Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 18 mei 2022 om 19:44

  Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk. Foto: Paul Ten Broeke

17 mei: Een dag in het teken van acceptatie 

Het was 17 mei 1990 toen de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Vandaag staat 17 mei bekend als de Internationale Dag tegen Homofobie, Lesbofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie. Wereldwijd wordt op of rond deze dag aandacht gevraagd voor discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, genderidentiteit, expressie of geslachtskenmerken. 

 

 

 

Ad van Doren, burgemeester Wim Hillenaar en wethouder Willy Hendriks-van Haren hijsen de regenboogvlag, omdat iedereen zichzelf mag zijn

Nog veel te bereiken
De afkorting LHBTIQ+ staat voor lesbische personen, homoseksuele personen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen en queers. De plus staat voor alle vormen van gender en seksuele geaardheid die niet onder de andere letters vallen. Er is door de jaren heen veel gebeurd om te komen tot het acceptatieniveau van nu, mede door de onmisbare inzet van de generaties voor ons. Toch krijgen in ons land nog steeds zo’n zeven op de tien LHBTIQ+-personen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Nog steeds wordt meer van de helft van de openlijke LHBTIQ+-jongeren gepest op basis van identiteit. Het woord ‘homo’ wordt op school nog steeds het meest als scheldwoord gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat zelfmoordpogingen onder LHBTIQ+jongeren 4,5 keer vaker voorkomen dan onder heteroseksuele jongeren (bron: COC Nederland). 

 

Regenbooggemeente Land van Cuijk
De gemeente Land van Cuijk dient een plek te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en zich geaccepteerd voelt. Een onderdeel hiervan is dat Land van Cuijk, als regenbooggemeente, ook met LHBTIQ+-personen in gesprek gaat om signalen op te halen  en de actiepunten voor onze gemeente concreet te maken. Verantwoordelijk wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Het is belangrijk dat we niet over, maar juist met mensen praten. Alleen zo komen we tot de kern van de problematiek binnen onze gemeente en de passende oplossingen.” 

Om dit te realiseren, richt de gemeente Land van Cuijk een ‘Regenboograad’ op. Iedere inwoner die over dit onderwerp wil meepraten, kan zich per mail aanmelden via gemeente@landvancuijk.nl, onder vermelding van ‘Regenboograad Land van Cuijk’. Telefonisch of per post contact opnemen kan natuurlijk ook. Met jouw ervaringen en ideeën komen we samen tot een actieplan waarmee we een verschil kunnen maken. 

 

Regenboogvlag
Samen met inwoner Ad van Doren (76), burgemeester Wim Hillenaar en wethouder Willy Hendriks-van Haren werd deze week de regenboogvlag gehesen, als symbool voor LHBTIQ+-acceptatie. Ad was Ad trouwde in de voormalige gemeente Cuijk als een van de eerste mannen met een andere man.

 

Cuijk Inloopavond Dommelsvoort


Dutch Resorts BV wil op de locatie Dommelsvoort in de gemeente Land van Cuijk (bij de Kraaijenbergse Plassen te Cuijk) een recreatiepark realiseren. Het gaat om recreatiewoningen, een jachthaven en ondersteunende voorzieningen.

Voordat het zover is moet eerst onderzocht worden welke gevolgen dit heeft voor het milieu. Daarvoor wordt een milieueffectrapportage-procedure doorlopen. Zo’n procedure start met een zogenoemde “Notitie Reikwijdte en Detailniveau”. Deze notitie verkent welke milieuaspecten onderzocht moeten worden en welke inrichtingsalternatieven op milieuverantwoorde wijze inhoud kunnen geven aan het beoogde initiatief. De provincie Noord-Brabant coördineert de procedure en biedt iedereen de mogelijkheid te reageren. Zie daarvoor de uitgebreide bekendmaking elders in deze gemeentelijke informatierubriek.

Inloopavond
Op woensdag 1 juni 2022 is er van 19.30 tot 21.00 uur in Café Zaal de Spijker, Grotestraat 28 te Beers een inloopavond waar je je  kunt laten informeren over het plan en de procedure. Je bent van harte welkom.

Wethouder Mark Janssen te gast in Regelkevers bij Omroep Land van Cuijk

 

Regelkevers is het politieke radioprogramma van Omroep Land van Cuijk. Elke dinsdag is er van 18.00 uur tot 19.00 uur aandacht voor de actualiteit rond alles wat er leeft en speelt op politiekvlak in de gemeente Land van Cuijk. Maar ook kan men via Regelkevers nader kennismaken met raads- en collegeleden in deze gemeente.

