meldlijn vuurwerkoverlast

Gepubliceerd op 6 december 2023 om 20:12

Ook tijdens de komende jaarwisseling treden politie, Openbaar Ministerie, het Bureau Halt en de gemeente Land van Cuijk op tegen vuurwerkoverlast. Iedereen kan vuurwerkoverlast melden via het speciale telefoonnummer: 06-13662347. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente kunnen op deze manier snel reageren op een melding.

De meldlijn is bereikbaar van woensdag 27 december tot en met vrijdag 30 december tussen 14.30 en 22.00 uur. Op zaterdag 31 december is de meldlijn bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden is het nummer van de regionale politie bereikbaar onder het telefoonnummer: 0900 – 8844.

 

Proces-verbaal bij bezit illegaal vuurwerk
De Politie maakt direct een proces-verbaal op bij het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk. De afhandeling vindt plaats via het Openbaar Ministerie. Jeugdige overtreders in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen een verwijzing naar het bureau Halt.

8_vuurwerk.webp

 

Melden opslag vuurwerk
Politie en gemeente controleren ook streng op de opslag van vuurwerk. Onrechtmatige opslag levert grote risico’s op voor de woonomgeving. De opslag van vuurwerk moet voldoen aan strenge veiligheidseisen en is alleen toegestaan met vergunning. Heeft u het vermoeden van de opslag van vuurwerk in uw omgeving, dan kunt u dat melden via de speciale meldlijn of bij de politie. Melden kan ook anoniem bij Misdaad Anoniem via telefoon: 0800 – 7000.

 

Alles wat u moet weten over vuurwerk: Meldingen, Regelgeving, en Veiligheid

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast.

Lees meer »