overloon nieuws

gemeentenieuws

Gepubliceerd op 10 augustus 2022 om 14:53

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Minder inzamelen, wat mag er in je GFT-container?

 

Met ingang van de maand augustus wordt je groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-e) tot nader bericht eenmaal per twee weken opgehaald. Tot nu toe werd dat in de zomermaanden iedere week gedaan. Echter door krapte op de arbeidsmarkt en personeel dat ziek is, zegt de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, niet anders te kunnen.  Maar wat is GFT-e eigenlijk?

Wat is GFT?
GFT is de afkorting voor groente-, fruit- en tuinafval. Soms wordt daar nog de ‘e’ van etensresten aan toegevoegd. Van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten maken we compost. Compost kun je verwerken in de tuin. Het is een heel goede bodemverbeteraar. De voedingsstoffen uit het GFT worden opgenomen in de bodem en komen zo weer terug in wat daar groeit. Zo is de cirkel rond. Om goede compost te kunnen maken, is het dus belangrijk dat in de gft-container alleen het goede soort afval terecht komt.

Wat mag in je GFT-container?
- Groente- en fruitresten (klokhuizen, schillen, pitten)
- Etensresten (ook kleine botjes en graten)
- Brood, deeg, pasta en rijst
- Losse thee, koffiedik
- Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine knaagdieren, met hun poep
- Bloemen en planten
- Fijn tuinafval

 

Wat mag niet in de GFT-container?
- Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook
- Kauwgom
- Luiers, incontinentiemateriaal
- Theezakjes, koffiepads en –cups
- Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode dieren
- Tabak, peuken, as
- Potten, steen, ballen, timmerhout, metaal

 

Tip. Download de Afvalapp. 

Meer weten over afval? Download DeAfvalApp. De AfvalApp bevat de inzameldagen, informatie over de verschillende afvalsoorten, adressen van milieustraten en telefoonnummers. Als je je postcode en huisnummer invoert, krijg je de afvalkalender van jouw buurt of wijk. Je kunt ook de inzameldagen koppelen aan je agenda op je smartphone of tablet en ervoor kiezen de avond of ochtend ervoor een herinnering (notificatie) te krijgen. Met push-berichten kunnen we je via de app ook snel bereiken als er iets bijzonders aan de hand is op het gebied van de afvalinzameling. De App is gratis. Download hem via de AppStore of Google Play Store onder De AfvalApp. De AfvalApp kun je ook raadplegen via www.deafvalapp.nl. 

 

 

Gezinnen besparen energie én geld

Junior Energiecoach: een superleuk spel!

Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw huis? Doe met jouw gezin mee aan Junior Energiecoach: Een spel met leerzame uitdagingen, puzzels, experimenten én winacties. Zo ontdek je waar jullie energie kunnen besparen. Het spel start in de herfst op 7 oktober 2022.

 

Met een tv-held op lampenjacht en stekkerexpeditie

Vijf weken lang, 15 tot 30 minuten per week, gaat tv-held Varkentje Rund in de rol van Junior Energiecoach met jouw gezin op ontdekkingsreis. Elke week zie je een nieuw filmpje met een nieuwe opdracht. Wie durft mee op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen worden zo echte Junior Energiecoaches. Net als Varkentje Rund. 

 

Gratis meedoen

Junior Energiecoach is voor gezinnen met kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar. Gezinnen uit de gemeente Land van Cuijk kunnen meedoen. Het leuke is: deelname is gratis! 

 

Aanmelden of meer informatie?
Kijk op www.juniorenergiecoach.nl. Wanneer je nu op de website alvast aangeeft dat je wilt meedoen, ontvang je een herinnering zodra de officiële inschrijving open gaat. 

De inschrijving opent op 22 augustus en duurt tot en met 2 oktober. 

Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee; wij doen mee!

 

Geen parkeerdek op Weijerplein, Boxmeer

 

Op het Weijerplein komt geen gebouwde parkeervoorziening. Uit een in juni gehouden onderzoek, blijkt dat er zonder een parkeerdek te bouwen, voldoende parkeerplaatsen zijn te realiseren voor de uitbreiding van het gemeentehuis. 

 

Het is zeker niet zo dat alle ruim 700 medewerkers met de auto naar het gemeentehuis komen. Een groot aantal medewerkers fietst of maakt gebruik van het openbaar vervoer. Maar uitbreiding van kantoor of winkel, betekent automatisch dat er meer parkeerruimte moet komen. Anders kan dit bijvoorbeeld ten koste gaan van de parkeermogelijkheid voor bezoekers van al bestaande winkels.

