Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 20 februari 2024 om 19:58

Het Gemeentenieuws uit het Land van Cuijk is een belangrijke bron van informatie voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis. Dit nieuwsplatform biedt een overzicht van ontwikkelingen, evenementen, besluiten en projecten die van invloed zijn op het dagelijks leven in deze regio.

Landelijke Opschoondag 2024: Doe je mee?!

 

Zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag. In heel Nederland gaan vrijwilligers de straat op om zwerfafval op te ruimen. Want Nederland zwerfafvalvrij, dat doen we samen! Daarom slaan we ook in de gemeente Land van Cuijk de handen ineen en zetten ons in tegen zwerfafval.

 

Wie kan er meedoen?

Je kunt alleen, met familie of bekenden of met een vereniging meedoen.

Voor verenigingen is er een kleine financiele vergoeding. Te gebruiken voor bijvoorbeeld een broodje tijdens het werk.

 

 

Scholen ook aan de slag

Ook voor de scholen organiseren we opschoondagen. Zij kunnen in de week na de Opschoondag, op maandag 25 maart tot en met donderdag 28 maart, met de klas of de hele school meedoen.

 

Materialen

Wanneer je deelneemt aan een van de opschoondagen dan krijg je van ons alle benodigde materialen: veiligheidshesjes, knijpers, handschoenen en afvalzakken. Je bepaalt zelf waar je gaat opschonen. Wij komen de materialen en het ingezamelde afval na afloop ook weer bij je ophalen.

 

Meld je tijdig aan

Steek jij ook de handen uit de mouwen? Meld je dan uiterlijk 13 maart 2024 aan met het aanmeldformulier op www.gemeentelandvancuijk.nl/lod. Dan kunnen wij tijdig de materialen regelen.

 

Meer informatie

Wil je meer informatie of kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met gemeente Land van Cuijk via afval@landvancuijk.nl  onder vermelding van Landelijke Opschoondag.

Of bel naar (0485) 85 4000.

 

Korte termijn pacht landbouwgrond
Gemeente Land van Cuijk

 

Bekendmaking

 

De gemeente Land van Cuijk verpacht ook gronden voor een korte periode, meestal voor een jaar. Vaak gaat het om percelen landbouwgrond, die op termijn ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet (woningbouw, natuurontwikkeling, ruilgrond o.i.d.). Zolang er nog geen concrete plannen zijn, worden ze kortdurend verpacht.

 

In december 2023 heeft de gemeente al een eerste inschrijvingsronde gehouden. Niet alle percelen zijn na deze inschrijvingsronde gegund. Daarnaast zijn er nog enkele andere percelen beschikbaar gekomen uit reguliere pacht. De gemeente is daarom van plan om voor het tijdvak 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 deze beschikbare landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven.

 

De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijving staat open vanaf 14 februari 2024 tot en met 1 maart 2024. Hebt u meerdere bedrijven die ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel (met verschillende KvK nummers) dan kunt u echter maar voor één bedrijf inschrijven.

Er kan wederom maximaal ingeschreven worden op 2 kaartnummers, indien je beschikt over een volwaardig (reëel) agrarisch bedrijf met als hoofdberoep land- of tuinbouw. Mocht je naar aanleiding van de eerste inschrijvingsronde al kaartnummers toebedeeld hebben gekregen dan krijgen inschrijvers die nog geen grond toebedeeld hebben gekregen de voorkeur.

 

Heb je n.a.v. de bekendmaking, de procedure of de op de website te raadplegen informatie vragen of wens je een toelichting dan kun je contact op nemen met de medewerkers van het clusters Grondzaken. De medewerkers van het clusters Grondzaken zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0485-854000 of via gemeente@landvancuijk.nl.

 

Op de website van de gemeente kun je zien welke gronden (percelen) worden verpacht en hoe je daarvoor in aanmerking kunt komen. Kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht-korte-termijn

Hierbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat percelen die als grasland aangegeven staan op de kaart ook als grasland gebruikt dienen te worden.

 

Er zijn specifieke kaartnummers waar afgeweken wordt van de pachttermijn van één jaar of waar specifiek nadere voorwaarden gelden.

 

LIB 27:  op perceel geldt een spuitvrije zone.

 

LIB 75: hier geldt afwijkende pachttermijn, pacht eindigt 31 oktober 2024.

 

LIB 133: hier geldt afwijkende pachttermijn, pacht eindigt 31 oktober 2024.

