Uitnodiging Dodenherdenking

Gepubliceerd op 25 april 2024 om 19:49

Wij herdenken op deze avond de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog. Vervolgden, burgers en militairen. Een moment om stil te staan bij onze vrijheid die we vanzelfsprekend vinden, maar die voor veel mensen onbereikbaar is. Niet alleen toen, maar ook nu nog lijden veel mensen onder oorlogsgeweld en onderdrukking. Het is goed om te bedenken dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Jaarthema

Het jaarthema 2024 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is “Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid”. Hiermee vraagt het comité – in het jaar dat de lustrumviering van 80 Jaar Vrijheid in september van start gaat – aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn. Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van de ander. Onder andere de oorlog in Oekraïne en de onrust in het Midden-Oosten tonen hoe kwetsbaar vrijheid is. Het is daarom belangrijk stil te staan bij dit thema.

Graag nodigen wij u uit voor deze herdenking op zaterdag 4 mei om 19.15 uur in de St. Theobalduskerk. U bent ook van harte welkom om mee te lopen in de stille tocht van de Kapel van O.L.V van de Goede duik aan de Venrayseweg naar de kerk. Deze kapel is op 8 december 1954 ingezegend en de bouw is volledig betaald door de ruim 200 mensen die in Overloon ondergedoken zijn geweest. Mensen die het vege lijf probeerde te redden en op zoek waren naar een dak boven hun hoofd. De tekst bij het monument luidt:

“Berg de vluchtelingen en verraad ze niet. Wees voor hen een schuilplaats tegenover de   verwoester”.

 

Het programma is als volgt:

  18.45 uur: stille tocht van Onderduikkapel naar H. Theobalduskerk

  19.15 uur: herdenkingsbijeenkomst in kerk

  19.45 uur: kranslegging door wethouder Maarten Jilisen, Last Post

  20.00 uur: twee minuten stilte gevolgd door het Wilhelmus       

  20.10 uur Einde herdenkingsdienst.                             

  Wij hopen op uw belangstelling.

  Stichting Herdenking Slag om Overloon

  Huishoudelijk

  In verband met de dodenherdenking vragen wij exploitanten van drank- en horecabedrijven om op 4 mei van 18.00 uur tot 21.00 uur uit piëteit hun activiteiten aan te passen. (Buitenverlichting, zoals neon en lichtbakken doven en geen muziek.)

  Op de avond van 4 mei hangen in Nederland tussen 18.00 uur en zonsondergang de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de slachtoffers. Van 19.45 uur tot 30 seconden vóór 20.00 uur zullen de klokken van alle kerken luiden.Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna zal op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen stilte in acht worden genomen.

  (Kapel van O.L.V van de Goede duik aan de Venrayseweg in overloon )

   

  Foto’s bij Overloonse oorlogsgraven

  Op 4 mei wordt door heel Nederland stil gestaan bij alle oorlogsslachtoffers in het verleden en heden. De Britse begraafplaats aan de Vierlingsbeekseweg te Overloon is hierin geen uitzondering. Ter ere van de Nationale Herdenking worden op deze dag de slachtoffers van het geweld tijdens de Tweede Wereldoorlog in Overloon, Nederland en heel Europa herdacht.

  De Nationale Herdenking met daaropvolgend Nationale Bevreidingsdag zijn twee bijzondere dagen waarop gevoelens van dankbaarheid, verdriet, bewondering, verwondering en verbijstering elkaar afwisselen en op deze dagen heel dicht bij elkaar liggen. Vrijheid is ook vandaag de dag niet vanzelfsprekend, ook al voelt dat soms wel zo voor velen van ons.

  Stichting Overloon War Chronicles zal op 4 & 5 mei foto’s plaatsen van alle tot nu toe bekende gezichten bij de graven.voor meer informatie over de Foto’s bij Overloonse oorlogsgraven klik hier