overloon nieuws

Home » Nieuws » Overloon probeert met het dorp nieuwe plek van basissschool te bepalen

Overloon probeert met het dorp nieuwe plek van basissschool te bepalen

Gepubliceerd op 9 februari 2019 om 08:55

Zeg het maar, waar moet de nieuwe Josefschool, de basisschool van Overloon, komen? Op de huidige plek aan de Theobaldusweg? Bij de sporthal aan de Raaijweg? Op een andere plek?

Dat die multiplechoicevraag niet al te eenvoudig te beantwoorden is, bleek deze week tijdens een door de dorpsraad belegde informatiebijeenkomst. ,,De meningen zijn erg verdeeld", zegt verantwoordelijk wethouder Willy Hendriks. 

Verdeeld? 

De resultaten van de door de dorpsraad gehouden enquête laten weinig aan duidelijkheid over. Maar liefst 87 procent van de mensen die een vragenformulier invulden, vindt dat de nieuwbouw niet bij de sporthal moet komen. Al valt er wel een kanttekening te plaatsen bij de kwaliteit van de enquête: voorstanders van een bepaalde plek konden eenvoudig meerdere vragenlijsten invullen. 

Toch verdeeld?

Zeker. Want uit een door de school gehouden enquête onder ouders bleek dat de voor - en tegenstanders elkaar aardig in evenwicht hielden. Al werden er ook bij de kwaliteit van die enquête vraagtekens geplaatst. 

De voorkeur van schoolleiding en gemeente is duidelijk. Die zien het liefst bij de Raaijhal een nieuwe school verhuizen. De voordelen zijn legio. Boxmeer kan de grond van de huidige school aan de Theobaldusweg als bouwgrond voor woningen verkopen. Dat levert geld op. Nog een voordeel: de sporthal profiteert van de kinderen die er komen gymmen. Want een nieuwe gymzaal komt er niet op de nieuwe locatie. Logisch ook: daar staat een sporthal. ,,Die man van de sporthal moet toch ook in zijn levensonderhoud kunnen voorzien?”, zegt wethouder Willy Hendriks van de gemeente Boxmeer. 

Komt de nieuwbouw op de huidige locatie, dan komt die sportzaal daar ook niet.  Wat betekent dat scholieren een kleine kilometer moeten lopen naar de Raaijhal. Een groot nadeel, vindt de schoolleiding. Want met de allerkleinsten doe je daar al gauw een klein halfuur over. Een argument dat andersom - voor ouders van kinderen die nu dichtbij de Theobaldusweg wonen - niet lijkt te gelden. Moeten zij naar de nieuwe school wandelen, dan valt de afstand volgens school én gemeente ineens mee.lees meer op bron:https://www.gelderlander.nl/boxmeer/overloon-probeert-met-het-dorp-nieuwe-plek-van-basissschool-te-bepalen~ae80e2db/

lees ook Basisschool St. Jozef uit Overloon op zoek naar een nieuwe locatie

Wilma Nabuurs van de dorpsraad Overloon vertelt tegen Omroep Venray dat zij voorstellen om een uitgebreider onderzoek naar alternatieve locaties te doen om de voor- en nadelen te benoemen.
Het wordt door de initiatiefnemers al gebracht als bijna een voldongen feit, maar volgens Mevr. Nabuurs is er niet goed onderzocht of er alternatieven voor handen zijn die centraler in het dorp liggen. De Raaijhal ligt trouwens wat afgelegen aan de rand van het centrum nabij een bosgebied, tevens is zij op korte termijn aan een opknapbeurt toe, wat ook een overweging is die in de beslissing moet worden meegenomen.lees verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/268895_onrust-rond-verhuizing-overloonse-basisschool-st-jozef

Lees ook School Overloon denkt aan nieuwbouw buiten dorp

OVERLOON - Scholieren van de Josefschool in Overloon volgen over een paar jaar mogelijk de lessen op een heel andere plek dan nu. Vanuit het centrum verhuizen ze naar een nieuwe school die moet komen te staan aan de Raaijweg, bij sporthal De Raaijhal.Het is een serieuze optie die momenteel wordt onderzocht.De huidige school aan de Theobaldusweg is op, zegt schooldirecteur Jochem Gerrits. De twee schoolgebouwen (de voormalige meisjes- en jongensschool) met  gymzaal werden er halverwege de jaren veertig neergezet. ,,Heel veel vaders, moeders en opa's en oma's hebben er op school gezeten. Het gebouw is dierbaar maar niet meer dienstbaar. Ik denk dat het niet meer voldoet.”lees verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/232535_school-overloon-denkt-aan-nieuwbouw-buiten-dorp


«   »