overloon nieuws

Home » regionieuws » Cultureel Café Sint Anthonis

Cultureel Café Sint Anthonis

Gepubliceerd op 13 februari 2020 om 19:06

Het Cultureel Café op donderdag 27 februari a.s. in De Heksenboom, Bosweg 40 in Sint Anthonis belooft weer een afwisselend programma te presenteren. Uiteraard met de muzikale intermezzo’s van ons vaste sfeerkwartet Chase-4 met hun jazzy vertolking van bekende nummers zijn er weer drie optredens van diverse gasten. 

Loek de la Haye

 LoekdelaHaye1-1.jpg LoekdelaHaye2.jpg

noemt zichzelf een kunstenaar die fotografie gebruikt om zijn kunst te creëren. Met de komst van de digitale fotografie en de technische ontwikkelingen op het gebied van de inkjetprinters zag hij de mogelijkheid zijn kleurrijke wereld te scheppen die soms figuratief, dan weer abstract is. De natuur is in dat proces de leidende factor en daarmee laat hij een veelheid aan kleuren zien, een enorme hoeveelheid vormen, prachtige en fantasierijke details. Steeds weer is de natuur een inspiratiebron voor zijn werk en dat leidt tot uitdagende en afwisselende creaties.            

Theo Jetten

RheoJetten.jpg

verzorgt een muzikaal optreden. Zijn muzikale ontwikkeling begon al als kleuter in zijn gezin waar zijn vader, een begenadigd pianist en organist, als een eerste en liefdevolle muziekleraar beschouwd kan worden. Vervolgens nam hij trompetlessen en stapte later over naar het muziekinstrument de trombone. Op zijn 16e werd hij tamboer bij het Korps Mariniers en speelde ook in de steelband van dat korps. Met begeleiding van goede docenten studeerde hij in 1999 af aan het Conservatorium van Zwolle. Hij schreef muziekwerken o.a. voor de steelband van het Korps Mariniers en is van verschillende muziekverenigingen dirigent geweest en nog steeds in Berg en

Dal en Heijen.

Schrijft daarnaast composities voor orkesten en ensembles en mag, met reden, een begaafd steelbandartiest worden genoemd en zal als zodanig optreden.    

Als derde onderdeel hebben we een bijzondere introductie namelijk een presentatie van de theaterproductie “Iets met Boeren”. Op 8, 9 en 10 mei zal er in Sint Anthonis een voorstelling gegeven worden over de actuele landbouw, uitgevoerd door diverse spelers van lokale toneelverenigingen met de bedoeling de boeren en niet-boeren dichter bij elkaar te brengen. De voorstelling door Bureau Pees, een Brabants productiehuis, richt zich op theater met maatschappelijke thema’s. Daarbij gesteund door Food Up, een team van Provincie Noord-Brabant dat zich bezig houdt met vernieuwing van het voedselsysteem. Zowaar een zeer actueel onderwerp met voldoende gespreksstof om boeren en burgers samen te laten buigen over het gebruik van hun gezamenlijk buitengebied.

TheaterstukIetsmetBoeren.jpg

Zoals opgemerkt een programma met afwisseling van genieten en overweging bij de drie onderdelen tijdens deze avond. Donderdag 27 februari a.s. in De Heksenboom, Bosweg 40 te Sint Anthonis vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom en het programma begint rond 20.30 uur. Entree €2,50.


«   »