 

Zo zijn de komende weken diverse wethouders studiogast. Dinsdag 17 mei is dat wethouder Mark Janssen. Met hem zal o.a. gesproken worden over de actuele stand van zaken rond de uitbreiding en nieuwbouw van het gemeentehuis. Daarna is wethouder David Sölez is op 24 mei te gast, wethouder Joost Hendriks op 31 mei, 7 juni schuift wethouder Antoinette Maas aan en 14 juni wethouder Maarten Jilisen. Komende dinsdag 17 mei zal overigens ook (telefonisch) gesproken worden met Mariella Bastiaans van Liberaal Land van Cuijk. Dit over vragen die zij stelden rond het gegeven dat Cuijkse senioren ruimte moeten maken voor re-integrerende daklozen.

 

Eerdere uitzendingen van Regelkevers zijn via hun eigen podcast terug te horen. Dat kan via alle podcastproviders of op www.regelkevers.nl. Zie voor een overzicht van frequenties of om wereldwijd live mee te luisteren www.omroeplvc.nl

Foto: Patrick Bongartz

Met uw kantoorpand in 4 stappen naar Energielabel C (of beter)

 

Kantoren die na 1 januari 2023 niet minimaal label C hebben, mogen vanaf deze datum niet als kantoor gebruikt worden. En ook niet als kantoor verhuurd. Bovendien kunt u met het energielabel energie besparen. Het is dus belangrijk om dit jaar maatregelen te nemen om het pand te verduurzamen! 

 

Welke kantoren moeten voldoen aan minimaal label C
Het gaat om kantoren met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van 50%. Of meer van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties (en nevenfuncties) groter is dan 100m2 . Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. 

 

Subsidie voor energieadvies
Verduurzamen van een kantoorpand blijkt vaak eenvoudiger dan gedacht. Wil je verduurzamen, maar weet je niet waar te beginnen? Laat voor je pand een energieadvies opstellen. In zo’n adviesrapport staan verduurzamingsadviezen om energie te besparen, energie op te wekken en aardgasloos/energieneutraal te worden. De subsidie verduurzaming MKB (SVM) helpt je om een adviseur in te huren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dit advies. Zie voor meer informatie www.rvo.nl.

 

Heeft uw gebouw label D t/m G?
Maak de volgende stappen om het kantoorpand dit jaar een energielabel C te realiseren.
Stap 1: Vraag een energieadvies aan
Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg.
Stap 2: Verken financiële regelingen
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Kijk op www.rvo.nl bij de  subsidiewijzer.
Stap 3: Voer de maatregelen uit
Voer de energiemaatregelen tijdig uit! Zorg indien mogelijk voor maatregelen die bijdragen aan een CO2-arm kantoor én rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.
Stap 4: Laat een (nieuw) energielabel opstellen
Laat een nieuwe label vaststellen en registeren.

Start zo snel mogelijk met de eerste stappen. Zo  wordt ook uw kantoorpand energiezuinig, én voldoet aan de energielabel C-norm op 1 januari 2023.  Bovendien draagt het bij aan een prettiger werkklimaat, een betere verhuurbaarheid en een duurzaam imago!

 

Muziekspektakel Eldorado: 27-28-29 mei op Landgoed De Barendonk in Beers

Reserveer uw kaarten via www.eldorado2022.nl.


Het leven is mooi en als ’t even kan, lopen we achter de muziek aan. Zijn we niet allemaal op zoek naar ons eigen Eldorado? Ondertussen kennen we ook steeds meer andere

verhalen over het platteland: onveiligheid voor de boeren, drugslabs in schuren. Wat

gebeurt daar eigenlijk en wat trekken we ons daarvan aan? Vanaf 13 mei toert de

muziektheatervoorstelling Eldorado langs vijf boerenlocaties in Brabant. In het weekend van 27, 28 en 29 mei is Landgoed De Barendonk in Beers de locatie.

 

Leven op het platteland

Eldorado is een opgewekt stuk over een boerenfamilie die de uitdagingen van het leven op het

platteland in 2022 ervaart. Over de problemen van de boeren, over de leegstand die oprukt en de

gevaren die daardoor ontstaan. In het stuk zien we; de crimineel, de boer, zijn familie en de overheid,

met als speciale gast de burgemeester. De voorstelling laat -op soms hilarische wijze- zien hoe

verwevenheid tussen onder- en bovenwereld ontstaat en hoe dicht ondermijning ons allen op de

huid zit. De grote vraag is: In wat voor Brabant willen wij leven?