 

LIB 145: perceel is (mogelijk) besmet met knolcyperus.

 

LIB 159: perceel dient natuurvriendelijk beheerd te worden. Op perceel dient een bodemstructuur verbeterende teelten zoals graan –en/of luzerneteelt (geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest); in verband met proef in kader biodiversiteit door universiteit Wageningen.

 

LIB 172: perceel dient natuurvriendelijk beheerd te worden. Op perceel dient een bodemstructuur verbeterende teelten zoals graan –en/of luzerneteelt (geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest; in verband met proef in kader biodiversiteit door universiteit Wageningen.

 

LIB 173: perceel wordt deels ingericht als ecologische verbindingszone; uitvoering hiervan medio augustus 2024. Het gedeelte dat ingericht gaat worden is niet gearceerd op de tekening en zou tot augustus in beheer (maaien) meegenomen kunnen worden. Perceel dient natuurvriendelijk beheerd te worden. Geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest in verband met proef die uitgevoerd wordt in kader biodiversiteit door universiteit Wageningen.

 

Planten en struiken maken plaats

Bloemrijk en kruidenrijk grasmengsel voor gevarieerder groen

 

 

De gemeente Land van Cuijk is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van al het groen in de openbare ruimte. Aannemers voeren het onderhoud uit. Om verschillende redenen gaat er op plekken iets veranderen aan de inrichting en het onderhoud. Planten en struiken maken hier en daar plaats voor een bloemrijk en kruidenrijk grasmengsel. Waarom? Hieronder lees je er meer over.

 

 

De inrichting en het onderhoud van het groen past bij het gebied. In het centrum van een dorp of wijk komen meer mensen en vinden evenementen plaats. Daar is meer zorg voor het groen nodig. In de woonwijken of het buitengebied is het minder druk. Daar zien we een andere inrichting en laten we de natuur iets meer haar gang gaan.

 

Verschillende aannemers werken aan het onderhoud van het openbaar groen. Bij het onderhoud aan het groen gelden verschillende wettelijke regels. Zo mogen de aannemers niet met gif werken. En ook wil de gemeente dat aannemers voor een deel werken met mannen of vrouwen die moeilijk aan werk kunnen komen. En natuurlijk zijn er veiligheidseisen. De aannemers werken immers vaak langs drukke wegen. Dat moet voor hen en de andere  weggebruikers veilig gebeuren. 

Er zijn wegen waar de planten en struiken veel onderhoud vragen. Bijvoorbeeld omdat ze vaak gesnoeid moeten worden. Of omdat er veel onkruid tussen groeit. Om het onderhoud veilig uit te voeren zou de weg afgesloten moeten worden voor verkeer. Dat zorgt voor ongemak en ergernis. Voorbeelden zijn: de Hapsebaan in Cuijk, de Lange Linden in Katwijk en de Julie Postelsingel in Boxmeer.

 

De wereld staat niet stil. Omstandigheden veranderen. Zo verandert het klimaat. Het wordt warmer. Periodes met droogte en hevige regenval wisselen elkaar af. Er zijn steeds minder bijen, vlinders en andere insecten. Het verkeer wordt steeds drukker. Het wordt gevaarlijker om langs de weg te werken. Aannemers kampen soms met personeelstekort.

 

Dit alles vraagt om aanpassingen. Bij het onderhoud van het groen denken we daarom voortdurend: Hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Hoe sluiten we meer aan bij deze tijd?

 

Een van de oplossingen is om langs sommige wegen de beplanting te verwijderen. Daarvoor in de plaats komt een bloemrijk en kruidenrijk grasmengsel. Daarmee wordt het groen gevarieerder. Het gras maaien we dan twee keer per jaar.  

 

Dat heeft veel voordelen. Het is veiliger want snoeien en schoffelen langs de weg hoeft niet meer. Er is geen verkeershinder door omleidingen of een afgesloten weg. Het bloemrijke gras zorgt voor meer variatie. Vlinders, bijen, hommels en andere insecten krijgen meer kans. Het gras verhoogd de biodiversiteit. En tot slot, het scheelt ook werk. De werkuren die we daarmee besparen kunnen we op andere plaatsen voor groenbeheer inzetten.

 

Het zal even wennen zijn. Het groen zal er anders uitzien. Iets minder strak en aangeharkt. Meer natuurlijk. Of het mooier is, is een kwestie van smaak. Maar het is om vele redenen een verstandige keuze.

