overloon nieuws

Home » Nieuws » Informatiebijeenkomst over vliegbasis De Peel

Informatiebijeenkomst over vliegbasis De Peel

Gepubliceerd op 8 augustus 2019 om 18:13

Het Ministerie van Defensie wil vliegbasis De Peel op termijn weer in gebruik nemen. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig.de dorpsraad wil dat proces samen met betrokken omwonenden doorlopen.maandag 12 augustus  is er om 20.00 uur een INFORMATIEBIJEENKOMST OVER VLIEGBASIS DE PEEL in het Pelgrimshuis te Smakt.

Het ministerie van Defensie heeft het onzalige idee opgevat om de voormalige Militaireluchthaven “De Peel” te revitaliseren zoals ze dat zelf eufemistisch noemen.Wat betekent dat voor de inwoners van de gemeente Boxmeer? De startbaan ligt op 3,5 kilometer van onze gemeentegrens en loopt van noordoost (Overloon) naar zuidwest (Milheeze). Defensie plant in vredestijd 3600 “vliegbewegingen” starts en of landingen gedurende 126 dagen per jaar, meer dan 1/3 van het gehele jaar.

Notitie COVM en omwonendenvertegenwoordigers

Op 1 juli heb ik tijdens de vergadering over de oprichting van een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu voor de vliegbasis De Peel toegezegd met een notitie te komen over de vereiste kwaliteiten bij de omwonendenvertegenwoordigers in de COVM. Ik het daartoe navraag gedaan bij enkele collega’s in andere COVMs.

Belangrijkste wat ik nogmaals wil onderstrepen is, dat de COVM een overlegorgaan is.Voor de omgeving is de COVM belangrijk om onder andere de overlast te bespreken. Dat gebeurt aan de hand van klachtenrapportages en de jaarlijkse rapportage over de geluidbelasting. Daarover geeft de commandant uitleg.Wij gebruiken van onze kant de COVM om de omgeving te informeren over nieuwe ontwikkelingen: nieuwe activiteiten op de vliegbasis, ongebruikelijke oefeningen, herziening van een milieuvergunning, etc. En, zoals Peter Hardenbol tijdens onze bespreking aanvulde, er is aan het begin van de COVM-vergadering gelegenheid voor inspraak.

COVM-vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek en media.Vergaderingen worden vooraf aangekondigd, met name via gemeentelijke websites. Vergaderstukken worden vooraf gepubliceerd.  Zie de bijgevoegde link naar de website van de gemeente Gilze Rijen: https://www.gilzerijen.nl/covm/  De vergaderstukken zijn te vinden door op “vergaderkalender” te klikken en dan terug te scrollen naar 27 maart jl. Er is inmiddels ook een verzamelwebsite voor alle COVM’s (www.covm.nl), maar daaraan moet nog wat werk gebeuren om hem voor alle COVM’s compleet te maken.

In de aanloop naar het luchthavenbesluit en de reactivering van de vliegbasis willen wij de COVM benutten als overlegforum om dit voorbereidingsproces te begeleiden.  Belangrijke momenten in dit proces zijn in ieder geval de zienswijzen op de concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau en onze reactie daarop en de publicatie van de MER en het ontwerp-luchthavenbesluit.

Op den duur is het nuttig als de COVM of enkele leden daarvan beschikken over kennis van zaken omtrent aspecten als regelgeving (vergunningen), toezicht en geluid. Als de COVM eenmaal begonnen is, kunnen we de kennisbehoeften inventariseren en bekijken waarvoor Defensie korte informatiesessies kan organiseren, desgewenst met hulp van de Militaire Luchtvaartautoriteit, het NLR en Royal Haskoning/DHV.  

Voor dit moment is de belangrijkste kwaliteit waarover een omwonendenvertegenwoordiger moet beschikken het vermogen om inderdaad vertegenwoordiger te zijn, desnoods ook van verschillende opvattingen in verschillende woonkernen in de gemeente. Het gaat dus bij voorkeur om mensen met een groot en breed netwerk binnen de gemeente of om mensen die zo’n netwerk kunnen opbouwen en in stand houden. Vooralsnog liggen de belangrijkste vaardigheden dus in het sociale en het communicatieve vlak.

Straaljager geluidsoverlast

Het ministerie van Defensie heeft het onzalige idee opgevat om de voormalige Militaireluchthaven “De Peel” te revitaliseren zoals ze dat zelf eufemistisch noemen.Wat betekent dat voor de inwoners van de gemeente Boxmeer? De startbaan ligt op 3,5 kilometer van onze gemeentegrens en loopt van noordoost (Overloon) naar zuidwest (Milheeze). Defensie plant in vredestijd 3600 “vliegbewegingen” starts en of landingen gedurende 126 dagen per jaar, meer dan 1/3 van het gehele jaar.Vanaf de vliegbasis Volkel mag Defensie 7200 vliegbewegingen per jaar uitvoeren. De startbaan van Volkel ligt 5 kilometer van het centrum van Mill in dezelfde richting als die van De Peel. Het vliegen zal hoofdzakelijk gebeuren met jachtvliegtuigen van het nieuwe type F35 die veel meer geluid produceren dan de huidige F16. De bevolking rond Luke Air Force Base in Phoenix (in de staat Arizona, USA) waar de Nederlandse piloten met de F35 jachtvliegtuigen trainen klagen steen en been over het toegenomen geluid. Als de vergunning er komt zal eerst de startbaan uit 1954 aangepast moeten worden, deze al 26 jaar niet meer gebruikt tevens is die korter dan in Volkel en Weeze.

Geluidsoverlast, dat is het belangrijkste direct voor ons als inwoners waarneembare aan de nieuwe situatie. Er vliegen al honderden vliegtuigen per dag over de gemeente Boxmeer maar dan op grote hoogte, boven de 3500 meter en die verbruiken tienduizenden liters kerosine per dag boven ons hoofd. Een modern vliegtuig gebruikt 8 liter kerosine per kilometer. Dit veroorzaakt onder andere fijnstof, dat zien we niet maar geeft indirect wel allerlei problemenbij mensen zoals COPD,  hart en vaatziekten, kankerverwekkend etc. Er is geen norm voor de uitstoot van fijnstof voor vliegtuigen, wel voor boeren en auto’s. De nabijgelegen Natura 2000 gebieden zoals de Deurnsche Peel en Mariapeel, Boschhuizerbergen, Maasduinen, Oeffelter Meent waar vogels broeden zoals de kraanvogel. Vogels kunnen niet protesteren dat moeten wij burgers voor hen doen. Tevens is er en dat wordt uitgebreid, opslag van munitie wat gevaar voor de direct omwonende met zich mee brengt.

Als burgers kunnen we tot en met 21 augustus 2019 tegen deze plannen protesteren door het indienen van een zogenaamde zienswijze, dit kan per mail naar: HBD.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl of per post naar PB 20701, 2500ES Den Haag. Laat Defensie van u horen voor het te laat is en u de overlast van Defensie ervaart gedurende 126 dagen per jaar! Een betrokken burger uit Boxmeer, Fred Eggink

Download voorbeeld van zienswijze vliegbasis de Peel, geluidsoverlast

Zienswijze De Peel
Word – 16.5 KB 115 downloads

«   »