De toekomst van Nederland hangt af van onze keuzes

Gepubliceerd op 3 november 2023 om 08:50

De verkiezingen voor de Tweede Kamer bieden de kans om een samenleving dichterbij te brengen die is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid.

In een rechtvaardige samenleving heeft iedereen gelijke kansen. Dat vereist beleid dat is gericht op het verbeteren van de positie van werknemers met flexibele contracten en lage inkomens, een eerlijk belastingstelsel en het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. Ook is het nodig om het woningaanbod beter af te stemmen op burgers met een lager inkomen door meer betaalbare woningen te bouwen.

Een duurzame samenleving houdt rekening met de grenzen van onze planeet; dit vergt een krachtige aanpak van de klimaatcrisis. Daarom moeten we de overstap naar een groene economie versnellen en investeren in schone en veilige energie, duurzame landbouw en milieuvriendelijk openbaar vervoer. Bovendien moeten we resoluut optreden tegen milieuvervuiling om de kwaliteit van ons leefmilieu te waarborgen. Zo bouwen we samen aan een betere toekomst, niet alleen voor onszelf, maar ook voor komende generaties.

 

André Vermeulen.