overloon nieuws

Home » Nieuws » straat in beeld

straat in beeld

Gepubliceerd op 11 april 2021 om 11:13

De betekenis van straatnamen is vaak zeer verrassend.Veel straatnamen duiden op een bepaalde periode in de geschiedenis of zijn de namen van mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld.

In de rubriek ‘Straatnaam in Beeld’ ben ik  op zoek naar de verhalen die achter het blauwe straatnaambordje verscholen gaat. Deze week: pastoor van Boxtellaan

Betekenis van de straatnaam pastoor van Boxtellaan 

In het najaar van 1944 werd Overloon van de aardbodem weggevaagd door het oorlogsgeweld. Alles maar dan ook alles was verwoest, ook de kerk, het zusterklooster met bejaardentehuis, de scholen..Pastoor van Boxtel
In 1942 was pastoor van Boxtel in Overloon gekomen. Hij dacht hier in een gespreid bedje terecht te zijn gekomen, maar na de bevrijding stond hij voor de gigantische taak om alles van de grond af weer op te bouwen. En dat heeft hij ook op zijn onnavolgbare manier gedaan.

De bouw van de nieuwe kerk had heel wat voeten in aarde. Op het bisdom vonden ze die Overloonse pastoor "gene gemekkelijke". Hij vertikte het Overloon op te schepen met een traditionele kerk. Hij bezocht vele kerken in binnen- en buitenland en zijn keuze viel uiteindelijk op een Zwitsers ontwerp.
Op 8 december 1955 werd de eerste steen gelegd en met Kerstmis 1956 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen.
Sinds de bouw van de nieuwe kerk draagt de parochie ook de naam van de H. Antonius van Padua.De H. Theobalduskerk is ontworpen door architect Strick uit Boxtel. Het is een open ruimte. Alle lijnen van het gebouw lopen naar het priesterkoor. Het front is breder, terwijl de vloer afloopt naar het priesterkoor toe, zodat er vanuit heel de kerk goed zicht is op het altaar. Dat altaar is geschonken door de toenmalige R.K. Bond van Kolenhandelaren, die de H. Theobaldus als patroon had.lees meer op bron:https://www.theobaldusparochie.nl/ovloon-kerkinloon.html

Noodkerk en Noodpastorie
Na de oorlog kwam de wederopbouw snel op gang. In 1945 werd een noodkerk met pastorie, die door pastoor Van Boxtel "missiestatie" werd genoemd, in gebruik genomen. Overloon met al zijn witte noodwoningen

HerontwikkelingBoerenbondOverloon14-12-201331.jpg

had de uitstraling van een missiedorp. de klokkenstoel met daarin de klok, die in 1942 werd geroofd door de Duitsers, maar na de oorlog in Overloon terugkwam. Nu luidt ze als middelste klok in de toren van de nieuwe kerk nog steeds bij blijde en bij droevige gebeurtenissen lees meer op bron:https://www.tracesofwar.nl/sights/73689/Sporen-van-de-Oorlog-Overloon-4-Noodkerk-en-Noodpastorie.htm

De geschiedenis van het Gemeenschapshuis in Overloon.

Na de 2e wereldoorlog ontstond er een plan om een parochiehuis te realiseren. Een plaats waar mensen zich kunnen ontwikkelen en samen plezier maken. De grondlegger van dit plan is Pastoor Van Boxtel.

De eerste ideeën zijn in 1947 ontstaan. Pastoor van Boxtel was tijdens de wederopbouwperiode van Overloon van 1947 tot 1949 -via publicaties in Ons Eigen Erf- actief om de bevolking van Overloon te overtuigen van de noodzaak van een parochiehuis. Na falende pogingen om na de oorlog een noodgebouw te plaatsen vatte Pastoor van Boxtel het plan op om een geheel nieuw parochiehuis te bouwen. 25 oktober 1947 publiceerde hij het plan om met behulp van een renteloos krediet van de bevolking van Overloon “Ons Gemeenschapshuis” te realiseren. Hij slaagde erin om de Overloonse bevolking -berooid door de recente oorlog in een totaal vernietigd dorp- te bewegen het geld bij elkaar te brengen voor de benodigde renteloze lening. Menig Overloner stelde na een bezoekje van de pastoor -al dan niet onder lichte dwang- zijn deel aan deze lening beschikbaar. Het Gemeenschapshuis kon -naast de eigen inkomsten door verkopen en huur- rekenen op een vast deel van de winsten van de plaatselijke Boerenleenbank.
In november 1948 werd overwogen om de noodkerk tot Gemeenschapshuis om te bouwen.lees meer op bron:https://www.depitoverloon.nl/index.php/historie

Pastoor M.J. van Boxtel, die in 1942 in de parochie aan de slag ging. In de jaren vijftig werd hij in zijn pastorale taken ondersteund door de franciscaan A.J.H. Backelandt.In de jaren zestig verzorgde pastoor Van Boxtel nog steeds de heilige mis in de Theobalduskerk, zo staat in de Piusalmanak van dat jaar. In 1967 nam hij afscheid. Op de foto zien we de oudgediende zwaaien naar alle aanwezigen tijdens deze bijzondere gebeurtenis. Was jij er misschien bij die dag? Reageer hieronder en deel je herinneringen aan de kerk, de parochie en de geestelijken van vroeger.