150 muzikanten per gemeente

In deze groots opgezette muziektheatervoorstelling spelen lokale fanfares en koren een belangrijke

rol. Per gemeente doen zo’n 150 amateurmuzikanten mee uit alle soorten muziekverenigingen:

fanfares, harmonieën, brassbands, kerkkoren, feestbands, accordeon-orkesten. Aan de voorstellingen in Beers (gemeente Land van Cuijk) nemen onder andere deel Muziekvereniging Juliana uit Haps, Muziekvereniging Vicinia uit Vianen en het Smartlappenkoor Goei Volluk uit Cuijk.

 

Tekst, regie en cast

Eldorado is geschreven door theatermaker Wiske Sterringa, de muziek is van componist Bart van

Dongen. Zij maakten in het kader van het Jeroen Bosch-jaar in vier Brabantse dorpen de

muziektheaterspektakel Fanfari Bombari, ook met een zelfde aantal amateurmuzikanten.

De regie is in handen van Roel Swanenberg. Met zijn grote liefde voor locatietheater is Roel een

perfecte match voor deze voorstelling. Daarnaast zijn Swanenberg en Het Zuidelijk Toneel ook geen onbekenden voor elkaar. Eerder regisseerde hij hier, de met veel enthousiasme ontvangen

voorstelling: Lampenmakers, over de opkomst en opeenstapeling aan veranderingen binnen Philips. 

Een kleine kern van professionele acteurs en een muzikant spelen samen met zo’n 200

amateurmuzikanten per locatie. Björn van der Doelen, zanger/gitarist en ex PSV-er (eerder te zien in De Achterkant van …. Het Zuidelijk Toneel) tekent voor één van de hoofdrollen. Bart Klever, onder andere bekend van Flikken Maastricht en Toneelgroep Amsterdam, neemt de rol van de vader op zich. De moeder wordt gespeeld door Sarah Jonker; zij speelde in onder meer Van God Los, Adam-E.V.A., Grenslanders en bij Het Toneel Speelt en de Toneelmakerij. Luuk Jansen en Fay Verberk maken de cast compleet. Elke voorstelling wordt ondersteund door trombonist en accordeonist Hans Sparla.

Samenwerkingspartners

De vijf gemeenten Rucphen, Hilvarenbeek, Land van Cuijk, Loon op Zand en Bernheze zijn belangrijke

samenwerkingspartners van het team van Eldorado. Ook het ZLTO, de vereniging voor boeren en

tuinders, is partner in de voorstelling. Zij ondersteunt stichting Poon met raad en daad en hielp bij

het vinden van de juist locaties. Samen willen alle deelnemende partners een gesprek op gang

brengen over de veranderde leef- en werkomgeving van de Brabantse boeren.

Eldorado is een initiatief van Stichting Poon in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel.

Tickets: €17,50 / kinderen t/m 12 jaar gratis via www.eldorado2022.nl.

 

Onthulling monumenten ‘Lambrechtsen Bridge’ in Oeffelt en Gennep

Op 11 mei zijn de monumenten behorend tot ‘Lambrechtsen Bridge’ formeel onthuld. Deze zijn samengesteld uit panelen van een baileybrug, veel gebruikt in WOII. ‘Lambrechtsen Bridge’ werd geëngineerd door Major Edwin Hunt MVO en de Nederlandse reserve luitenant ir. Constant Lambrechtsen. Met de onthulling van de monumenten geplaatst op de oevers van Oeffelt en Gennep wordt hun inzet voor de bevrijding van Nederland geëerd. 

 

Langste drijvende baileybrug van WOII

 ‘Lambrechtsen Bridge’ is bijzonder omdat het ‘t piece de resistance is van Major Edwin Hunt MVO en reserve luitenant ir. Constant Lambrechtsen, gebouwd in februari 1945. Het is de langste drijvende baileybrug van WO II. Deze brug was het sleutelstuk in de corridor voor de geallieerde militairen op weg naar Duitsland. Zij konden, na het terugslaan van de Duitsers in de Ardennen, eindelijk beginnen aan één van de grootste en belangrijkste operaties uit de Tweede Wereldoorlog: het Rijnlandoffensief of Operatie Veritable. Doel was het gebied tussen de Maas en de Rijn vrij te maken van Duitsers om vervolgens de Rijn over te steken en door te stoten naar het Reichswald. Voorafgaand aan Veritable verzamelden zich in de omgeving van Nijmegen een kwart miljoen geallieerde militairen. Het merendeel van deze militairen moest zich een weg vechten door een slechts enkele kilometers brede corridor tussen Maas en Rijn. De drijvende Baileybrug tussen Oeffelt en Gennep was daardoor een sleutelstuk in deze corridor.