 

Voor de uitbreiding van het gemeentehuis gaat het om de verplichting van 89 extra plaatsen. De snelste te realiseren oplossing werd eerder gevonden in een gebouwde parkeervoorziening op ongeveer de plaats waar jongerencentrum De Box heeft gestaan. Deze zou moeten passen in de nieuwe, te vergroenen omgeving van het plein. Omwonenden werden uitgenodigd mee te denken en kwamen en kwamen onder andere met de suggestie de parkeerdruk op het Weijerplein te meten. 

 

Wethouder Mark Janssen: “Dit is een mooi voorbeeld van zeer geslaagde inwonerparticipatie. We hebben de omwonenden van het Weijerplein in een vroeg stadium naar hun ideeën gevraagd en zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het vinden van een betere, en ook heel belangrijk, veel goedkopere oplossing. Waarvoor uiteraard onze hartelijke dank”.

 

Bij de herinrichting en vergroening van het Weijerplein worden de omwonenden opnieuw betrokken. Meer informatie over het parkeeronderzoek en de resultaten op www.gemeentelandvancuijk.nl/weijerplein. 

 

Geeft u binnenkort een feestje in uw tuin?

Houd dan rekening met uw buren en voorkom overlast.

Buren. We hebben ze allemaal. Ze wonen boven, onder, links of rechts van ons. In de meeste gevallen is het fijn om buren te hebben. Het houdt de buurt levendig en gezellig. Toch kunnen buren soms overlast ondervinden van elkaar. In veel gevallen zijn buren zich hier niet of onvoldoende van bewust. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buurman of buurvrouw lost veel problemen op.

De meeste klachten van buren of buurtbewoners komen voort uit lawaai, zoals harde muziek of luidruchtig gepraat. In veel gevallen kan deze geluidsoverlast vrij eenvoudig worden voorkomen. Gewoon, door wat meer rekening met elkaar te houden. Zet de muziek later op de avond zachter of uit en voorkom luidruchtig stemgeluid; want vooral ’s avonds kan dit als storend worden ervaren. In de avond klinken geluiden nu eenmaal harder. Zeker nu de avonden langer zijn en de temperatuur ook in de avonduren aangenaam hoger is, worden veel verjaardags- en andere feestjes verplaatst naar de tuin. In de meeste gevallen is dat geen probleem, maar toch komt het steeds vaker voor dat buren en andere omwonenden verplicht mogen ‘meegenieten’ van zo’n feestje. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Geeft u binnenkort een feestje in uw tuin? Laat uw buren dan vooraf weten dat u een tuinfeestje houdt. Doe in uw buurt een briefje in de bus waarop staat dat u een feestje geeft. En zet hierop uw telefoonnummer, zodat buren u kunnen bereiken als er onverhoopt toch geluidsoverlast is. In de meeste gevallen komen buren er dan samen prima uit. En dat is wel zo prettig.

 

Veteranendag Land van Cuijk


Op 25 juni werd in Den Haag weer de Nationale Veteranendag georganiseerd. Nederland bedankt tijdens dit evenement haar meer dan 111.000 veteranen die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. 

 

Ook het gemeentebestuur van Land van Cuijk wil haar waardering voor de in de gemeente woonachtige veteranen graag tot uitdrukking brengen. Begin dit jaar is een aantal vertegenwoordigers van de veteranen uit de vijf voormalige gemeenten gevraagd mee te denken over de invulling van een Land van Cuijkse Veteranendag. 

 

Het Graafs Kazematten Museum heeft aangeboden om een eerste editie te combineren met de herdenking van de bevrijding van Grave op 17 september 1944 in het kader van de operatie Market Garden. De werkgroep heeft dit voorstel omarmd. Elke veteraan, woonachtig in Land van Cuijk en ingeschreven bij het Veteranen Instituut (VI) ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Bent u niet ingeschreven bij het VI, maar wilt u de uitnodiging en enquête toch ontvangen, stuur dan even een bericht naar veteranenlvc@gmail.com.

 

Uw mening telt!

De werkgroep Veteranendag Land van Cuijk in oprichting hoort graag uw mening over de invulling van een Land van Cuijkse Veteranendag. Hiervoor is een  enquête samengesteld die u ontvangt met de uitnodiging voor 17 september a.s. 

 

Open middag Heeswijkse Kampen, Cuijk

 

Op vrijdagmiddag 26 augustus kunnen inwoners van Land van Cuijk de laatste archeologische opgravingen in de Heeswijkse Kampen bekijken tijdens een open middag tussen 13:00 en 16:00 uur.  Er is ieder half uur een rondleiding over de verschillende opgravingen met uitleg door archeologen en specialisten. Voor kinderen zijn er verschillende dingen te doen. Meer informatie volgt komende week via de website www.BAAC.nl en de sociale media.

 

Invoegen afbeelding Save the date

WhatsApp Buurtpreventie

 

Je hebt er vast al eens van gehoord: buurtpreventie via WhatsApp. Buurtbewoners gebruiken WhatsApp om verdachte situaties in hun buurt aan elkaar door te geven of andere informatie over veiligheid in de buurt of wijk te delen.

