overloon nieuws

Compensatie voor kosten controle coronatoegangsbewijs

Gepubliceerd op 24 november 2021 om 19:57

Als u kosten maakt voor de controle op coronatoegangsbewijzen, kunt u een bijdrage in de kosten aanvragen. De Rijksoverheid de heeft de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen en instellingen te ondersteunen bij de controle daarvan.  

Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld uurloon.

Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

 

Voorwaarden

De bijdrage vergoedt de kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die de CTB’s controleren of de controle daarvan bevorderen en vergemakkelijken (artikel 6.30 van de tijdelijke regeling) in de gemeente Boxmeer.

De volgende kosten komen daarvoor in aanmerking: 

  1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
  2. In geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage.
  3. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten.
  4. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
  5. Materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren.

 

Informatie over het moment en de wijze van indienen van de aanvraag is te vinden op www.boxmeer.nl/CTB.

Te Document download informatie:

en xls-bestand kunt u openen in verschillende xls-lezers, zoals OpenOffice.org.

Rekentool Ctb Vrijwilligers Svz 17112021
Excel – 11,8 KB 114 downloads
Rekentool Ctb Ondernemers Svz 17112021
Excel – 10,3 KB 135 downloads