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de gemeente Land van Cuijk. Vraag naar Jeroen van Hagen, Adviseur Cultuurtechniek, jeroen.vanhagen@landvancuijk.nl of bel via 0485 – 854000.

 

Lees het gemeentenieuws Land van Cuijk ook digitaal gemeentenieuws te lezen? Klik dan snel op deze link. 

Doe mee aan 30 dagen gezonder!

Over wat gezond is, kunnen we heel lang praten. Maar over wat voor jou ‘gezonder’ is, hoef je vast niet lang na te denken. Dat weet je wel.

Maar… weten is nog geen doen. Door een maand lang een gezonde uitdaging vol te houden, wordt het makkelijker dat ook in de toekomst te blijven doen. Dat blijkt ook uit onderzoek. Daarom helpen we jou om samen met heel veel anderen in de hele maand maart in actie te komen voor jouw gezondheid. Dat is veel leuker en het werkt echt. Ga bijvoorbeeld 30 dagen op tijd naar bed, drink water in plaats van fris of ga iedere dag een kwartiertje wandelen in de natuur. Een kleine aanpassing kan al een groot verschil maken. Jij kiest welke uitdaging goed bij jou past!

Vorig jaar waren er bijna 9000 aanmeldingen. Het lukt bijna iedereen om het 30 dagen vol te houden! Doe jij ook mee? Schrijf je in op www.30dagengezonder.nl of scan de QR-code.

30dagengezonderqrcode.png

Je ervaring delen?
Lijkt het je leuk om aan de start en het eind van jouw uitdaging in een column je ervaring te delen in deze krant of op onze sociale media? Neem dan contact op via communicatie@landvancuijk.nl.

 

De ‘Veilig weer naar school’- week

 

Deze week is het de ‘veilig weer naar school’- week. Tijdens deze week staat de ‘MONO’-campagne centraal. MONO rijden, dat is ongestoord onderweg zijn. Zonder afleiding van je mobiele telefoon. Op de fiets en ook in de auto. De campagne gaat over met één ding tegelijk bezig zijn in het verkeer. Want als je rijdt of fietst, hoef je maar op één ding te letten: de weg.

Het doel van de MONO-campagne is het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden veroorzaakt door het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. De campagne is een herinnering om samen met je kind in gesprek te gaan over verkeersveiligheid.

Wist je dat?

 • Uit eerder onderzoek bleek dat 7 op de 10 Nederlanders berichten of meldingen ontvangen op hun mobiel als ze onderweg zijn. Twee derde leest die berichten tijdens het rijden;
 • 51% van de jongeren tussen 12 en 17 jaar geeft aan hier geen risico in te zien;
 • Uit onderzoek dat Interpolis en Motivaction hielden onder 880 scholieren bleek dat 64% van de scholieren – ondanks het telefoonverbod – nog steeds een telefoon gebruikt op de fiets;
 • Scholieren denken dat veilig fietsen en het gebruik van een telefoon prima samengaan, maar dat is niet het geval. Omdat zij de bestuurders van de toekomst zijn, is het belangrijk om hun gedrag te veranderen.

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid en de Veilig weer naar school week:  veiligweernaarschoolweek.nl

 

 

 

Textiel Race

 

Op 26 februari gaat de Textiel Race van start in gemeenten Land van Cuijk en Boekel. Bij dit project gaan vijf basisscholen vier weken lang zoveel mogelijk oud en kapot textiel inzamelen. Tijdens de race leren kinderen over onderwerpen als consuminderen, de impact van het maken van textiel op mens en milieu, reparatie, hergebruik en recyclen.

 

Ook buurtbewoners kunnen de kinderen helpen! Buurtbewoners kunnen hun textiel namelijk aanbieden op www.textielrace.nl. Leerlingen komen het textiel dan aan huis ophalen.

 

Een betere wereld, begint in je kledingkast

Het inzamelen van textiel kan nog stukken beter. Per jaar belandt er tien kilo textiel per Nederlander in de restcontainer en wordt verbrand. Of de kleding blijft jaren in onze kasten hangen zonder dat we deze aantrekken. Zonde, want onze kleding kan vaak prima hergebruikt of gerepareerd worden. Textiel dat wel wordt ingezameld in inzamelcontainers raakt bovendien vaak vervuild doordat mensen vies en nat textiel in de container gooien. Daarom creëert de Textiel Race bewustzijn over het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving.

 

De Textiel Race Land van Cuijk vindt plaats van 26 februari tot 21 maart. De race wordt gefaciliteerd door gemeente Land van Cuijk en gemeente Boekel. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde textiel bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Zo komt al het textiel goed terecht en kan het worden hergebruikt of gerecycled.

