Home » Nieuws » vastgoedondernemer moet ruim € 261.000 terugbetalen aan schadeverzekeraar

vastgoedondernemer moet ruim € 261.000 terugbetalen aan schadeverzekeraar

Gepubliceerd op 29 juni 2018 om 10:30

Rechtbank:‘Losraken asbestdeeltje in golfplaten is te voorzien’ Een vastgoedondernemer moet ruim € 261.000 terugbetalen aan schadeverzekeraar Reaal voor de kosten van asbestsanering. Dat heeft de rechtbank Den Haag besloten in een zaak die de verzekeraar had aangespannen. Volgens de rechtbank had de ondernemer redelijkerwijs mogen verwachten dat er asbestdeeltjes vrij zouden komen uit de aanwezige, deels verweerde golfplaten.

Op 8 mei 2015 constateert de Omgevingsdienst Brabant-Noord dat er op het terrein van een oude steenfabriek in Overloon diverse opstallen staan waarin asbest ligt of is verwerkt. Het gaat daarbij onder meer om golfplaten die volgens de dienst in verweerde staat verkeren waardoor asbest vrijkomt. Het terrein is eigendom van een Arnhemse vastgoedondernemer Westerhoeve die de opstallen verhuurt aan derden.

Mosdeeltjes met asbest

In maart 2016 komt de omgevingsdienst opnieuw langs en constateert dat er mosdeeltjes op het terrein liggen die van de golfplaten afkomstig lijken te zijn. De dienst laat het mos testen, waaruit blijkt dat er asbest inzit. De eigenaar wordt verplicht een asbestinventarisatie rapport en een saneringsplan op te laten maken. Het ingehuurde bureau concludeert dat alle kapotte en verweerde golfplaten verwijderd dienen te worden.

Bekend probleem

De vastgoedondernemer dient een schadeclaim in bij Reaal waar hij een milieuschadeverzekering heeft lopen. Deze dekt emissie, zijnde het onvoorzien vrijkomen van gassen, vloeistoffen en/of fijn verdeelde stoffen, aldus de voorwaarden. Desalniettemin weigert de verzekeraar dekking omdat er volgens Reaal geen sprake was van ‘onvoorzien’ vrijkomen van deeltjes van de asbesthoudende golfplaten. Dat bij oude golfplaten soms deeltjes loskomen is een volgens Reaal bekend probleem en ook de vastgoedondernemer was volgens haar bekend met die mogelijkheid en de daaraan verbonden risico’s.

Geen schadebeperkende maatregelen

Door niets te doen aan de slechte staat van de golfplaten is daarnaast volgens Reaal sprake van merkelijke schuld voor het ontstaan van de schade. Verder wijst Reaal er op dat de schade al op 8 mei 2015 is geconstateerd, maar dat de ondernemer op dat moment heeft nagelaten de schade te melden en ook geen schadebeperkende maatregelen heeft genomen.lees meer op bron:https://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2018/06/rechtbank-losraken-asbestdeeltje-in-golfplaten-is-te-voorzien-101111329


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.