Maak samen de buurt veiliger

WhatsApp is een communicatie middel om snel één op één of in groepsverband berichten uit te wisselen (tekst, foto’s, video’s en audio) via de smartphone of computer. Buurtbewoners gebruiken WhatsApp buurtpreventie (WABP) om verdachte situaties in hun buurt aan elkaar door te geven. Een moderne vorm van buurtpreventie door inwoners. Ook in onze gemeente zijn op dit moment al meer dan 130 groepen actief. De gemeente en de politie zijn heel blij met deze ontwikkeling in de samenleving en ondersteunen deze daarom.

Aanmelden nieuwe groep en meedoen

Algemene informatie over het starten van een eigen buurt WhatsApp groep en hoe dat werkt is te vinden op www.wabp.nl. De meeste beheerders van een buurt WhatsApp groep in wijken en dorpen van onze gemeente hebben hun groep op deze landelijke website aangemeld. Hierdoor is het voor bewoners makkelijk om aan te sluiten als deelnemer. Door op postcode te zoeken kun je zien welke groepen er actief zijn in jouw buurt en kun je je bij een groep inschrijven.

 

Doel van de WhatsApp Buurtpreventie groep

Een WhatsApp groep zorgt voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Politie en toezichthouders kunnen niet op iedere hoek of straat staan. Inwoners kunnen zelf een groot gebied in de gaten houden. Met het melden van verdachte situaties in de WhatsApp groep, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd. Bel bij verdachte situaties 112. 

 

WhatsApp-buurtpreventie borden

Maakt jouw wijk actief gebruik van WhatsApp buurtpreventie en wil je in jouw wijk WhatsApp buurtpreventieborden laten plaatsen? Vraag deze borden aan bij de gemeente. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.gemeentelandvancuijk.nl/whatsapp-buurtpreventie. 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

 De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen en andere formele bekendmakingen. 

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat vermeld welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen) of het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorzieningen.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overuwbuurt.overheid.nl. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden je bekendmakingen wilt ontvangen. Dit kan ook via de app ‘Over uw buurt’.

Land van Cuijk

 

| Beleidsregel

 • Giften Participatiewet gemeente Land van Cuijk 2022

| Overig

 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk, Touwslagerserf 6, Grave
 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk, Hazeleger 215, Cuijk 

 

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een nieuwe straalverbinding aan Kerkeveld 2 te Beers
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een schuur aan Leuvert 1 te Beers

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het maken van een bedrijfswoning van het zaaltje van Restaria de Flip aan Faunalaan 68 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het levensloop bestendig maken van de woning aan De Jasmijn 7 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van blok 2 (levensloopbestendig), de houten berging vervalt en er wordt een inpandige buitenberging toegevoegd aan Carmelveste te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een erker aan de voorgevel van de woning aan Adriaen Brouwerstraat 42 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van het Jenaplan kindcentrum aan Frans Halsstraat 29 te Boxmeer
 • Vaststellen maatwerkvoorschriften in het kader van Activiteitenbesluit milieubeheer aan Vuursteenstraat ongenummerd (tegenover nr. 10), kadastraal S 897 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde aan Magnolia 8 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het isoleren van het huis aan buitenkant met isolatieplaten aan Beerseweg 28 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een vrijstaande overkapping aan Kouwenberg 24A te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen/aanbouwen aan woonhuis aan Dr. Ariensstraat 2 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van kamerbewoning in bestaande bouw aan Robijnlaan 83 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde aan Meidoorn 11 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel op de bovenste bouwlaag aan Heggerank 67 te Cuijk
 • Vergunning geweigerd voor het verhuren van kamers aan Hazeleger 150 te Cuijk

| Verkeersbesluit of - mededeling

 • Tijdelijk parkeerverbod en afsluiten openbare ruimte ivm Bierfestival 28-08-2022 - Markt te Cuijk
 • Wijzigen onderbord gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Molenstraat te Cuijk

| Overig

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 2 containers en eventuele bus met aanhanger aan Smidstraat 30 te Cuijk

 

Gassel

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Zomerkermis Gassel op 28 augustus 2022 aan Julianaplein te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van een hoofdpui en het vervangen van reclame uitingen ten behoeve van de winkelketen Action aan Pastoor van den Hurkplein 3 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van zonwering aan voorraam woonhuis aan Hoofschestraat 43 te Grave

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor herstelwerkzaamheden aan Langven aan Langven te Grave
 • Vergunning verleend voor het legaliseren van een volière aan Nootstraat 2 te Grave
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 2 dakramen aan Maaskade 14 te Grave
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis aan Lunette 19 te Grave
 • Verlenging beslistermijn voor het splitsen van een woning aan Rogstraat 29 te Grave

