overloon nieuws

Home » regionieuws » Sloop scholencomplex dr. Peelenstraat nog niet toegestaan

Sloop scholencomplex dr. Peelenstraat nog niet toegestaan

Gepubliceerd op 28 februari 2019 om 18:37

Ondanks de 2 branden in de directe omgeving van het scholencomplex aan de dr. Peelenstraat in Boxmeer, krijgt de gemeente geen toestemming de laatste twee gebouwen te slopen.

Na het afbrandenvan de gymzalen op het daarnaast gelegen terrein in augustus, besloot het college van B&W in het kader van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid het gehele leegstaande scholencomplex middels een spoedprocedure te slopen.

Dit omdat er al meer brandstichtingen waren geweest en bij een mogelijke volgende brand in het leegstaande scholencomplex, ongetwijfeld asbest vrij komt dat ongeacht de windrichting grote schade zal veroorzaken. Onder andere aan de naastgelegen woonwijk met honderden bewoners, de naastgelegen scholencomplexen met duizenden leerlingen, de spoorlijn Nijmegen-Venlo of het naastgelegen bedrijventerrein. Asbestsanering naar aanleiding van een volgende brand  zou voornoemde activiteiten dagen stilleggen met alle grote gevolgen en ontwrichting van dien.

Ook zijn er in de tussentijd regelmatig incidenten van insluiping, poging tot brandstichting, ingooien van ramen en koperdiefstal geweest.

Twee van de vier gebouwen van het voormalige LTS-complex mochten alsnog gesloopt worden, nadatde ODBN op 9 oktober 2018 de sloopwerkzaamheden stil heeft gelegd in verband met de Wet natuurbescherming (flora fauna, vleermuizen). Ook na de meest recente brand van het leegstaande woonhuis aan de dr. Peelenstraat 10, hebben ODBN en de Provincie zich niet bereid verklaard om medewerking te verlenen aan een spoedprocedure om de twee resterende gebouwen alsnog te kunnenslopen. Al heeft de gemeente al direct bij aanvang van de sloop vorig jaar direct maatregelen genomen in verband met de Wet natuurbescherming, zoals het plaatsen van vleermuiskasten in de directe omgeving.

De provincie geeft nog steeds aan dat de gemeente gebonden is aan de het dwangsombesluit/stillegging van de sloop van de ODBN. Om de impasse te doorbreken en de openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen blijft het college van B&W bij de provincieaandringen om de veiligheidsaspecten in deze zeer serieus te nemen zodat zo spoedig mogelijk het gehele leegstaande scholencomplex aan de dr. Peelenstraat kan worden gesloopt.

 


«   »