 

REMINDER

 

Vraag vóór 1 maart alsnog de waarderingssubsidie voor verenigingen en stichtingen aan

 

Het subsidiebeleid van de gemeente Land van Cuijk is geharmoniseerd. Hierdoor komen sommige verenigingen of stichtingen nu alsnog in aanmerking voor een waarderingssubsidie in 2024. De subsidieaanvraag moet vóór 1 maart 2024 ingediend worden. Het gaat om verenigingen of stichtingen voor kunst, cultuur en erfgoed, sport, jeugd en welzijn en gezondheid.

 

De voormalige gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Grave en Mill en Sint Hubert hadden ieder een eigen subsidiebeleid. Vanwege de samenvoeging tot de gemeente Land van Cuijk is er nu één subsidiebeleid voor de hele gemeente Land van Cuijk. De gemeenteraad heeft dit subsidiebeleid vastgesteld.

Sommige verenigingen en stichtingen kwamen volgens het beleid van de voormalige gemeenten niet in aanmerking voor de waarderingssubsidie. Volgens het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Land van Cuijk, kunnen zij deze waarderingssubsidie alsnog aanvragen. Deze subsidieaanvragen moeten zij vóór 1 maart 2024 indienen. Dit kan via www.gemeentelandvancuijk.nl/subsidies.

Vanaf 1 maart 2024 is het vervolgens mogelijk om de waarderingssubsidie voor 2025 aan te vragen.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

 

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Verkeersbesluit - reserveren 2 parkeervakken voor elektrisch laden - aan Tolschestraat te Velp
 • Parkeerschijfzone tijdelijk niet van toepassing - Weijerplein te Boxmeer

| Uitschrijving basisregistratie personen

| Overige

 • Voorgenomen verkoop perceel nabij de Oranjeboomstraat 3 te Mill
 • Tijdelijke maatregelen Lindefeesten Sambeek - Pastoor de Vochtplein Sambeek
 • Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik Land van Cuijk

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de pergola voor een terrasoverkapping Heggenrank 1, 5835CG Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van bestaande signing en aanbrengen van nieuwe signing Wim de Körverstraat 43a, 5831AN Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een kolom van een bestaande draagconstructie Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan achterzijde woning met een plat dak Veerstraat 39, 5831JM Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een prefab winkelwagenstalling Aldi Boxmeer d'n Entrepot, naast nr. 9, 5831DE Boxmeer

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Bakelgeertstraat 37, 5831CS Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 23 woningen Bakelgeertstraat 43 t/m 75, Irenestraat 1 en 3 en Burgemeester Van Soeststraat 2 t/m 8 Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen Veerstraat 49, 5831JM Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een carport Parklaan 42, 5831HW Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend inclusief verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden zonnepark Sambeeksedijk en realiseren batterij opslag met een instandhoudingstermijn van 25 jaar Sambeeksedijk ongenummerd te Boxmeer (kadastraal: BMR00 Q96 en Q97) en te Sint Anthonis (Kadastraal Oploo OLO00 L43)

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kelder (het wijzigen van een eerder verleende vergunning) Kerkstraat 9-11-13-15-17 en Grotestraat 5 in Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een PostNL Pakket en briefautomaat Lavendel 382, 5432DW Cuijk
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Grotestraat 136 Cuijk kavel 501 CUI00 C 395
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 30-tal zonnepanelen in een lage veldopstelling Zevenhutten, achter nr. 17, 5431PB Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe voorgevel Grotestraat 5a, 5431DG Cuijk

| Overige

 • Evenementenvergunning voor Internationaal Honk- en Softbal toernooi op 6 en 7 april 2024 Sportlaan 1, 5431AP Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen/uitbreiden van de woning met 3 B&B-ruimten Schrijfakkerweg 3, 5364NC Escharen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het leggen van kabels t.b.v. net uitbreiding op de locaties Rotscheweg, Beerschemaasweg, Veldweg, Drieslag, Akkerslagen te Escharen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verwijderen van een draagmuur Akkerslagen 45, 5364RG Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een pré-mantelzorgwoning Schoolstraat 1, 5438AC Gassel
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen Torenstraat 20a, 5438AP Gassel

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het in gebruik nemen van de gronden ten behoeve van 18 kampeerplekken gemeente Grave, sectie M, nummer 339, achter Kapellaan 9 in Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke winkel Koninginnedijk 832, 5361CR Grave

