkgroep Behoud de Peel (Deurne) en met het bedrijfsleven. De samenwerking bestaat uit een ondersteunende rol. In het proces tot het definitieve luchthavenbesluit zal iedere partij vanuit zijn/haar eigen belang en indien nodig zijn/haar eigen procedure starten. Ook met de politiek heeft Stop Vliegbasis de Peel intensief contact, zowel regionaal als landelijk.

 

Infoavond voor en door bewoners:

Datum: dinsdag 3 december

Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) eindtijd 22.00 uur

Locatie: Het Anker, Grootdorp 73,  5815 AN Merselo

Hier een BELANGRIJKE LINK http://stopvliegbasisdepeel.nl/Home/ Hier wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en updates van de vliegbasis De Peel.Deze website is bedoeld voor het geven en verzamelen van informatie aan omwonenden t.a.v. de reactivering van Vliegbasis de Peel.

Eerste stappen reactivering Vliegbasis De Peel

Nieuwsbericht  13-06-2019 | 16:19

Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. Daardoor is De Peel op termijn weer in gebruik te nemen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeenten en omwonenden.

Luchtfoto van De Peel.

Toon opties Een oude luchtopname van De Peel (Foto: NIMH).

Behoefte aan ruimte

Defensie heeft nu weinig ruimte voor militaire vliegactiviteiten door het afstoten van de Vliegbases Soesterberg en Twenthe en marinevliegkamp Valkenburg. Dat was door de bezuinigingen nodig. Nu de Defensiebegroting groeit, neemt de behoefte aan ruimte weer toe. Defensie onderzoekt op alle actieve velden welke ruimte er nog over is voor de huidige en voorgenomen vliegactiviteiten. De ruimte die hoort bij vliegbasis De Peel kan niet worden gemist.

De wet verplicht Defensie om voor alle militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een luchthavenbesluit vast te stellen. Zonder dat kan het ministerie na 2021 geen vliegactiviteiten meer uitvoeren op De Peel. Met een luchthavenbesluit is dat na 2021 eventueel wel mogelijk.

Geen extra geluidsruimte

In de te maken milieueffectrapportage (MER) worden verschillende varianten voor het gebruik van de militaire luchthaven De Peel onderzocht. Uitgangspunt hierbij is de omvang van de huidige geluidszone: het gebruik leidt niet tot een vergroting van deze zone. Dat betekent dat er geen extra (geluids)ruimte wordt gevraagd.

De maximale variant binnen de huidige geluidszone komt neer op 12 jachtvliegtuigen die zo’n 3 keer per jaar in perioden van ongeveer 6 weken vanaf De Peel opereren en daar in die tijd ook zijn gestationeerd. Ook helikopters kunnen gebruik maken van deze ruimte. Met de ingebruikname van De Peel kan de Koninklijke Luchtmacht beter voorbereid op missie gaan.

Vliegbasis De Peel maakt onderdeel uit van de Luitenant-generaal Bestkazerne, waar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando is gevestigd. Dat blijft ook in de toekomst zo.bron:https://www.defensie.nl

 

 

 


«   »