waardering voor vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen

Gepubliceerd op 25 juli 2021 om 15:30

INGEZONDEN BRIEF In "DE BOK" van dit weekend staat een artikel van Burgemeester Karel van Soest In de laatste alinea spreekt hij waardering uit voor al die vrijwilligers die opkomen en zich inzetten voor de vluchtelingen in AZC Overloon.

Op vele manieren wordt er door vrijwilligers  uit omliggende dorpen hulp geboden zoals: vervoer, kleding, schoeisel, fietsen, huisraad, babyspullen, opslag van huisraad, opleidingen, hulp aan basisschoolkinderen, alsmede regelen vrijwilligerswerk zodat de vluchtelingen uit hun AZC-kamertje kunnen, nuttig vrijwilligerswerk doen en met voldoening op de dag kunnen terugkijken, sociale contacten leggen en de cultuur ervaren/Nederlandse taal leren.Zij doen dit omdat ze iets terug willen doen voor de gastvrije ontvangst in Nederland Integreren is een lang en moeizaam proces waar al deze vrijwilligers een steentje aan bijdragen en waarvoor de vluchtelingen zeer dankbaar voor zijn Hartelijk dank Burgemeester van Soest dat u deze groep vrijwilligers niet vergeten bent en Uw waardering laat blijken voor hun vluchtelingenwerk

Jac de Cock

Foto  Jac  bron: "DE BOK" foto website  Jac www.creajac.nl Facebook https://nl-nl.facebook.com/jac.decock