overloon nieuws

Home » regionieuws » Kandidaat CDA-Statenleden op bezoek bij Rijkswaterstaat

Kandidaat CDA-Statenleden op bezoek bij Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op 16 maart 2019 om 08:59

Op maandag 11 maart j.l. hebben de Kandidaat CDA-Statenleden uit het Land van Cuijk een bezoek gebracht aan de Verkeersmanagementcentrale Zuid Nederland van Rijkswaterstaat op de Automotive Campus in Helmond. Tijdens dit bezoek waren aanwezig regiokandidaat Statenlid Marcel Thijssen en de Statenkandidaten Frans Wouters en Arno Wouters.Op de foto v.l.n.r.: Frans Wouters, Arno Wouters en Marcel Thijssen voor de verkeerscentrale.

Tijdens de rondleiding door deze centrale en is er uitleg gegeven over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Wij hebben een goed beeld kunnen krijgen van de centrale en de manier van werken. De regio van deze centrale is Brabant, Limburg en Zeeland.

Helmond-Verkeerscentrale.jpg

(foto Helmond - Verkeerscentrale) De verkeersmanagementcentrale regelt het verkeer op alle rijkswegen in de regio. Ook verzorgt de centrale de incidentmeldingen op de provinciale wegen in de regio. Daarnaast bedient en bewaakt de centrale op afstand tunnels en bruggen.

Bij wegwerkzaamheden, files en verkeersincidenten speelt de centrale een leidende rol. De centrale kan wegen laten afzetten, het verkeer omleiden en weggebruikers informeren via de dynamische route-informatiepanelen boven de weg. De verkeerscentrale stuurt ook de weginspecteurs aan.

In de regionale verkeerscentrale Zuid-Nederland is ook een innovatieruimte met 2 bediendesks gevestigd. Dit is een testomgeving die Rijkswaterstaat samen met marktpartijen, overheidsinstanties en kennisinstellingen gebruikt om te werken aan slimme verkeersmanagementoplossingen.

Het is goed om als Provinciaal bestuur oog te hebben voor de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid in de provincie. Ook de bereikbaarheid van het Land van Cuijk met de rest van de provincie is van groot belang voor de leefbaarheid in onze regio. Dit bezoek is als leerzaam en nuttig ervaren.


«   »