overloon nieuws

Home » Nieuws » Josefschool

Josefschool

Gepubliceerd op 7 januari 2022 om 18:54

In juni 2020 heeft gemeenteraad ingestemd met de bekostiging van een nieuw schoolgebouw van de Josefschool in Overloon, een integraal kindcentrum gebouwd.

De Josefschool is aan vervanging toe De gebouwen van de Josefschool aan de Theobaldusweg en de Generaal Whistlerlaan in Overloon zijn vlak na de oorlog in 1946 (her)gebouwd als afzonderlijke jongens- en meisjesschool, zoals in die tijd gebruikelijk was. En er is voor gekozen om in de nieuwbouw, naast basisonderwijs ook dagopvang, peuteraanbod en buitenschoolse opvang te huisvesten. Dit om een doorgaande leerlijn te creëren voor de leerlingen en de afstemming tussen opvang en onderwijs optimaal te ondersteunen.

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “We hebben een traject doorlopen met als resultaat dat de inwoners van Overloon hebben gekozen om de school op de huidige plek te herbouwen. We zijn er trots op dat het een op de toekomstgericht gebouw wordt, geheel energieneutraal, waar kinderen van alle leeftijden een plek krijgen”.

Zodra de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, kan de uitwerking van de plannen starten. Het streven is om per schooljaar 2021-2022 het integraal kindcentrum in gebruik te nemen. Tijdens de bouw kunnen de kinderen in delen van het huidige schoolgebouw blijven en zal voor een deel in tijdelijke lokalen worden voorzien. Het bouwproces staat nog in de kinderschoenen en het zal dus nog even duren voordat er daadwerkelijk bouwactie te zien zal zijn. In de tussentijd werkt het team aan de ontwikkeling van het onderwijsconcept, zodat het nieuwe schoolgebouw aansluit bij de visie van de Josefschool. Hier al vast wat foto’s van de Josefschool met dank aan Geert voor de foto’s 

meer info op https://www.josefschool.nl

2020 R 375 Bijlage 3 Bij Aanvraag Rapport BMC Noodzaak Vervanging Josefschool
PDF – 1,0 MB 70 downloads

«   »