Maas en Leijgraaf (Jaaroverzicht 2021 en Uitvoeringsplan 2022)

Gepubliceerd op 13 mei 2022 om 08:15

JAAROVERZICHT 2021 ONDERMIJNING BASISTEAM MAAS EN LEIJGRAAF:14 HENNEPKWEKERIJEN MET BIJNA 3.000 HENNEPPLANTEN OPGEROLD
Wim Hillenaar: “Ook burgers kunnen een bijdrage leveren”

Maas en Leijgraaf, 12 mei 2022 - Het basisteam Maas en Leijgraaf heeft in 2021 goede resultaten geboekt in de strijd tegen de ondermijning: de onderwereld die zich een weg baant naar boven. De samenwerking tussen de drie gemeenten Land van Cuijk (voorheen Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis), Maashorst (voorheen Landerd en Uden) en Boekel, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, heeft zichtbaar vruchten afgeworpen. “Ook de toenemende alertheid van inwoners heeft hieraan bijgedragen”, aldus Wim Hillenaar, waarnemend burgemeester van de gemeente Land van Cuijk en in de regio Maas en Leijgraaf bestuurlijk verantwoordelijk voor de bestrijding van ondermijning. “Maar we moeten af van het idee dat we alleen naar politie en justitie kijken als het gaat om de strijd tegen ondermijning”.

 

Anoniem melden
Uit het Jaaroverzicht Ondermijning Maas en Leijgraaf 2021 blijkt dat er in het afgelopen jaar in de regio 14 hennepkwekerijen zijn opgerold. Hierbij werden in totaal 2.946 planten in beslag genomen. Bij één kwekerij ging het om een zelfgecreëerde ondergrondse ruimte, die bijna de hele achtertuin van het pand besloeg. Ook werden een productielocatie voor synthetische drugs en twee opslaglocaties ontmanteld. Wim Hillenaar: “De resultaten over 2021 zijn bemoedigend, maar nog lang niet voldoende. We moeten echt af van het idee dat we alleen naar politie en justitie kijken als het gaat om de strijd tegen ondermijning. Ook burgers kunnen hieraan een bijdrage leveren. In die zin ben ik tevreden met de 42 meldingen die we in 2021 ontvingen via Meld Misdaad Anoniem, maar het kan veel beter. Iedereen ziet het wanneer er in de buurt verdachte dingen gebeuren. Als je als eigenaar van een loods wordt benaderd voor dubieuze zaken of als je als bestuurder van een club twijfels hebt over de herkomst van sponsorgeld, kun je dat ook anoniem melden.”

 

Weerbaarheid

Bij de aanpak van ondermijning richt het Basisteam Maas en Leijgraaf zich niet alleen op fysieke en zichtbare acties, zoals het ontmantelen van hennepkwekerijen en labs. Er wordt ook geïnvesteerd in bewustwording en weerbaarheid. Hiervoor werden in 2021 campagnes en informatiematerialen ingezet met als doel inwoners en ondernemers te wijzen op de te herkennen signalen. Wim Hillenaar: “Niet iedereen realiseert zich dat altijd, maar ondermijning levert concreet gevaar op voor je eigen omgeving. Het illegaal aftappen van stroom voor een hennepkwekerij veroorzaakt bijvoorbeeld regelmatig brand; vaak midden in een woonwijk. Ook in onze regio worden we helaas steeds vaker geconfronteerd met dumpingen van drugsafval, witwaspraktijken en mensenhandel. Samen met politie, justitie, belastingdienst én burgers maken wij een vuist tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning.”

 

Interventieteam
Dit jaar start het Basisteam Maas en Leijgraaf met een zogenaamd Interventieteam. Belangrijkste doel van dit team is het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in drie gemeenten, door het aanpakken van concrete handhavingsknelpunten, vaak complexe overlastsituaties en ondermijningszaken. Het interventieteam reageert direct op signalen en bestaat uit een team van onder andere toezichthouders, boa’s, juristen en politie. “In andere regio’s zijn soortgelijke interventieteams met succes actief,“ aldus Hillenaar. “In het Peelland bijvoorbeeld. We leren voortdurend van elkaar. En dat is belangrijk, want soms komt ondermijning echt erg dichtbij. In ons jaaroverzicht hebben we een casus opgenomen over een schietpartij: op klaarlichte dag en met dodelijke afloop. Dat gebeurde ook nog eens midden in een woonwijk, op de openbare weg. De schietpartij bleek het gevolg van een conflict in de synthetische drugswereld. Zo’n incident maakt weer eens pijnlijk duidelijk hoe criminele, ondermijnende activiteiten, een woonwijk onveilig kunnen maken, met alle gevaren van dien.”