Pastoor Van Boxtel

 

Afscheid van pastoor M. van Boxtel op 22 november 1967. (Fotostudio Jan Waarma

lees meer op bron:https://www.wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/de-theobalduskerk-in-overloon,

Het ontstaan van De Huibuuke

Het ontstaan van de Huibuuke is opmerkelijk, omdat de eerste aanzet tot oprichting van de carnaval in 1954 gegeven werd door pastoor van Boxtel. Hoewel de meeste geestelijke leidsmannen hun parochianen wilden beschermen tegen al het kwaad dat hen tijdens de dagen van plezier kon overkomen, stond Van Boxtel juist aan de wieg hiervan.

Aan het begin van de vijftiger jaren werd carnaval voornamelijk gevierd in de wat grotere dorpen en steden, zoals Venlo en Venray. De Lónse jeugd trok daar vaak naar toe, hoewel er op carnavalszondag ook in het eigen dorp al dansavonden werden georganiseerd. Op één van die avonden werd in 1954 bij Fren Deriet – het huidige Hof van Loon – Harrieke Goossens spontaan uitgeroepen tot Prins.

Harrieke – ook wel Goske genoemd – was conciërge van het museum, koster en een soort vaderfiguur van de Fanfarejeugd. Pastoor van Boxtel die niet graag zag dat de jeugd buitendorps ging om carnaval te gaan vieren heeft waarschijnlijk deze gebeurtenis aangegrepen om de carnaval ook ien Loën van de grond te krijgen. Hij benaderde daarvoor het bestuur van het Oorlogsmuseum dat elke zondag na de Hoogmis – onder het genot van een borreltje – vergaderde. Harrie van Daal, Huub van Glabbeek, Bert Weijmans en Jan van de Berg werden daarmee de eerste oprichters van de Lonse Carnaval.

 

Prins Helm I

Prins Helm I

Om er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken werd besloten om bij toerbeurt de sportverenigingen (SSS ’18, Korfbalclub, Gymclub jonge boeren en boerinnen, Rijdansclub) en de culturele verenigingen (Fanfare, Gilde, Logeko, Toneel) de Carnaval te laten organiseren. In 1955 gingen de culturele verenigingen van start die Prins Helm I – Wim Verstraaten – uitriepen tot de eerste officiële Prins van de Huibuuke.

De naam
De naam van de Huibuuke is waarschijnlijk gekozen door Harrie van Daal die als voorzitter van de Raad van Elf nauw bij de Carnaval betrokken was.
De Huibuuke mag men in het Nederlands vertalen als Hooibuiken. De naam heeft veel te maken met de ligging van Overloon. De schrale, zeer droge zandgrond bracht in vroegere tijden in de zomer te weinig gras voor het vee. De Overloonse boeren waren dan ook genoodzaakt om in de lager gelegen maasdorpen hooi te vergaren.lees meer op bron:https://www.huibuuke.nl/ontstaan

Bomen gekapt Pastoor van Boxtellaan

 

Overloon-De fraaie bomen aan weerszijde van de pastoor van Boxtellaan in Overloon hebben zowel hun lusten als hun lasten.Vanwege de grote hoeveelheden eikels en blad maar vooral vanwege de schaduwwerking van de grote kronen is
Een besluit om bomen te kappen Op maandag 24 oktober 2016 zijn de werkzaamheden begonnen aan de Pastoor van Boxtellaan van de Bomen van ruim 66 jaar oud worden gekapt Vanwege de grote overlast voor de aanwonenden en de eensgezindheid hierover is toch besloten de reuzen te vervangen door jonge aanplant.

Al langere tijd gaven vrijwel alle bewoners rondom de Pastoor van Boxtellaan aan veel overlast te hebben van de grote Amerikaanse eiken aan de Pastoor van Boxtellaan. Vanwege de grote hoeveelheden eikels en blad, maar vooral vanwege de schaduwwerking van de grote kronen.Een besluit om bomen te kappen, wordt nooit lichtvaardig genomen. Vanwege de grote overlast voor de aanwonenden en de eensgezindheid hierover, is toch besloten de reuzen te vervangen door jonge aanplant.Een ander argument is dat Amerikaanse eiken tegenwoordig alleen nog maar in echt brede straten en lanen worden geplaatst en ze naar verhouding te groot geworden zijn voor deze omgeving. Met de omwonenden is overlegd welke bomen zij beter vinden passen in hun straat. De 28 Amerikaanse eiken worden vervangen door 18 nieuwe Amberbomen (zie foto).

 

 


«   »