overloon nieuws

Home » Nieuws » Reactivatie vliegbasis de Peel

Reactivatie vliegbasis de Peel

Gepubliceerd op 17 december 2019 om 20:01

Gisterenavond 16 december is er door de gemeente Venray een informatieavond georganiseerd voor de bewoners uit Merselo die in de 40 Ke geluidzone wonen. Nou zegt 40 Ke geluid ons burgers niets maar in Leeuwarden, waar de eerste F35 straaljager gestationeerd is, is een geluidmeetnet opgezet.

Op 1 kilometer van de startbaan is het geluid van een opstijgende F35 109 Decibel (dB) en op 9 kilometer nog steeds 92 dB. Overloon ligt op 4 kilometer van de startbaan en haar inwoners zullen, bij een hergebruik van het militaire vliegveld, geconfronteerd worden met ernstig overlast gevend geluid van  de F35 straaljagers. Zelfs in Vierlingsbeek, Groeningen en Maashees zal de overlast van geluid een onontkoombaar feit zijn. Helaas heeft het bestuur van Boxmeer, waarvan de burgemeester al over de datum is, geen interesse getoond om haar bevolking op  hun rechten als burger te wijzen. Dat heeft wethouder van der Putten van de gemeente Venray gisteren wel gedaan.

  1. Iedere burger kan een zienswijze (bezwaarschrift) indienen bij Defensie zodra de Milieu effect rapportage (MER) klaar is (mei 2020). Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft doe daar dan een beroep op, indien u geen rechtsbijstandsverzekering heeft en wilt meedoen met een collectief beroep meldt u dan bij Sumrin advocaten in Deurne, zij coördineren het collectief beroep op reactivering van de Peel.
  2. Indien er door Defensie geen beroep wordt gedaan op de Crisis en Herstelwet gaat de gemeente Venray ook een zienswijze indienen op de MER van vliegbasis de Peel. Die zienswijze komt, evenals de zienswijze op de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, op haar website te staan.

(zie hiervoor de gemeente website)  https://www.venray.nl/reactivering-vliegbasis-de-peel

Deze zienswijze kan dan door iedereen worden gebruikt om zelf ook een zienswijze in te dienen. De gemeente Venray heeft Defensie schriftelijk laten weten dat de voltallige Raad tegen een heractivatie van de Peel is.

  1. Er zijn bij de burgers leefbaarheids zorgen. Hoe gaat het straks op scholen als er gevlogen gaat worden, is de leerkracht dan nog verstaanbaar voor de kinderen in de klas? Kunnen de kinderen zich nog concentreren? Kan je in huis nog een verstaanbaar gesprek voeren zonder steeds te moeten stoppen vanwege het lawaai. Wordt onze nachtrust verstoord door het vlieglawaai etc. Afgelopen week is er al op twee avonden boven ons gevlogen, maak bezwaar bij Defensie over dit lawaai.

https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier

  1. Voor het meten van vliegtuiggeluid van straaljagers en helikopters zou er, bij doorgang van vliegbasis de Peel, ook een geluidsmeetnet kunnen worden opgezet. Wij als burgers en de omliggende gemeenten zullen hier op moeten aandringen omdat Defensie hier geen oren naar heeft, zij houden het liever bij staffelen, zo ondoorzichtig mogelijk voor de burgers in kwestie. De geluiden onder de 65 dB tellen echter niet mee bij een beoordeling van overlast omdat Defensie deze drempel heeft ingebouwd.
  2. Ook kwam ter sprake dat er een boer gewond is geraakt door een van zijn koeien die door het geluid van een straaljager was geschrokken. Hij dient ook gebruik te maken van het klachtenformulier en / of van de telefoon; (030) 218 04 20 / (030) 218 04 58 / (030) 218 04 44

https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/schade-melden

  1. Waardevermindering van uw woning: iemand die zijn huis in Merselo te koop heeft staan meldde gisteren al dat de kopende partij 75% minder bood dan de vraagprijs sinds de plannen van reactivatie er liggen. Zijn huis zou volgens de kopende partij alleen nog geschikt zijn voor het huisvesten van Polen gedurende de oogsttijd. Helaas is hierover geen klacht in te dienen of verhaal te halen, de gemeente zal echter wel omlaag moeten met het innen van de OZB belasting.
  2. Defensie heeft wel een “inspraak clubje” opgericht: een adviescommissie Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM). Hierin zitten buiten de mensen van Defensie, Provincies Limburg en Noord Brabant en Gemeenten Venray en Gemert -Bakel twee burgers! Uit Venray is dat de heer J. Houba. De vergaderingen van de COVM zijn in het stadhuis van Venray en worden voorgezeten door iemand van de Provincie. De volgende vergadering van de COVM is op 13 februari 2020 om 10.00 uur en is voor iedere burger openbaar en vrij toegankelijk.

Tot zo ver deze update voor degene die er gisteren niet bij waren en toch op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen van de reactivatie van vliegbasis de Peel.

Fred Eggink, een betrokken burger uit Boxmeer.


«   »