 

Eregast Major Edwin Hunt

Bij de onthulling was familie van de overleden Constant Lambrechtsen aanwezig. Eregast was Major Edwin Hunt MVO, in de leeftijd van 102 jaar. Hij is vanaf de Oeffeltse veerstoep met een militair veer naar de oever van Gennep gevaren voor de onthulling van het onderdeel aan Gennepse zijde.

insjabloon-majoredwinhunt-1.jpgMajor Edwin Hunt bij de onthulling van het informatiepaneel. Foto: Paul Ten Broeke

 

Nieuwe inzamelvergoeding oud papier voor verenigingen

 

menvatting

Verenigingen zijn al jarenlang betrokken bij, en erg belangrijk voor de inzameling van huishoudelijk oud papier en karton in de gemeente Land van Cuijk. De verenigingen ontvangen hiervoor een vergoeding van de oud papierverwerker en/of de gemeente. De inzamelkosten voor 2022 zijn zo gestegen dat sommige verenigingen geen tot weinig opbrengsten aan de inzameling zouden overhouden als de geldende regeling (verordening) gehanteerd zou worden. Daarom is een nieuwe verordening met een nieuw toekomstbestendig vergoedingssysteem nodig.

 

Op dit moment is de basis van de vergoedingsregeling de marktwaarde van het oud papier (per ton) minus de inzamelkosten per ton. Als de kosten stijgen wordt de vergoeding dus lager. Het uitgangspunt voor de nieuwe Verordening is een vaste inzamelvergoeding van € 50,- per ton, zodat de verenigingen zeker zijn van vaste opbrengsten. Op die manier kan de continuïteit van de inzameling ook beter bewaakt worden. 

 

Van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 is er een tijdelijke overbruggingsregeling voor de verenigingen. Zodra de gemeenteraad van het Land van Cuijk de nieuwe verordening heeft vastgesteld, gaat deze in. Naar verwachting per 1 juli 2022.

 

Fraude gemeentegids

 

Lokale ondernemers uit onze gemeente laten weten dat ze telefonisch en per mail zijn benaderd door bedrijven die voor de gemeentegids advertentieruimte willen verkopen. Let op: Dit gebeurt niet in naam van de gemeente Land van Cuijk.


Akse Media bv. gaf voorheen de officiële gemeentegids uit voor de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Alle andere bedrijven handelen niet uit naam van de gemeente.

Fraude
De gemeente Land van Cuijk adviseert ondernemers om extra alert te zijn als je een telefoontje, factuur of een opdrachtbevestiging ontvangt voor een advertentie. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk via (0485) 854 000. Fraude kun je melden via het landelijke fraudemeldpunt: www.fraudemeldpunt.nl 

 

 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Waterpark Dommelsvoort

Dutch Resorts BV wil op de locatie Dommelsvoort in de gemeente Land van Cuijk (gelegen aan de zuidzijde van de voormalige ontgrondingenlocatie Kraaijenbergse Plassen) een hoogwaardig en waterrijk recreatiepark realiseren. Het gaat om recreatiewoningen, een jachthaven en ondersteunende voorzieningen.

Het idee om een dergelijk initiatief te ontwikkelen is niet nieuw. Zo’n 10 jaar geleden is al een globaal bestemmingsplan vastgesteld voor dit initiatief. De ontwikkeling wordt door een nieuwe ontwikkelaar/exploitant (Dutch Resort BV) nu opgepakt. De gemeente Land van Cuijk en de provincie Noord-Brabant zijn voornemens aan dit initiatief mee te werken.
Alvorens dit plan gerealiseerd kan worden dient het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk een uitwerkingsplan vast te stellen en de provincie dient een Ontgrondingenvergunning te verlenen voor de aanleg van de waterstructuren in het plan.

