Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 8 augustus 2023 om 19:42

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

Bezorgklachten Maasdriehoek

Je hebt op dit moment De Maasdriehoek in handen, de wekelijkse krant waarin onze gemeentepagina te vinden is. De Maasdriehoek doet er alles aan om de bezorging te garanderen. Mis je ‘m toch een keer in je brievenbus, geef het dan door via https://bezorgklachten.nl/weekblad/klacht/de_maasdriehoek of bel naar: 0413-745983. Zodra je de klacht hebt doorgegeven wordt er actie ondernomen het zo snel mogelijk op te lossen.

 

Houd rekening met je buren en voorkom overlast

Buren, we hebben ze allemaal. Ze wonen boven, onder, links of rechts van ons. In de meeste gevallen is het fijn om buren te hebben. Het houdt de buurt levendig en gezellig. Toch kunnen buren soms overlast ondervinden van elkaar. In veel gevallen zijn buren zich hier niet of onvoldoende van bewust. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met je buurman of buurvrouw lost veel problemen op.

 

De meeste klachten van buren of buurtbewoners komen voort uit lawaai, zoals harde muziek of luidruchtig gepraat. In veel gevallen kan deze geluidsoverlast vrij eenvoudig worden voorkomen. Gewoon, door wat meer rekening met elkaar te houden. Zet de muziek later op de avond zachter of uit en voorkom luidruchtig stemgeluid; want vooral ’s avonds kan dit als storend worden ervaren. In de avond klinken geluiden nu eenmaal harder. Zeker nu de avonden langer zijn en de temperatuur ook in de avonduren aangenaam hoger is, worden veel verjaardags- en andere feestjes verplaatst naar de tuin. In de meeste gevallen is dat geen probleem, maar toch komt het steeds vaker voor dat buren en andere omwonenden verplicht mogen ‘meegenieten’ van zo’n feestje. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Geef je binnenkort een feestje in je tuin? Laat je buren dan vooraf weten dat je een tuinfeestje houdt. Doe in jouw buurt een briefje in de bus waarop staat dat je een feestje geeft. En zet hierop jouw telefoonnummer, zodat buren je kunnen bereiken als er onverhoopt toch geluidsoverlast is. In de meeste gevallen komen buren er dan samen prima uit. En dat is wel zo prettig.

 

Zomervakantie? Een inbraak voorkomen doe je samen

Nu de vakantie volop aan de gang is, neemt het risico op woninginbraken ook weer (licht) toe. In dit bericht een paar tips om de kans op een inbraak tijdens uw vakantie te verkleinen.

 

Informeer buren

Ga je op vakantie? Informeer je buren dat je weg bent. Vraag iemand om de post te verzamelen en de planten water te geven. Inbrekers verkennen namelijk soms eerst de buurt: waar zien zij kansen om later in te breken? Naast de aloude methode om een takje tussen de deur te stoppen, leggen inbrekers soms ook de buitenmat tegen de deur aan. Als het takje op een later moment nog tussen de deur zit of de mat nog hetzelfde ligt, is dat voor de inbrekers een signaal dat er niemand thuis is. Door samen op te letten, hou je de buurt veilig. Een buurt-WhatsApp werkt ook goed tegen inbraken.

 

Woning

Vanzelfsprekend sluit je de ramen en deuren en doe je deze ook op slot. Haal de sleutels eruit en berg deze op. Andere voorzorgsmaatregelen kunnen zijn:

 • Een schemer-geschakelde verlichting bij de toegangsdeuren.
 • Installeer een slimme deurbel.
 • Installeer tijdschakelaars zodat ’s avonds licht aangaat in de woonkamer en elders in huis.
 • Laat gordijnen niet permanent dicht en haal planten niet weg van de vensterbank.
 • Laat in de achtertuin geen ladder of afvalcontainer staan als opstapje naar het balkon.
 • Berg kostbaarheden in een kluis op of geef deze in bewaring.
 • Snoei struiken in de voortuin zodat vanaf de straat de voordeur en ramen goed zichtbaar blijven.
 • Camera in beeld

Social media

Ook inbrekers zitten op sociale media. Ze houden in de gaten of u weg bent, zodat ze op dat moment hun slag kunnen slaan. Het is beter om foto’s van je vakantiebestemming te plaatsen als de vakantie voorbij is.

