Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 25 juni 2024 om 15:52

Het Gemeentenieuws uit het Land van Cuijk is een belangrijke bron van informatie voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis. Dit nieuwsplatform biedt een overzicht van ontwikkelingen, evenementen, besluiten en projecten die van invloed zijn op het dagelijks leven in deze regio.

VETERANENDAG LAND VAN CUIJK IN TEKEN VAN ONTMOETEN
Zaterdag 22 juni waren ruim 200 veteranen, hun partners en kinderen aanwezig bij de Veteranendag Land van Cuijk. De bijeenkomst – gehouden in en bij de grote militaire tent op het terrein van het Oorlogsmuseum in Overloon – begon met een appèl, het spelen van de Last Post, het Wilhelmus en   enkele toespraken. Burgemeester Marieke Moorman sprak onder andere haar waardering uit voor de inzet van onze veteranen: “Vandaag eren we u; onze veteranen. Vandaag bedanken we u voor het verdedigen van onze vrijheid en het voorbeeld dat u voor ons bent. Het feit dat wij hier vandaag bij elkaar zijn, laat zien dat uw inzet en moed met dankbaarheid worden erkend en gewaardeerd”. Na toespraken van Commodore Marcel van Egmond – Commandant Air Combat Command Koninklijke Luchtmacht – en aalmoezenier Sanneke Brouwers, was er een gezellig samenzijn van veteranen onder elkaar, met muzikale ondersteuning van het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie. Alle veteranen ontvingen een Land van Cuijk-herinneringscoin. Daarnaast konden de aanwezigen bij enkele stands informatie krijgen van onder andere Hulphond Nederland en het Veteraneninstituut. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Wilt u als veteraan op de hoogte blijven of meewerken aan de (oprichting van) de Vereniging Veteranen Land van Cuijk? Stuur dan een e-mail naar veteranenlvc@gmail.com.

Droge voeten tot aan Venlo
Project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ heeft groen licht

Hoogwater is een terugkerend natuurverschijnsel in Nederland. De dreiging van overstromingen is in ons land een constante zorg, en terecht. Nederland, met zijn lage ligging en vele waterwegen, is kwetsbaar. En ook door de veranderingen in het klimaat moeten we ons continu afvragen: hoe kunnen we ons effectief wapenen tegen overstromingen?

Traditioneel hebben we in Nederland vertrouwd op dijken, dammen en andere waterkeringen om ons te beschermen tegen het water. Deze harde infrastructuren hebben hun waarde bewezen, maar ze hebben ook hun beperkingen. Ze vergen constant onderhoud en zijn niet altijd opgewassen tegen de steeds extremere weersomstandigheden.

Het programma 'ruimte voor de rivier' biedt een veelbelovende aanvulling op deze traditionele methoden. Door rivieren meer ruimte te geven om uit te stromen, verminderen we de druk op de dijken en verkleinen we de kans op overstromingen. En dat is ook precies wat we in Oeffelt gaan doen.

Bij Oeffelt is de Maas namelijk door de fundamenten van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn (het Duits Lijntje) versmald. Hierdoor is een zogenoemde ‘flessenhals’ in de Maas ontstaan die het water opstuwt en bij extreem hoge waterstanden kan leiden tot overstromingen. Maar daar gaat wat aan veranderen. Er wordt een opening van 250 meter gemaakt in het talud van de provinciale weg N264 en het Duits Lijntje richting de brug over de Maas. Hierdoor kan het water beter doorstromen en heeft het meer ruimte. Het levert een bijna 20 centimeter lagere waterstand op, merkbaar tot aan Venlo!

Over de opening wordt een nieuwe brug aangelegd en de weerd (het lage riviergebied aan de Maas) bij Oeffelt zal opnieuw worden ingericht, onder meer met fiets- en struinpaden, leefruimte voor dassen en nieuwe aanplant van heggen. Hierdoor blijft het cultuurhistorische UNESCO-landschap van de Maasheggen behouden. En het allerbelangrijkste: we houden droge voeten.