Milieueffectrapportage
Om het milieubelang een goede plek te geven in de besluitvorming wordt ten behoeve van de te nemen besluiten een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) doorlopen. Deze start met een zogenoemde “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” (NRD). Deze notitie verkent welke milieuaspecten onderzocht moeten worden en welke inrichtingsalternatieven op milieuverantwoorde wijze inhoud kunnen geven aan het beoogde initiatief. De provincie Noord-Brabant coördineert de m.e.r.-procedure en biedt U de mogelijkheid te reageren.
De notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt van 17 mei 2022 tot en met 27 juni 2022 ter inzage. Iedereen kan in deze periode een reactie op de notitie indienen bij Gedeputeerde Staten.
De onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage zal gevraagd worden te adviseren over de NRD. Wij zullen de Commissie ook de ingediende zienswijzen bij hun advisering laten betrekken.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 1 juni 2022 is er van 19.30 tot 21.00 uur in Café Zaal de Spijker, Grotestraat 28 te Beers een inloopavond waar u zich kunt laten informeren over het plan en de procedure.

Stukken inzien
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u downloaden via de website van de provincie. Als u niet in de gelegenheid bent om de stukken digitaal te raadplegen, kunt u een afspraak maken om de stukken op het provinciehuis of het gemeentehuis in te zien. Daarvoor neemt u contact op met het Brabantloket, bereikbaar op (073) 681 2812 of de gemeente Land van Cuijk, bereikbaar (0485) 854000.

Reageren
U kunt eenvoudig en direct uw zienswijze kenbaar maken met een contactformulier via de website van de provincie. Na verzending van uw inspraakreactie krijgt u automatisch een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie én een ontvangstbevestiging. Het apart insturen van een brief is dan niet meer nodig.

U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen, gericht aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: ‘Waterpark Dommelsvoort’.

Privacy
De provincie en de gemeente hechten aan privacy en zorgen daarom voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. De namen van privépersonen worden niet opgenomen in een Nota van Zienswijzen.

Vervolg
De ingekomen zienswijzen worden bij het MER en de verdere besluitvorming betrokken. De notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Hiertoe wordt een Nota van Zienswijzen opgesteld waarin staat hoe de zienswijzen en adviezen worden meegenomen in de besluitvorming.

Contact
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Waterpark Dommelsvoort, provincie Noord-Brabant, telefoon 073 – 681 28 12. Of maak gebruik van het contactformulier via de website van de provincie Noord-Brabant.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het kan gaan om (ontwerp) besluiten, (ontwerp) plannen en andere formele bekendmakingen.

Op deze pagina staan alleen beknopte versies, bedoeld als service. Voor de mogelijkheden om inspraak te leveren of rechtsmiddelen, zoals zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorzieningen, aan te wenden,

verwijzen wij u naar het daarover vermelde in de officiële bekendmaking.

Land van Cuijk

| Ruimtelijke plannen

 • Voorontwerpbestemmingsplan ‘parkeren en waterberging visio’

 

| Beleidsregels

 • Beleidsregel afzien van legesheffing in behandeling genomen conceptaanvragen omgevingsvergunningen


| Overige

 • Voorgenomen verkoop groenstrook

Beugen

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Vuursteenstraat 10 te Beugen
 • Vergunning verleend voor het vervangen en aanpassen van de kozijnen aan Dijkstraat 9 te Beugen

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Koningschieten op 6 juni 2022 aan Kerkplein te Beugen

 

 

Boxmeer


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan Burgemeester Verkuijlstraat 23 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen aan Veerstraat 4A te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het slopen van bestaande opstallen aan De Carmelveste te Boxmeer

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in het kader van de Wabo, het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bouw pipe-rack) aan de Wim de Körverstraat 35 in Boxmeer

| Omgevingsmelding

 • Melding voor het intern wijzigen van een supermarkt aan Burgemeester Verkuijlstraat 26 te Boxmeer

 

Cuijk

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde aan Houtsnipwal 17 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het aanvragen van een kamerverhuurvergunning voor 4 medewerkers aan Florijnendreef 20 te Cuijk

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een erfafscheiding aan 't Bijltje 2 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het aanpassen van de gevel en reclame aan Smidstraat 70 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan Vorstendom 31 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Katwijkseweg 25 te Cuijk

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Pasar Maluku Cuijk op 7 mei 2022 aan Louis Jansen plein, Korte Molenstraat en Grotestraat te Cuijk

 

Escharen

 

| Omgevingsmeldingen

 • Melding voor het mobiel breken bouw- en sloopafval aan Boltschestraat 2 te Escharen
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Willem van Esterenweg 5 te Escharen

 

Grave

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van zonnepanelen op het garage dak aan Burg Raijmakerslaan 38 te Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een aanbouw en carport aan Futenhorst 37 te Grave