 

Sluit aan bij Burgernet

Burgernet is een initiatief om gezamenlijk de veiligheid binnen de gemeente te verhogen. Burgernet is niet alleen bedoeld om criminaliteit tegen te gaan, maar wordt ook ingezet als er mensen worden vermist. Voor meer informatie en aanmelding: www.burgernet.nl

 

Melden verdachte situatie

Vaak dankzij oplettende getuigen kan de politie verdachten van een (poging) inbraak aanhouden. Ben je getuige van een verdachte situatie, zie je verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren en is er direct hulp nodig? Meld dit bij de politie via 112. Probeer een locatie, signalement en andere bijzondere kenmerken van personen of kentekens van auto’s te onthouden en geef dit door aan de meldkamer. Als het niet dringend is, kun je informatie doorgeven via 0900-8844.

Doe altijd aangifte als er is ingebroken. #Veiligheiddoenwesamen

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische laadpaal - aan Groeningsestraat te Groeningen
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische laadpaal - aan Kerkstraat te Westerbeek
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische laadpaal - aan Mgr. Borretweg te Grave
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische laadpaal - aan de Kling te Cuijk
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische laadpaal - aan Kerkplein te Beugen
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische laadpaal - aan de Ten Holtweg Gassel
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische laadpaal - aan Kloosterhof te Vierlingsbeek
 • Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Dorpsstraat te Ledeacker
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische laadpaal - aan ’t Flieren te Vianen
 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrische laadpaal - aan Ekster te Boxmeer
 • Tijdelijk afsluiten van de brug - Hoekstraat te Rijkevoort
 • Tijdelijk afsluiten van de brug - Hoekstraat, Rijkevoort
 • Instellen van een tijdelijk parkeerverbod op de openbare parkeergelegenheid aan de Markt in Cuijk van 5 september 2023 08.00 tot en met 13 september 2023 22.00 uur, het instellen van een wegsleepregeling en het afsluiten van de openbare ruimte Markt (tussen Kaneelstraat en Grotestraat) - Markt te Cuijk
 • Instellen van een parkeerverbod met wegsleepregeling - Hoofdwagt, Trompetterstraat en Hoofschestraat te Grave

| Overige

 • Bekendmaking bestuurlijke geldvordering
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Park 5

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een stapsteen dmv graven poel en aanleg van houtopslag Broekkant ong. Beers (achter huisnr. 3, kadastraal N 692, N 231, N 206, N 207)

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Lange Heggen ongenummerd, Beugen, kadastraal BMR00 F 1984

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een woonunit Lange Heggen 21 Beugen, kadastraal BMR00 F 1984

| Overige

 • Publicatie overeenkomst project “Provincialeweg 4, Beugen”
 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Beugen, Molenhei 12
 • Publicatie overeenkomst project “Haart ong., Beugen”

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame Koorstraat 61, 5831GH Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis en het aanleggen van een inrit/uitweg van Sasse van Ysseltstr 17, 5831HB Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een buitenberging, Jan Porcellisstraat 1, 5831TR Boxmeer, kadastraal BMR00 L 3592

| Overige

 • Alcoholwetvergunning verleend voor Brasserie De Bock BV, Raadhuisplein 3, 5831 JX Boxmeer
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het pleinfeest 2023 van 25 tot en met 27 augustus 2023 Veerstraat 1, 5831JL Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het verlengen van een terrasvergunning voor Brasserie De Bock in Boxmeer Raadhuisplein, Boxmeer
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een afvalcontainer van 25 juli tot en met 4 augustus 2023 de Acacia 12, 5831SH Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van Sportstuif Kinderopvang Sportlaan 3, 5431AP Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruik van locatie t.b.v. sportieve BSO Sportlaan 3, 5431AP Cuijk
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een buurtfeest op 26 augustus 2023 Het Zand 28, 5431EE Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis St Annastraat 23, 5431BE Cuijk

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een reeds bestaande kleinschalige B&B Waterkering 29, 5432KE Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een kapsalon Weldaad 2b, 5431SM Cuijk

| Overige

 • Kennisgeving intrekking aanvraag APV-ontheffing Grotestraat 99, 5431DJ Cuijk
 • Buiten behandeling laten aanvraag evenementenvergunning voor Juli 21- Alcoholwetontheffing Molenstraat 52, Cuijk Molenstraat 52, 5431BZ Cuijk
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van kermis Cuijk van 8 tot 12 september 2023
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het Bierfestival ProefLokaal Cuijk op 27 augustus 2023 Markt 1, 5431EC Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een hijskraan op 1 augustus 2023 van 10.00 uur tot 14.00 uur Meidoorn ongenummerd, Cuijk
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van kermis Cuijk van 8 tot 12 september 2023
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van activiteiten tijdens kermis Cuijk van 8 tot 12 september 2023 Grotestraat 56+58 Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten Meester Bongaardsweg 12, 5364PM Escharen
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, Schrijfakkerweg 4a, 5364NC Escharen