Antoinette Maas, wethouder Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit

PS wil je meer weten over het genoemde project? Kijk dan op www.ruimtevoordemaasbijoeffelt.nl.

Gemeente Land van Cuijk doet mee aan pilot

Bijzondere manier van boomonderzoek

 

 

De gemeente Land van Cuijk doet mee aan een bijzondere manier van boomonderzoek. Het gaat om een pilot waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën als LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) en AI (Artificial Intelligence). De verwachting is dat deze vorm van boomonderzoek sneller gaat en betere resultaten oplevert dan de meer gebruikelijke wijze van onderzoek.

 

In de gemeente Land van Cuijk staan duizenden en nog eens duizenden bomen. De meesten daarvan staan natuurlijk in een bos. Er staan echter ook veel bomen langs openbare wegen en in parken en plantsoenen.

Met name deze laatste bomen worden minimaal een keer per drie jaar gecontroleerd. Dat gebeurt nog handmatig, een boomdeskundige inspecteert ter plaatse een boom en let op mogelijke ziekten, gevaar van afbrekende takken, scheefgroei, wortelrot en dergelijke. Bij ziekten of gevaar van afbreken of omvallen wordt ingegrepen. Deze handmatige inspectie kost veel tijd en geld maar is nodig om het bomenbestand gezond te houden en om gevaarlijke situaties te voorkomen.

 

In de pilot, waar naast het Land van Cuijk nog drie andere gemeenten in Nederland aan meedoen, gebeurt de boominspectie anders. De methode heet het Smart Tree Inventory-systeem, simpel gezegd een slimme manier om bomen te onderzoeken. Het systeem werkt met een scan-auto – zie afbeelding – die rondrijdt en opnamen maakt van bomen langs de weg en in openbare gebieden. De LIDAR-scanner kan tot 400 meter scannen. Daarbij worden iedere seconde worden 2,8 miljoen laserpunten uitgezonden waarmee uiterst nauwkeurig de grootte van een boom kan worden bepaald. Ook de hoeveelheid bladeren, de kleur van de bladeren, de stand van de stam etc. worden nauwkeurig in beeld gebracht. Met GPS wordt ook de exacte locatie en stand van de boom vastgelegd. Al deze gegevens worden nauwkeurig vastgelegd in een database zodat in opeenvolgende jaren de ontwikkeling van een boom nauwkeurig kan worden gevolgd. Zo kunnen snel afwijkingen die kunnen duiden op boomziekten of groeistoornissen worden opgespoord.

 

Kortom, het Smart Tree Inventory-systeem is een digitale en slimme manier om bomen te beheren en ervoor te zorgen dat ze gezond blijven. Ook helpt het de gemeente groener en mooier te maken.

 

De gemeente Land van Cuijk werkt in de pilot samen met de bedrijven Terra Nostra en greehill. De pilot betreft 68 kilometer wegen waarbij ruim 5.000 bomen worden gescand.

Na de pilot zal worden bepaald of de gemeente Land van Cuijk verder gaat met deze onderzoeksmethode.

Energie besparen, ook in de zomer?

In de digitale nieuwsbrief Energiek van Land van Cuijk lees je van alles over verduurzamen. Deze week is de recentste uitgave verschenen. Je krijgt er o.a. tips over energiebesparen. Doe je dat ook in de zomer? Ja zeker! Door nú maatregelen te nemen zit je er straks koel bij en in de winter comfortabel en warm.

Maak een afspraak met onze energiecoach om je op weg te helpen. Of vraag een duurzaamheidslening aan om de werkzaamheden tegen een lage rente (1,7 %) mee te kunnen betalen.

Ook lees je in deze nieuwsbrief wat de gemeente nog meer doet om klimaat bestendig te zijn, zoals tuinvergroeningsacties, de opening van het zonnepark in Wilbertoord en wat we zoals voor de jeugd doen. Want jong geleerd, is oud gedaan.

