overloon nieuws

Tegemoetkoming cultuuraanbieders

Gepubliceerd op 29 april 2021 om 18:56

Net als vele andere sectoren, heeft ook de cultuursector het zwaar. Het Rijk heeft enkele steunmaatregelen getroffen om cultuuraanbieders tegemoet te komen. Het is onmogelijk om alle verliezen te compenseren, maar de gemeente Boxmeer erkent het belang van het behoud van het cultuuraanbod in de gemeente. 

Wethouder kunst en cultuur Willy Hendriks-van Haren: Wij zien het als onze taak om cultuuraanbieders tegemoet te komen en het is belangrijk dat de inwoners van onze gemeente gebruik kunnen blijven maken van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft op cultureel vlak.’’

 

Cultuuraanbieders met waarderingssubsidie 

Cultuuraanbieders die (twee-)jaarlijks financiële steun ontvangen, krijgen nu eenmalig een tegemoetkoming. Hiervoor is het volgende besloten:

  • Lokale cultuuraanbieders in de gemeente Boxmeer aan wie in 2020 een waarderingssubsidie is toegekend, krijgen een ondersteuningsbijdrage van 25% van het in 2020 toegekende bedrag. Met een minimum van €100,- per organisatie.

Een waarderingssubsidie wordt altijd toegekend over de kosten die een organisatie een jaar eerder maakte. Er is bewust voor deze werkwijze gekozen, omdat het jaar 2019 een coronavrij jaar was waarin de exploitatie op een normale wijze verliep. Hieronder vallen verenigingen en organisaties binnen de thema’s: toneel, zang, dans, muziek, erfgoed en kunst & cultuur.

  • Oorlogsmuseum Overloon krijgt een ondersteuningsbijdrage van €50.000,- 
  • De Vaart krijgt een ondersteuningsbijdrage van €500,-.
  • Museum van Postzegel tot Tank krijgt een ondersteuningsbijdrage van €500,-.

 

Daarnaast krijgen de EHBO-verenigingen een ondersteuningsbijdrage van €500,- per organisatie, vanwege de werkzaamheden die zij gebruikelijk verrichten bij evenementen en activiteiten van cultuuraanbieders. 

 

Cultuuraanbieders zonder waarderingssubsidie

Tenslotte is besloten om ook cultuuraanbieders die in 2020 geen waarderingssubsidie hebben ontvangen - omdat zij niet in aanmerking kwamen of dit niet hebben aangevraagd - ondersteuning te bieden. Het gaat hierbij om cultuuraanbieders die een belangrijke culturele bijdrage leveren, zoals zelfstandigen en (vrijwilligers)organisaties in de cultuursector. Zij kunnen als er geen andere tegemoetkoming of noodsteun verstrekt is, in aanmerking komen voor een ondersteuningsbijdrage van €500,-. 

Wilt u een aanvraag doen of heeft u vragen over de tegemoetkoming? Mail naar gemeente@boxmeer.nl t.n.v. afdeling welzijn en leefbaarheid o.v.v. tegemoetkoming cultuuraanbieders. Ook kunt u bellen naar 0485 585911.


«   »