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van unit 1 als kantoorfunctie Arnoud van Gelderweg 95b Grave

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 2 containers van 1 tot en met 15 maart 2024 St. Henricusweg 31, 5361EE Grave
 • Aanwezigheidsvergunning verleend voor het aanvragen van een exploitatievergunning voor een bezorgdienst Dokter Kanterslaan 296, 5361NM Grave
 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor melding brandveilig gebruik Koninginnedijk 832 Grave Koninginnedijk 832, 5361CR Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 led teksten Kokerbijl 27, 5443PV Haps

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit Putselaarstraat 9b, Haps - kadastraal CUI00 L 3333
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een hal met kantoor Klokbeker 1 Haps

 

Holthees

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Vliegenberg 8 Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning en aanleggen van een inrit Liefkeshoek 49a Katwijk

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Keersluisweg 17, Katwijk (NB)

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken voor het uitbreiden van nevenactiviteiten De Quayweg 7, 5445NP Landhorst

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een inrit Kerkstraat 7, 5445AD Landhorst

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een 3D handboogwedstrijd op 24 en 25 februari 2024 Fortunaweg 2 nabij, 5445NM Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanbieden van dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Spiestraat 24, 5453RC Langenboom

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Elleboogstraat 8 te Langenboom

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning Wachttorenlaan ong. Mill kadastraal MIL00 R 1553 kavel 502
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Brugse Berg 44, 5451WP Mill

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het uitbreiden van varkenshouderij met een wroetstal Langenboomseweg 92, 5451JM Mill Christ en Anita Ermers
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning Hoogveldseweg 34, 5451AB Mill
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods met kantoorruimten Krommedijk 28c, 5451NL Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van het pand Havikstraat 2, 5451WE Mill

| Overige

 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill, Nachtegaalstraat ong.’
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Jochemsweg 3 Mill

 

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming Schipperspeel 4 en 4a, 5841CL Oploo

| Overige

 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 6 bomen N272 Gemertseweg, Provincialeweg Oploo kadastraal OLO00 D 535, D522, I 433, M 750

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een overkapping aan de voorgevel van het huis Venrayseweg 17a, 5825AB Overloon
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 10 sociale huurwoningen Wil van der Burgtstraat 50 t/m 68 (even) in Overloon
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 20 CPO woningen Wil van der Burgtstraat 9 t/m 23 (oneven) en 14 t/m 36 (even) in Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het herontwikkelen van een praktijkruimte tot 6 appartementen Hoogeindsestraat 11, 11a, 11b, 11c, 11d en 11e , 5447PD Rijkevoort

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – In het spiek 7 Rijkevoort

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning Liesmortel 27b, 5435XH Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming voormalige woonboerderij naar twee-aanéén woning Sambeeksedijk 6 en 6c, 5845ES Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verduurzamen van de woning Peter Zuidstraat 16, 5845AL Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van het perceel Nabij Randweg in Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het levensloopbestendig maken van een bestaand woonhuis Bremheuvel 17, 5845BA Sint Anthonis
 • Omgevingsvergunning verleend inclusief verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden zonnepark Sambeeksedijk en realiseren batterij opslag met een instandhoudingstermijn van 25 jaar Sambeeksedijk ongenummerd te Boxmeer (kadastraal: BMR00 Q96 en Q97) en te Sint Anthonis (Kadastraal Oploo OLO00 L43)

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik van een hal voor statische (binnen)opslag kermisattributen Ericaweg 2, 5454NM Sint Hubert

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een schuur met overkapping Pastoor Jacobsstraat 24, 5454GN Sint Hubert

| Overige

 • Alcoholwetvergunning verleend voor Café de Basis Sint Hubert Pastoor Jacobsstraat 51, 5454GM Sint Hubert

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en gedeeltelijk slopen van de woning Venstraat 2, 5363SM Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Franssenstraat 114, 5434SK Vianen NB
 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning aan de achterzijde Koebaksestraat 20, 5434ST Vianen NB

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Provincialeweg 1a, 5827AA Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Nabij Overloonseweg tot Vortum Mullem (De percelen kadastraal bekend onder Boxmeer, sectie T, nummers 325 en 387 en sectie U, nummer 869)
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 2 woningen en aanleggen van inritten Akkervoortweg 6 en 8, Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van nieuwbouw kindcentrum De Sprong Lindenplein 17, 5446AV Wanroij

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een berging met overkapping De Elzen 2, 5446WJ Wanroij