En onze burgemeester Marieke Moorman sprak in een podcast met de Boominee’ over haar groene zonde, maar ook over haar visie op een groen Land van Cuijk.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

Tijdelijke verkeersmaatregelen voor de Kermis te Sambeek - te Sambeek

Tijdelijke verkeersmaatregelen voor het evenement Oeffelt Outdoor - te Oeffelt

 

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van luchtwassers en luchtkanalen op bestaande stallen Broekkant 12, 5437ND Beers

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 2 onder 1 kap woning Prinsenstal ongenummerd Beers - kadastraal CUI00 P 1525 + 1528

 

| Overige

  • Evenementenvergunning verleend voor Jongveedag en Open dag Melkveebedrijf op 04-08-2024 Broekkant 11, 5437ND Beers NB

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 woningen in Beugen Boxmeerseweg - Carolusstraat - Molenstraat en Oeffeltseweg ongenummerd, Beugen

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw Adriaen van Ostadestraat 15, 5831BR Boxmeer

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een verdiepingsvloer en plaatsen buitentrap Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer

| Overige

Objectvergunning verleend voor het realiseren van een bouwplaats van 17-06-2024 tot en met 24-12-2024 Stationsweg 16a t/m 16p, Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis (kavel 508) - Grotestraat Zuid Cuijk Kouwenberg ongenummerd Cuijk (kavel 508)

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van draagmuur 1 en terugplaatsen draagbalk Havikshorst 17, 5431LZ Cuijk

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand met kantoor Gildekamp ongenummerd, Cuijk - kadastraal CUI00 A 6756

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een pakketlocker bij RICOH Jumbo Cuijk Lavendel 382, 5432DW Cuijk

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand met kantoor Gildekamp ongenummerd, Cuijk - kadastraal CUI00 A 6756

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van gevelreclame Lavendel 382a, 5432DW Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en verduurzamen van de woning Beerschemaasweg 21, 5364NR Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning Schoolstraat 1, 5438AC Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen bomen langs de Maas Jan van Cuykdijk nabij, Grave

| Overige

Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een hoogwerker op 13-06-2024 Hoofschestraat 35, 5361ET Grave

Gemeente Land van Cuijk - opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - aan St. Henricusweg te Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning Kampsestraat 2a, 5443AK Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen langs de Maas Keersluisweg nabij, Katwijk

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren een tankterminal Lange Oijen 21, 5433NG Katwijk

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het organiseren van Out Of The Box Festival Fazantenweg 16, 5453JM Langenboom

 

Linden

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen langs de Maas Lommerstraat nabij, Linden

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouwen Arsenaal 3, 5451VX Mill, kadastraal MIL00 F 4808

| Overige

Objectvergunning verleend voor het realiseren van een bouwplaats van 24-06-2024 tot en met 25-10-2024 Julianastraat 4 nabij, Mill

 

Oeffelt

| Overige

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Hoogeind 1c, 1d en 1e Oeffelt

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het verduurzamen van 12 woningen Jan de Rooijstraat 6, 10, 12 en 20 en de Pritterweg 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22 en 24 Overloon.

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort

Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een uitweg Koningsspil ongenummerd in Rijkevoort, kadastraal BMR00 W 1775, bouwkavel 509

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een kantoorgebouw Kolonel Silvertoplaan 1, 5845BL Sint Anthonis

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning naar 2 appartementen Peter Zuidstraat 4, 5845AL Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Overige

Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de Kinderbouwweek Sint Hubert van 12-08-2024 tm 15-08-2024 Pastoor Jacobsstraat 50, 5454GN Sint Hubert

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een carport Kloosterstraat 6, 5821BA Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonunit Luinbeekweg 14, 5827AS Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een veehouderij Broek 2A, 5446PS Wanroij

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een veehouderij Broekkant 9, 5446PN Wanroij

Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een veehouderij Broekkant 9, 5446PN Wanroij

| Overige

Didam-arrest: één-op-één verkoop gemeentegrond nabij Kattenstraat Wanroij

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbouwen van de woning Marter 20, 5455HE Wilbertoord

| Overige

Tijdelijk parkeerverbod i.v.m. de kermis - aan St. Josephplein te Wilbertoord