Versnellen van woningbouwprojecten dankzij subsidie provincie

Gepubliceerd op 11 juni 2024 om 18:22

Gemeente Land van Cuijk heeft €175 duizend euro subsidie toegekend gekregen vanuit de Provincie Noord-Brabant. De subsidie is bestemd voor het financieren van activiteiten die helpen bij het versnellen van de voorfase van woningbouwprojecten.

De subsidie is aangevraagd zodat nog meer ingezet kan worden op het terugdringen van het woningtekort in gemeente Land van Cuijk. Met deze subsidie kunnen we enkele woningbouwprojecten versnellen zodat doorlooptijden voor oplevering korter worden.

 

Bij het versnellen van de voorfase van woningbouwprojecten kan gedacht worden aan het concreet uitwerken van projecten, het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen of het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van bijbehorende procedures.


Wethouder Bouke van Vught: ‘Het bouwen van woningen is voor ons als gemeente één van de grootste opgaves. We zijn dan ook al enige tijd bezig het met opstellen van een nieuwe woonvisie voor de aankomende jaren, die op 13 juni door de gemeenteraad wordt behandeld. Deze toegekende subsidie helpt ons stappen te zetten richting de doelen die we hierin hebben bepaald. Daar zijn we erg blij mee’.