 

Haps

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een bedrijfspand aan Kokerbijl ong te Haps


| Overige

 • Melding voor de verandering van een rundveehouderij aan Hoefseweg 6 te Haps

 

Holthees

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een info-bord aan Sleijbergweg 8 (hoek Sleijbergweg / Warmeerweg) te Holthees

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van een bijgebouw berging/carport/overdekt terras aan Vliegenberg 6A te Holthees

 

Landhorst

 

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 tiny houses aan de Pinksterbloemstraat en Dotterbloemstraat te Landhorst

 

Langenboom

 

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het starten van een B&B aan Dempseystraat 9 te Langenboom
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel op een bestaande woning aan Iepenlaan 13 te Langenboom

 

Ledeacker

 

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van 12 vakantiewoningen met kampeerterrein aan de Nullen 15 te Ledeacker

 

 

 

Linden

 

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor de wijziging van een dakkapel aan De Hostert 12 te Linden

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning met bijgebouw aan Pastoor Maasstraat 3 te Mill

 

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een afscheidsfeest op 25 en 26 mei 2022 aan Hoogstraat 3 te Mill

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch laden - Houtwolstraat te Mill
 • Instellen parkeerverbod ambulancestandplaats - Pastoor Maasstraat te Mill
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen - Mill

 

| Overige

 • Ontheffing voor het plaatsen van aankondigingsborden t.b.v. Kasteelronde Mill tot en met 15-05-2022 te Mill
 • Melding voor het oprichten van een reparatie/reinigingsbedrijf van reinigings- en lasapparatuur en het bouwen van schakelkasten aan Eerste Industrieweg 15b te Mill

Oeffelt

 

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het tijdelijke huisvesten van arbeidsmigranten aan Hapseweg 2 te Oeffelt

 

| Overige

 • Ontheffing voor het overnachten bij het evenement ‘Display WO2 Veerhuis’ van dinsdag 10 mei 2022 op woensdag 11 mei 2022 aan Veerweg 2 te Oeffelt


Oploo

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan Van Steenhuijsstraat 44 te Oploo

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van werken aan Watermolenstraat 3 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van nieuwbouw Kindcentrum aan Theobaldusweg ong te Overloon

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van de garage en keuken aan Vierlingsbeekseweg 47 te Overloon
 • Vergunning verleend voor het organiseren van een 3-daags publiektoegankelijk evenement, in verband met het 100-jarig bestaan van het dorp aan Siberie 5 te Overloon

 

Rijkevoort

| Evenementenvergunning

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Rommelmarkt Rijkevoort op 12 juni 2022 aan Meester van den Bergplein te Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 30 zonnepanelen in de voortuin van de woning aan Grotestraat 112 te Sambeek

 

Sint Anthonis


| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een terrasoverkapping en erfafscheiding aan De Kleine Dijk 12 te Sint Anthonis

 

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld bestemmingsplan “Herziening Kernen Sint Anthonis, Ledeackersestraat 18”

| Verkeersbesluiten

 • Aanpassen bebording - Kleine Beekstraat - Op de Beek te Sint Anthonis

 

Velp

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Hanenstraat 11A te Velp

 

Vianen

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een T-boerderij aan Berkenkamp ong te Vianen

 

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijk parkeerverbod - gedeelte Koebaksestraat en gedeelte Franssenstraat te Vianen

 

Vierlingsbeek

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Definitief besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, het uitvoeren van werkzaamheden, het bouwen van een bouwwerk, het veranderen van een inrichting op de locatie Molenweg 11 te Vierlingsbeek
 • Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een woning aan Soetendaal ong te Vierlingsbeek

 

| Overige

 • Melding voor het mobiel breken bouw- en sloopafval aan Hattertweg 8 te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een nieuwbouwwoning aan Bosch-Akker 8 te Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het onderkelderen van de woning aan Provincialeweg 4B–02 te Vortum-Mullem

 

 

Wanroij


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een nieuwbouwwoning aan De Roting 2 te Wanroij

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen aan Lamperen 24A te Wanroij

 

 

Westerbeek


| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een antenne-opstelpunt voor de mobiele telecommunicatie van Vodafone aan Beekstraat nabij kruising Nieuweweg te Westerbeek

 

 

Wilbertoord


| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden en restylen van een bestaand woonhuis aan Zonnedauwstraat 25 te Wilbertoord

 


| Verkeersbesluiten

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Marter te Wilbertoord