overloon nieuws

Home » regionieuws » Water Natuurlijk luidt noodklok vanwege droogte

Water Natuurlijk luidt noodklok vanwege droogte

Gepubliceerd op 7 maart 2019 om 20:17

Water Natuurlijk Aa en Maas luidt de noodklok wat betreft de voort-durende droogte in Oost-Brabant. Met name op de hogere zandgronden lijkt de problematiek erger dan 1976. De helft van de putten staat nog steeds in het rood. We moeten de sponswerking van het landschap van de Peelhorst zo spoedig mogelijk herstellen”, aldus Klaas van der Laan. “En misschien moeten we het gebruik van grote hoeveelheden grondwater beprijzen.”

water_201920van33-kopie.jpg

Woordvoerder Klaas van der Laan is heel stellig. Ten eerste moeten we, vanwege de extremere droogten, het hele jaar door meer gebiedseigen water vasthouden. Ver-der is het zaak om de wateraanvoer vooral als aanvulling te benutten en niet als basis. Tenslotte moeten we de waterpeilen niet omlaag zetten op 16 februari als boeren mest uit mogen rijden, maar eind maart als de bodem weer tot leven komt en de grondbewerking voor gewassen nodig is.

 Herstel sponswerking Maashorst

Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot heeft op de Maashorst laten zien dat je de sponswerking van dit deel van de Peelhorst daadwerkelijk deels kunt herstellen. Al het water wat je in de kern vasthoudt voor bos en natuur komt enkele weken later op de flanken de landbouw ten goede. Omdat we de omgeving van enkele voormalige vennen niet direct kunnen vernatten, hebben we de waterhuishouding nu helaas nog maar voor de helft hersteld. De landbouw in de putjes van het landschap laten met hun diepe ontwatering de collega’s eromheen nu verdrogen.

IMG_0881-1.jpg IMG_0886-1.jpg

De helft van de grondwaterputten zit nog steeds in het rood. Bron: https://aaenmaas.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b13a72856a36497fa11704de7290c442

Voor nadere informatie over WN zie https://www.waternatuurlijk.nl/aa-en-maas (onze website) en https://nl.wikipedia.org/wiki/Water_Natuurlijk (wikipedia) .
- Wij zitten verder op Facebook  https://www.facebook.com/water.natuurlijk.aa.en.maas en op Twitter via @WNAaenMaas en op Instagram.

«   »