Online bijeenkomsten heropening vliegbasis De Peel

Gepubliceerd op 15 januari 2022 om 15:16

Defensie houdt in januari 2 bijeenkomsten over de heropening van De Peel. Experts en medewerkers van Defensie geven in deze bijeenkomsten toelichting op 4 onderwerpen:

  • nut, noodzaak en het proces van de voorgenomen heropening;
  • geluid en F-35-operaties;
  • milieueffectrapportage (MER);
  • natuur.

Door de COVID-19-maatregelen zijn de bijeenkomsten online, via MS Teams.

Datum

U kunt kiezen uit 2 avonden:

  • woensdag 19 januari van 19.00 tot 21.30 uur;
  • maandag 24 januari van 19.00 tot 21.30 uur.

Inhoud van beide avonden zijn hetzelfde.

Geef uw vragen alvast door

Voor elk onderwerp is 30 minuten beschikbaar, waarvan ongeveer 20 minuten voor het beantwoorden van vragen. Heeft u nu al vragen? U kunt deze alvast aan ons doorgeven via het e-mailadres informatiedepeel@mindef.nl.

Aanmelden is niet nodig

Aanmelden voor de online informatieavond is niet nodig. U kunt aan de bijeenkomst deelnemen via MS Teams. Voor deelname aan de bijeenkomst van 19 januari gebruikt u de volgende link: https://tinyurl.com/DePeeljanuari2022 . (De link naar de bijeenkomst van 24 januari wordt hier binnenkort geplaatst)

Lukt het deelnemen aan de online bijeenkomst niet, laat u ons dit dan weten via informatiedepeel@mindef.nl.

Presentaties

De gebruikte presentaties vindt u na de bijeenkomsten op deze pagina.

Sprekers

Bert Kwast

Bert is sinds het begin van zijn loopbaan, op een korte onderbreking bij Binnenlandse Zaken na, werkzaam bij Defensie. Eerst bij de directie Algemene Zaken, later bij het Directoraat-generaal Materieel en weer later bij de Directie Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid. Momenteel houdt hij zich bij de directie Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid vooral bezig met luchtvaartzaken, waaronder de voorbereiding van een aantal luchthavenbesluiten.

Olav Spanjer

Olav is kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en werkzaam op het ministerie van Defensie bij het Directoraat Generaal Beleid. Vanuit het cluster Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving houdt hij zich onder meer bezig met ruimtelijke ontwikkelingen van de luchtvaart.

Peter Hardenbol

Peter is luitenant-kolonel vlieger en sinds 2012 Hoofd Bureau Geluid van de Koninklijke Luchtmacht. Vanuit zijn functie is hij onder andere betrokken bij luchthavenbesluiten en alle dossiers die te maken hebben met (luchtvaart)geluid binnen Defensie. Ook is hij lid van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM).

Laurens-Jan Vijge

Laurens-Jan is als kolonel geplaatst bij de afdeling Luchtoptreden van de Directie Plannen. Hij heeft als F-16-vlieger ruim 10 jaar gevlogen en is eind 2013 als 1e Nederlander omgeschoold naar F-35-vlieger. In 2016 vloog hij met de belevingsvluchten van de F-35 boven Nederland. De afgelopen 2 jaar werkte hij als hoofd Operaties en waarnemend commandant Vliegbasis Leeuwarden. Hij was nauw betrokken bij de invoering van de F-35 en werkte als gesprekspartner voor de omgeving.

Jos Dolderman

Jos is werkzaam bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Amsterdam. Vanaf 1989 is hij betrokken bij veel projecten over geluid rond civiele en militaire luchthavens. De laatste jaren heeft hij vooral gewerkt aan projecten voor Defensie.

Hans Jumelet

Hans werkt bij Royal HaskoningDHV als projectleider voor grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals vliegvelden, havens en spoorverbindingen. Hij werkte de afgelopen 15 jaar aan de milieueffectrapportages voor vliegbases Eindhoven, Volkel, Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Kooy.

Hans van Gasteren

Hans werkt als bioloog/ecoloog op de staf van de Koninklijke Luchtmacht en houdt zich bezig met vogels en vliegveiligheid.

Interactief

Defensie wil u tijdens de bijeenkomst graag anoniem een aantal vragen en stellingen voorleggen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Mentimeter (www.mentimeter.com), een interactieve poll. We nodigen u van harte uit hieraan mee te doen. Het is dan handig dat u hiervoor een 2e apparaat (bijvoorbeeld een smartphone) bij de hand heeft.

Wij hopen u online te mogen verwelkomen!

Meer informatie vindt u op https://www.defensie.nl/onderwerpen

Presentatie online informatiebijeenkomst Reactienota De Peel 19 en 24 januari 

Online Informatiebijeenkomst Reactienota De Peel 19 En 24 Januari 2022 1
PDF – 5,3 MB 114 downloads

 

Lees ook Veroorzaakt F-35 ongezond veel geluidsoverlast?

De inwoners van Friesland kunnen wel zeggen dat die F-35 ongezond veel geluidsoverlast veroorzaakt, maar is dat wel zo?

Moet ook onze regio zich zorgen maken als op vliegbasis De Peel in Vredepeel het nieuwste gevechtsvliegtuig wordt gestationeerd? De eerste F-35 die in Nederland onderdak kreeg, landde in oktober 2019 op vliegbasis Leeuwarden. Het squadron breidde daarna gestaag uit. De omwonenden leerden eerder te leven met de voorganger F-16, maar lukt dat ook met de F-35? Het I Love-team haalde verhaal in Friesland en zag en hoorde de F-35 met eigen ogen en oren. Lees meer op bron:https://www.ilovevierlingsbeekgroeningen.nl/nieuws/regio/91853/veroorzaakt-f-35-ongezond-veel-geluidsoverlast-

 

Friezen lijden onder herrie F-35 Bron:https://www.peelenmaasvenray.nl/

Klik op de foto voor de vergroting

Friezen lijden onze herrie F-35. Wat staat ons te wachten?

 I love Vierlingsbeek en Groeningen