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van de Vestingronde van Grave op 4 september aan Markt/Hoofdwagt te Grave

 

| Overig

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een afvalcontainer op 2 augustus 2022 t/m 9 augustus 2022 aan Frater Adrianusstraat 19 te Grave

 

Groeningen 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een garage aan Passtraat 5 te Groeningen

 

Haps 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis aan Sint-Hubertseweg te Haps

Afhandelingen 

 • Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van een functie van een bedrijfswoning naar een burgerwoning aan Kerkstraat 21 te Haps
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een antenne-installatie aan Lokkant A73 te Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan de voorgevel aan Gildestraat 19A te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een loods aan Korte Oijen 3 te Katwijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op het erf aan Lange Linden 1 te Katwijk

Overig

 • Ambtshalve wijziging voorschriften omgevingsvergunning voor het actualiseren van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) en de inhoud van de NH3 installatie aan Korte Oijen 6 te Katwijk NB

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een BSO lokaal aan Heistraat 1 te Landhorst

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het oprichten van een paardenhouderij met paardenrusthuis aan Tweede Stichting 5 te Landhorst

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen van bestaand bijgebouw en oprichten van een nieuw bijgebouw aan Zeelandseweg 40 te Langenboom
 • Aanvraag vergunning voor het geheel vervangen / vernieuwen van bijgebouw bij woonhuis aan Vierhoeksweg 29 te Langenboom

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een pleinfeest op 5 tot en met 8 augustus 2022 aan Dominicanenstraat te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de B&B, uitbreiden van het theehuis en het uitbreiden van de woning incl. Cursusruimte en renovatie dakplaten van de paarden stallen aan Nullen 15 te Ledeacker

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Meeuwstraat ong. Te Mill

 

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan Roijendijk 7 te Mill
 • Vergunning verleend voor het veranderen van de bedrijfsruimte aan Eerste Industrieweg 7 te Mill

 

| Verkeersbesluit of - mededeling

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Bernhardstraat te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning met een bijbehorend bouwwerk aan Hogehoek 14b te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het toepassen van Mono mestvergisting aan Schipperspeel 3 te Oploo

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 6 recreatiewoningen aan Gemertseweg 126 te Oploo

 

| Verkeersbesluit of -mededeling

 • Uitbreiden inhaalverbod - Deurneseweg te Oploo

 

Overloon

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van 100 jaar Westerbeek SHOWTIME op 30 september 2022, 1 en 2 oktober 2022 aan Siberië 5 te Overloon
 • Vergunning verleend voor het organiseren van het cultureel festival Schijt aan de Grens op 27 en 28 augustus aan Helderseweg 31 te Overloon

 

|Overig

 • Ontheffing verleend voor een kampeerontheffing voor de motorcrosswedstrijden op 17 september 2022 aan Oploseweg 34 te Overloon
 • Vergunning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf aan Raaijweg 25 te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een garage aan Walsert 2 te Rijkevoort-De Walsert
 • Ontwerpbesluit voor het veranderen en het in werking hebben van een varkenshouderij met akkerbouwtak aan Walsert 12 te Rijkevoort-De Walsert

 

| Overig

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 

| Overig

 • Voornemen overeenkomst verkoop voormalige gemeentehuis aan Brink 3 te Sint Anthonis

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het slopen voor transformatie van de linkervleugel aan Kloosterstraat 2 te Stevensbeek

| Overig

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het bouwen van een machineberging en het wijzigen van dieraantallen binnen bestaande stallen aan Bosch en Duinweg 3 te Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Akkerweg 2 te Vianen

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Kindervakantieweek op 24 augustus aan Akkerweg 3 te Vianen

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verkrijgen van een bouwvergunning aan Hattertweg 8 te Vierlingsbeek

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Kermis Vierlingsbeek op 15 augustus 2022 aan Pastoor Jansenstraat 2 te Vierlingsbeek
 • Vergunning verleend voor het organiseren van Kermis Vierlingsbeek op 12 tm 16 augustus aan Vrijthof t.h.v. 1 te Vierlingsbeek

 

Vortum – Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een nieuwbouw woonhuis aan Molenhof 11 te Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het tijdelijk gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan aan Steenklef 1 te Vortum-Mullem
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Molenweg omgenummerd kavelnummers 501 en 502 te Vortum-Mullem
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning met aanbouw en het maken van een uitweg aan Sint Cornelisstraat 27a te Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een zendmast aan kadastraal sectie A 3339, Korenveld te Wanroij

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van kermis event op 5 t/m 9 augustus 2022 aan Lepelstraat ter hoogte van 3 te Wanroij

| Overig

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een opbouw op een bestaande uitbouw aan Stevensstraat 78 te Westerbeek