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de woning Mars en Wijthdijk 3, 5361MA Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een ventilatieproject Stoofweg 4, 5361HZ Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbreden van een bestaande inrit/uitweg Vroegeling 3, 5361MN Grave

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het renoveren van kozijnen Mars en Wijthdijk 5, 5361MA Grave
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verduurzamen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden Maasstraat 5, 5361GE Grave
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een deur op 2e verdieping Jan van Cuykdijk 2, 5361HM Grave

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het ballonnenfestival Grave op 11 en 12 augustus 2023 Jan van Cuykdijk ongenummerd, Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis Rijkevoortseweg 1a, 5443PG Haps

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hoefseweg 2, Haps
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van Spring Kinderopvang Kerkstraat 5a, 5443AA Haps
 • Melding Mobiel Breken – Schuttersweg 16 Haps

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van bestaande bedrijfsgebouwen voor caravanstalling en opslag Klotweg 1A, 5445ND Landhorst

| Overige

 • Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval-De Quayweg 10 Landhorst
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Landhorst, Kerkstraat 10

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis Eikenlaan 19, 5453RT Langenboom
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het houden van Beter leven 1 ster vleeskuikens Karweg 10, 5453SB Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een houtopstand van circa 600 bomen per hectare Hoenderstraat naast nr. 22, 5846AE Ledeacker, kadastraal OLO00 I 19 en I 20
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een houtopstand van circa 600 bomen per hectare Hoenderstraat naast nr. 22, 5846AE Ledeacker, kadastraal I 19 en I 20

 

Linden

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Reguliere omgevingsvergunning verleend - De Geest 8, Linden

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – De Geest 8, Linden

 

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen, restaureren en verduurzamen van kasteel Aldendriel Kasteelsestraat 2, 5451NZ Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitweg Meidoornweg 13 Mill, kadastraal MIL00 R 767

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning 't Kavelt 23 Mill

| Overige

 • APV-ontheffing verleend voor de schenktijden van Jongerencentrum De Wissel op 12 augustus en 16 september 2023 Spoorstraat 41, 5451GA Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een gebouw tot een Bed en Breakfast Rijtjes 5, 5441XG Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit/uitweg Loonseweg ongenummerd, Oploo, kadastraal OLO00 A 893

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Striep 2, Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw/woning met een aanbouw Museumpark 5a, 5825AM Overloon

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Rondweg 2e Overloon
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Overloon, Herdersveld
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Heikant 6a, Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor ODBN/het realiseren van een mono-vergister Walsert 9, 5449AD Rijkevoort-De Walsert

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen/werkzaamheden uitvoeren voor een HD gasleiding Kampweg/Kapelstraat ongenummerd, Rijkevoort - kadastraal BMR00 X 705
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een woonhuis Koningsspil 32 Rijkevoort - kadastraal BMR00 W 1731

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Koningsspil 24 in Rijkevoort
 • Besluit maatwerkvoorschriften – Koningsspil 24 Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een AdBlue opslag en aftankmogelijkheid Stalenberg 18, 5836AW Sambeek

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de Sambeek kermis van 25 tot en met 28 augustus 2023 Pastoor de Vochtplein 1, 5836BE Sambeek

 

St. Agatha

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van een nationale motorcross op 02-09-2023 Hertraksestraat 30a, 5435XM Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt met 13 appartementen Breestraat ongenummerd, Sint Anthonis, kadastraal OLO00-B-2605
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een bestaande schuur Peelkant 61, 5845EG Sint Anthonis

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een schaftunit, toiletunit en een afvalcontainer van 23/8-05/09 Parkeerplaats Jan Linders, de Merret, Sint Anthonis
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Sintunnis Wandelt op 15 en 16 september 2023 Sint Anthonis, Land van Cuijk, Noord-Brabant

 

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed & breakfast Lactariaweg 34, 5844AJ Stevensbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een mantelzorgwoning in tuin Cerespark 13, 5844AE Stevensbeek

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van beekontwikkeling Sint Jansbeek, traject Koudenhoek Vierlingsbeek, Land van Cuijk, Noord-Brabant, kadastraal VLB00 P 233
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een onderkelderd poolhouse Grotestraat 31a, 5821AB Vierlingsbeek

| Overige

 • Melding Mobiel Breken – Kiekuutweg 1 Vierlingsbeek

 

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel Franssenstraat 136a, 5434SK Vianen NB

 

Vortum-Mullem

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Sint Hubertusstraat ong. Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Overige

 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken Jan Linders tot Albert Hein Lepelstraat 1, 5446AG Wanroij
 • Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Wanroij, Klef 7
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Kermis Event Wanroij van 4 tot 8 augustus 2023 Lepelstraat 3 en 3a, 5446AG Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen antenne-opstelpunt Beekstraat nabij kruising Nieuweweg Westerbeek