Gemeente Land van Cuijk doet mee aan pilot Bijzondere manier van boomonderzoek

Gepubliceerd op 25 juni 2024 om 17:14

De gemeente Land van Cuijk doet mee aan een bijzondere manier van boomonderzoek. Het gaat om een pilot waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën als LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) en AI (Artificial Intelligence). De verwachting is dat deze vorm van boomonderzoek sneller gaat en betere resultaten oplevert dan de meer gebruikelijke wijze van onderzoek.

In de gemeente Land van Cuijk staan duizenden en nog eens duizenden bomen. De meesten daarvan staan natuurlijk in een bos. Er staan echter ook veel bomen langs openbare wegen en in parken en plantsoenen.

Met name deze laatste bomen worden minimaal een keer per drie jaar gecontroleerd. Dat gebeurt nog handmatig, een boomdeskundige inspecteert ter plaatse een boom en let op mogelijke ziekten, gevaar van afbrekende takken, scheefgroei, wortelrot en dergelijke. Bij ziekten of gevaar van afbreken of omvallen wordt ingegrepen. Deze handmatige inspectie kost veel tijd en geld maar is nodig om het bomenbestand gezond te houden en om gevaarlijke situaties te voorkomen.

 

In de pilot, waar naast het Land van Cuijk nog drie andere gemeenten in Nederland aan meedoen, gebeurt de boominspectie anders. De methode heet het Smart Tree Inventory-systeem, simpel gezegd een slimme manier om bomen te onderzoeken. Het systeem werkt met een scan-auto – zie afbeelding – die rondrijdt en opnamen maakt van bomen langs de weg en in openbare gebieden. De LIDAR-scanner kan tot 400 meter scannen. Daarbij worden iedere seconde worden 2,8 miljoen laserpunten uitgezonden waarmee uiterst nauwkeurig de grootte van een boom kan worden bepaald. Ook de hoeveelheid bladeren, de kleur van de bladeren, de stand van de stam etc. worden nauwkeurig in beeld gebracht. Met GPS wordt ook de exacte locatie en stand van de boom vastgelegd. Al deze gegevens worden nauwkeurig vastgelegd in een database zodat in opeenvolgende jaren de ontwikkeling van een boom nauwkeurig kan worden gevolgd. Zo kunnen snel afwijkingen die kunnen duiden op boomziekten of groeistoornissen worden opgespoord.

 

Kortom, het Smart Tree Inventory-systeem is een digitale en slimme manier om bomen te beheren en ervoor te zorgen dat ze gezond blijven. Ook helpt het de gemeente groener en mooier te maken.

 

De gemeente Land van Cuijk werkt in de pilot samen met de bedrijven Terra Nostra en greehill. De pilot betreft 68 kilometer wegen waarbij ruim 5.000 bomen worden gescand.

Na de pilot zal worden bepaald of de gemeente Land van Cuijk verder gaat met deze onderzoeksmethode.