Vaten gestolen

Gepubliceerd op 21 maart 2022 om 19:52

Op woensdag 16 maart, zijn de blauwe vaten die gebruikt werden tijdens de nagebootste drugsdumping gestolen. Het grootste gedeelte van de vaten lagen op dat moment aan de Schaartven in Overloon. Wanneer iemand meer weet over deze diefstal, dan verzoeken wij om contact op te nemen met de politie. Via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Regio Maas en Leigraaf, 21 maart 2022 - In de week van 14 tot en met 18 maart 2022 hebben de politie en de drie gemeenten die deel uitmaken van het Basisteam Maas & Leijgraaf (Boekel, Land van Cuijk en Maashorst) op meerdere locaties enkele ‘dumpingen’ van synthetisch drugsafval nagebootst.

 

 

Hierbij werden blauwe vaten ergens op een plek in het buitengebied en ‘onder verdachte omstandigheden’ achtergelaten. Dit in de hoop dat voorbijgangers van deze dumping een melding zouden doen bij de politie en/of de gemeente. Daarnaast is er in het kader van deze bewustwordingscampagne ook gebruik gemaakt van een zogenaamd ‘lokbusje’. Binnen de regio van het Basisteam Maas & Leijgraaf gaan gemeenten, politie, Belastingdienst en Openbaar Ministerie samen de strijd aan tegen ondermijnende criminaliteit.

 

Anijsachtige geur
Behalve het ‘dumpen’ van drugsafval, plaatste de politie op vijf verschillende locaties in het gebied Maas & Leijgraaf een zogenaamd ‘lokbusje’. Dit was een witte bestelbus, waarvan de laadruimte zichtbaar was gevuld met blauwe vaten. Ook in de cabine van het busje waren enkele verdachte zaken te zien, zoals een gasmasker en latex handschoenen. Verder hing rondom de bestelbus een weeïge-, anijsachtige geur, die ook te ruiken is op plekken waar synthetische drugs worden geproduceerd. Alle melders die contact opnamen met politie of gemeente over de nepdumpingen en/of het verdachte busje, werd natuurlijk meteen verteld dat het een fictieve dumping betrof. In totaal kwamen er 39 meldingen binnen bij gemeenten en politie.

 

Vaten gestolen
Op de derde actiedag, woensdag 16 maart, zijn de blauwe vaten die gebruikt werden tijdens de nagebootste drugsdumping gestolen. Het grootste gedeelte van de vaten lagen op dat moment aan de Schaartven in Overloon. Wanneer iemand meer weet over deze diefstal, dan verzoeken wij om contact op te nemen met de politie. Via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

 

Actieweek Maas & Leijgraaf
De nepdumpingen in combinatie met het lokbusje vormden de aftrap voor de actieweek van het Basisteam Maas & Leijgraaf. Met deze actieweek (van 21 tot en met 25 maart) wil het basisteam niet alleen inwoners meer bewust 
maken van het grote gevaar en de risico’s van (de productie van) synthetische drugs, maar ook de meldingsbereidheid van inwoners verder vergroten. De actieweek bestaat uit twee onderdelen:

 

Sociale mediacampagne ‘Samen voor een veilige buurt’

In de actieweek start een sociale mediacampagne van vier weken, gefocust op het gebied Maas & Leijgraaf. De nadruk van de campagne ligt op (het herkennen van en het gevaar van) hennep en synthetische drugs. Daarnaast komen ook andere aan ondermijning gelieerde aspecten aan bod, zoals onverklaarbare luxe of intimidatie. De campagne wil inwoners op buurt- en wijkniveau aanspreken en brengt zo de verschillende verschijningsvormen van ondermijning dichterbij.

 

Bijtende Bende

Tijdens de actieweek wordt elke dag de zogenaamde ‘Bijtende Bende’ ingezet, op verschillende plekken in de regio. Zo is de Bijtende Bende te vinden op de komende weekmarkten in Uden, Boxmeer, Grave en Cuijk. Ook in het dorp Venhorst komt de bende langs. De mobiele Bijtende Bende draagt bij aan het vergroten van de meldingsbereidheid onder inwoners. In de zogenaamde immersive room ervaren bezoekers in een virtuele 3D-omgeving de impact van drugscriminaliteit en leren zij de belangrijkste signalen herkennen en wat hiermee te doen. De Bijtende Bende is een bus die wordt uitgebouwd als stand met daarbij een tentje. Daarin kunnen deelnemers een leerzaam 3D- spel spelen.