overloon nieuws

Werkgroep Overloon War Cemetery wordt Stichting Overloon War Chronicles

Gepubliceerd op 25 juli 2021 om 10:07

Het bestuur van de nieuwe Stichting Overloon War Chronicles met de zojuist ondertekende stichtingsakte, v.l.n.r.: secretaris Piet Peters, voorzitter Leo Janssen en penningmeester Oscar Huisman.

Een nieuwe officiële organisatienaam, een naam die de ambities en doelen volledig dekt.

 

Eind 2020 werd de werkgroep opgericht met als hoofddoel foto’s en verhalen te achterhalen van alle 281 op de Commonwealth War Graves Commission-begraafplaats in Overloon, in de volksmond het Engelse kerkhof genoemd, begraven militairen.

 

Maar aangezien vanuit de werkgroep al snel meer initiatieven en doelen ontstonden los van het kerkhof dekte de naam van de werkgroep niet alles meer.

Tijd dus voor een nieuwe naam waarbij werd gekozen de werkgroep officiëler te maken via het oprichten van een stichting.

Voorzitter Leo Janssen: “Al onze projecten hebben tot basisdoel de geschiedenis aan de Slag om Overloon levend te houden, uit te dragen. Zowel nationaal als internationaal, mede gericht op de toekomstige generaties.”

 

Naast het fotoproject, waarin binnenkort het aantal van 100 foto’s zal worden overschreden, wordt nu ook het gravenadoptieproject opgestart onder de naam van de stichting.

Janssen: “Particulieren, bedrijven, scholen en organisaties kunnen een of meerdere Britse graven op het CWGC-kerkhof adopteren en zo bijdragen aan de herinnering levend te houden en blijvend eerbetoon te bieden aan de betreffende Britse militairen.”

 

Maar ook initiatieven en projecten die niet rechtstreeks met het kerkhof hebben te maken worden onder de paraplu van de stichting gebracht. Waaronder archief-en kennisprojecten.

Janssen somt op: “We zijn bezig een digitaal archief op te zetten met betrekking tot de Slag om Overloon en Venray, voor iedereen toegankelijk, uit de diverse privé-archieven. Ontsluiting van alle digitale informatie. 

Maar ook een centraal kenniscentrum te vormen m.b.t. de Slag om Overloon in al zijn facetten, daarbij studiegroepen opzetten over specifieke onderdelen van de Slag om Overloon en nationale en internationale gastsprekers uitnodigen. Het kenniscentrum zal voorlopig worden gevestigd in Groeningen, in het Museum van Postzegel tot Tank.

Ook willen we educatieprojecten opzetten en uitvoeren richting basisscholen en voortgezet onderwijs. Daarbij ook gebruik maken van gastsprekers.”

 

Ook in het veld zullen we de stichting aan het werk gaan zien.

Janssen: “Denk aan het opzetten en uitvoeren van battlefield-tours voor bezoekers aan Overloon en daarbij op de locaties de specifieke verhalen vertellen.”

 

Janssen vat samen: “Onder deze stichtingsparaplu wordt de diversiteit aan taken en projecten, expertise en specialistische kennis samengebracht en gecoördineerd. Dat is een ideale basis om initiatieven te kunnen opstarten, te kunnen uitbouwen en tot resultaat te kunnen komen. We zijn dan ook blij met onze stichting, met de nieuwe naam en met het nieuwe krachtige logo.”

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'OVERLOON WAR HRONICLES'

De nieuwe website van de stichting wordt op korte termijn gepresenteerd.

Meer informatie over de Stichting Overloon War Chronicles en de projecten is nu te vinden op:

Facebook: https://www.facebook.com/OverloonWarChronicles 

Email: overloonwarchronicles@gmail.com


«   »